Afdelingslæge søges til Psykiatrisk Klinik for Skolebørn, Team 1- AUH, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Region Midt En stilling som afdelingslæge på Psykiatrisk Klinik for Skolebørn, Team 1 - AUH er ledig til besættelse pr. 1. januar 2020 eller snarest derefter. Stillingen er som udgangspunkt knyttet til ambulatoriet i Skejby.

Dette job er udløbet

Vi søger en speciallæge med interesse for almen børnepsykiatri, som har lyst til at være med til at varetage og udvikle det ambulante udrednings- og behandlingstilbud på skolebørnsområdet.

Som speciallæge i Team 1 vil du være teamleder for et tværfagligt ambulant team, hvor du i et tæt samarbejde med afsnitsledelsen har ansvar for den daglige drift i teamet.
Du vil desuden indgå i afsnittets team af i alt 9 speciallæger, som udveksler og sparrer med hinanden og afløser for hinanden i forbindelse med ferie og sygdom.
Som speciallæge i BUA indgår du i den fælles bagvagt sammen med afdelingens øvrige speciallæger.

Psykiatrisk Klinik for Skolebørn, Team 1 er et alment afsnit for skolebørn.
Afsnittet er fusioneret i sommeren 2018 og består nu af 4 enheder: et sengeafsnit og et ambulatorium i Viborg og et sengeafsnit og et ambulatorium i Skejby. Afsnittet har omkring 90 medarbejdere med forskellige fagligheder herunder læger, psykologer, sygeplejersker, pædagoger, socialrådgivere og sosu-assistenter. Desuden er der et tæt samarbejde med sekretærgruppen.

Afsnittet varetager undersøgelse og behandling af børn mellem 7-13 år med blandede børnepsykiatriske lidelser, herunder børn med autismespektrumforstyrrelser, affektive lidelser, psykose og angstlidelser samt opmærksomhedsforstyrrelser, hvor der er samtidig mental retardering eller svære psykosociale belastninger. Der er oftest tale om børn med komplekse vanskeligheder og en høj grad af komorbiditet. I Skejby varetages udredning og behandling under såvel hovedfunktion som regionsfunktion- og højt specialiseret funktion. I Viborg varetages udredning og behandling på hovedfunktionsniveau.
I team 1 har vi fokus på at give et fagligt højt kvalificeret tilbud til netop de børn og familier, der har brug før børne- og ungdomspsykiatrisk udredning og behandling. Vi er derfor løbende optagede at udvikle vores tilbud og af at sikre en balance imellem udrednings- og behandlingsopgaver der bevirker, at vi kan imødekomme behovet. Vi er ligeledes optagede af at samarbejde med andre aktører og sektorer, så viden overføres og sektorovergange opleves smidige af såvel børnene og deres familier som af de fagprofessionelle.

Vi kan tilbyde:

 • En spændende og udfordrende stilling blandt dygtige kolleger
 • Mulighed for at deltage i efteruddannelseskurser – både hvad angår ledelsesfunktionen og fagligt
 • Mulighed for fleksibilitet og selvstændighed med hensyn til opgaveplanlægning.
 • Mulighed for at indgå i forsknings- og udviklingsprojekter
 • Et godt arbejdsmiljø
 • Tværfagligt samarbejde med ansvar for fagsupervision
 • Mulighed for individuel og gruppesupervision

I BUA vægter vi faglig og personlig udvikling højt, hvorfor der er en positiv holdning til at give økonomisk støtte og tjenestefrihed med løn til deltagelse i relevant faglig leder- og efteruddannel­se.

Ansøgers kvalifikationer

 • Du skal være speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri.
 • Du skal besidde overblik, gode samarbejdsevner, samt lyst og evne til at arbejde med en stor personalegruppe i en kompleks organisation.
 • Du skal være udviklingsorienteret, igangsættende og inspirerende.
 • Du skal være robust og omstillingsparat.

Løn- og ansættelsesvilkår
I henhold til overenskomsten indgået mellem Danske Regioner i Danmark og Foreningen af Speciallæger – med mulighed for forhandling vedr. evt. kvalifikationstillæg.

Yderligere oplysninger

 • Ledende overlæge Jakob Paludan, tlf.: 51273326, mail: jakpal@rm.dkOverlæge i afsnitsledelsen
 • Merete Juul Sørensen, tlf. 21621301 mail: meresoer@rm.dk
 • Afdelingssygeplejerske Anne Nemec, tlf. 3035 1097 mail: anneneme@rm.dk

Ansøgningsfrist: 24. november 2019

Ansættelsessamtaler afholdes i uge 50. 

Udover en kort motiveret ansøgning bedes ansøger udfylde skema til faglig bedømmelse. Besvarelserne skal indtastes som en del af ansøgningsproceduren.

Vedhæft din ansøgning med oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse (CV), autorisation og speciallæge autorisation (angiv aut. ID). De vedhæftede filer skal være i pdf eller word-format.

Om Børne og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)
BUA udgøres af i alt 7 kliniske afsnit, der tilsammen varetager den hospitalsbaserede udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykiske forstyrrelser og sygdomme samt voksne med spiseforstyrrelser i Region Midt. De 7 afsnit er fordelt på 3 matrikler beliggende i Herning, Viborg og Skejby. Nogle afsnit dækker flere matrikler. Herudover er der et forskningsafsnit.
I børne- og ungdomspsykiatrien arbejdes tværfagligt i teams med læger, psykologer, sygeplejersker, pædagoger og socialrådgivere. Udredning foregår ved samtaler, interviews, observation og lægelige og psykologiske undersøgelser. Behandling foregår ved vejledning, psykoedukation, psykoterapi og medikamentel behandling. Der er et tæt samarbejde med patienternes private og offentlige netværk.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.