Afdelingslæge søges til Klinik for Personlighedsforstyrrelser og Selvmordsforebyggelse, Aarhus Universitetshospital Psykiatrien Ved Klinik for Personlighedsforstyrrelser og Selvmordsforebyggelse, Afdeling for Depression og Angst (ADA), Aarhus Universitetshospital Psykiatrien, er en fuldtidsstilling som afdelingslæge til besættelse pr. 01.08.23 eller efter aftale.

Ansøgningsfrist: 05/06/2023 Region Midtjylland

Klinik for Personlighedsforstyrrelser og Selvmordsforebyggelse består af tre specialiserede enheder under fælles ledelse; Enhed for Personlighedsforstyrrelse, Enhed for Selvmordsforebyggelse samt Sexologisk Enhed.
Enhed for Personlighedsforstyrrelser tilbyder specialiseret ambulant psykiatrisk behandling til patienter med personlighedsforstyrrelser på både hovedfunktions- og regionsfunktionsniveau. Enhed for Personlighedsforstyrrelser har aktuelt 25 medarbejdere med en tværfaglig sammensætning, der arbejder tæt sammen som et team. Enhedens arbejde er bygget op om en struktur med ugentlige behandlingskonferencer og supervision. Behandlingstilbud i Enhed for Personlighedsforstyrrelser består af psykoterapi i gruppe og/eller individuel terapi, psykoedukation og evt. medikamentel behandling. Der arbejdes primært ud fra en psykoanalytisk orienteret referenceramme. Aktuelt har vi overtaget ansvaret for regionsfunktionspatienter i vest.

Enhed for Selvmordsforebyggelse tilbyder specialiseret ambulant behandling til patienter – både unge og voksne – uden kendt psykiatrisk lidelse, men med selvmordsproblematik. Enheden har aktuelt 10 ansatte inkl. to sekretærer, som arbejder som et team i tæt samarbejde med psykiater og daglig ledelse. Behandlingen består primært af individuel psykoterapi i forløb af 8-10 sessioner. Som udgangspunkt er der tale om shared-care samarbejde med patientens egen læge.

Sexologisk Enhed tilbyder specialiseret ambulant udredning, rådgivning og behandling til patienter med almene sexologiske problemstillinger såvel som patienter med seksuelle afvigelser og kønsidentitetsproblemer.

De primære arbejdsopgaver som afdelingslægen skal varetage er psykoterapeutisk behandling og medikamentel vurdering og behandling af patienter i Enhed for Personlighedsforstyrrelser. I begrænset omfang skal der også varetages opgaver i relation til vurdering, herunder diagnostik, suicidalitet og medikamentel behandling af patienter i Enhed for Selvmordsforebyggelse. Afdelingslægen skal desuden indgå i vagten på lige fod med hospitalets øvrige læger. Lægen forventes også at deltage i enhedens undervisnings- og supervisionsopgaver, konsulentopgaver samt bidrage til den fortsatte udvikling af enhedens behandlingsmetoder og -programmer.

Vi ønsker en afdelingslæge med

 • Klinisk erfaring med individuel psykoterapi og gruppeterapi med enhedens målgrupper
 • Teoretisk viden om og praktisk erfaring med psykodynamisk/psykoanalytisk orienteret terapi i forhold til klinikkens målgrupper
 • Erfaring med diagnosticering af enhedens målgrupper
 • Evne til at arbejde selvstændigt
 • Evne til at arbejde tværfagligt
 • Fleksible og gode samarbejdsevner

Vi kan tilbyde

 • Mulighed for psykoterapeutisk uddannelse/videreuddannelse
 • Mulighed for specialisering i individuel og gruppeterapeutisk behandling af personlighedsforstyrrelser, herunder supervision af egne terapiforløb
 • Mulighed for specialisering i findiagnostik og differentialdiagnostik i forhold til personlighedsforstyrrelser
 • Deltagelse i fagligt relevante kurser og temadage
 • Mulighed for lægefaglig sparring med klinikkens øvrige læger
 • Mulighed for forskning
 • Fagligt engagerede og dygtige kolleger
 • Et dynamisk og tværfagligt miljø
 • Gode muligheder for selvstændig planlægning af arbejdsopgaverne

Løn- og ansættelsesforhold
Stillingen aflønnes i henhold til den gældende overenskomst på området.

Yderligere oplysninger

Kan fås ved henvendelse til ledende psykolog Rikke Bøye på telefon 78 47 21 70 eller cheflæge Farahna Harees pehare@rm.dk eller 23258288.

Ansøgning

Ansøgning struktureres omkring speciallægens 7 roller i henhold til Retningslinjer for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger i Region Midtjylland.

Ansøgningsfrist: d.5. juni 2023

Samtaler afholdes: d. 15. juni 2023

 

Søg stillingen via ”Søg job”-knappen