Afdelingslæge søges til Intensiv Nord, Intensiv ved Aarhus Universitetshospital Intensiv ved Aarhus Universitetshospital har en stilling som afdelingslæge ledig til besættelse 1. januar 2020 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

I forbindelse med strukturændringer på Aarhus Universitetshospital blev de intensive afsnit samlet i en afdeling benævnt Intensiv, og anæstesi -, operation samt opvågningsafsnittene samlet i en afdeling benævnt Bedøvelse og Operation.

Intensiv er delt i to store afsnit. Intensiv Nord med 19 behandlingspladser og Intensiv Øst med 23 behandlingspladser. Yderligere består Intensiv af Respirationscenter Vest, en Præparation og et Sekretariat.

Intensiv Nord yder primært intensiv terapi og pleje til patienter fra Akutafdelingen herunder Traumecenteret, Hjerne og Rygkirurgi, Lungesygdomme, Diabetes og Hormonsygdomme, Ortopædkirurgi, Neurologi, Øre- Næse- Halskirurgi, Mund-, Kæbe- og Tandkirurgi samt Ældresygdomme. Desuden har lægerne fra Intensiv Nord dagtidsfunktion på lægebil Århus to dage om ugen og yder anæstesi til ECT-behandling tre dage om ugen

Intensiv Øst yder primært intensiv terapi og pleje til patienter fra Hjertesygdomme, Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi, Mave- og Tarmkirurgi, Lever- , Mave- og Tarmsygdomme, Infektionssygdomme, Blodsygdomme, Nyresygdomme, Urinvejskirurgi, Led –og Bindevævssygdomme, Kræftafdelingen og Børn og Unge. Desuden yder lægerne fra Intensiv Øst anæstesi til patienter på kardiologisk laboratorium.

Der ydes i begge afsnit intensiv terapi på højtspecialiseret niveau.

Stillingen er med primær tilknytning til Intensiv Nord. Der forventes, at en nyansat afdelingslæge i et antal måneder vil være i en ‘udvekslingsstilling’ til Intensiv Øst i løbet af de første to års ansættelse. Der er til stillingen knyttet formaliseret vagtforpligtigelse i tilstedeværelse i et 10-skiftet rul. Der er to-delt vagt alle ugens dage.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Den faglige bedømmelse vil ske på basis af ”Retningslinjer for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger i Region Midtjylland”. Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Skema kan hentes her og bedes udfyldt.

Yderligere oplysninger om stillingerne vil kunne indhentes hos oversygeplejerske Anette Poulsen på anepouls@rm.dk eller 2497 5410 samt funktionsledende overlæge Kim M. Larsen på kim.m.larsen@auh.rm.dk eller på 2370 7784 eller funktionsledende overlæge Stig Dyrskog på stig.dyrskog@rm.dk eller på 7846 3515 / 2926 5655.

Ansøgning sendes elektronisk via nedenstående link og stiles til oversygeplejerske Anette Poulsen, Intensiv.

Ansøgningsfrist er den 24. november 2019.  Der afholdes samtaler d. 28. og 29. november 2019.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.special