Afdelingslæge søges til idrætskirurgisk sektor, Ortopædkirurgi, Regionshospitalet Viborg En fast stilling på 37 timer om ugen som afdelingslæge i idrætskirurgisk sektor, Ortopædkirurgi, Regionshospitalet Viborg er ledig til besættelse pr. 1. januar 2021 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Om stillingen
Stillingen ønskes besat med en speciallæge i ortopædkirurgi med særlig interesse for både det idrætskirurgiske fagområde, og det traumatologiske område.

Vagtforhold
Deltagelse i afdelingens bagvagt efter aftale.

Om Idrætssektoren
Idrætssektoren består aktuelt af 3 speciallæger, 2 idrætsfysioterapeuter, og tilknyttede sygeplejersker og lægesekretærer. Det aktuelle optageområde er udvidet i betragtelig grad idet sektoren modtager patienter i det idrætsmedicinske område fra Regionshospitalet Randers optageområde på ca. 240.000 indbyggere.

Om Traumeområdet
Alle læger der indgår i vagten deltager i akut- og traumeområdet, der fungerer med en døgndækkende akutstue. Der foregår tillige en betydende akut aktivitet i de enkelte sektorer, herunder frakturkirurgi. Området forventes omlagt i de kommende måneder, idet der ønskes mere fokus på dette, pga. stigende aktivitet, og ønske om mere fokus på området.

Om afdelingen
Ortopædkirurgi, Regionshospitalet Viborg har akut optag fra Viborg, Skive og Silkeborg Kommuner med i alt ca. 225.000 indbyggere. Afdelingens sengeafsnit har plads til i alt 27 indlagte patienter, derudover har afdelingen en klinik med ca. 25.000 ambulante besøg årligt. Afdelingen behandler patienter med et bredt spektrum af ortopædkirurgiske lidelser. Der er en høj og stigende aktivitet indenfor både den akutte og den elektive ortopædkirurgi.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.400 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Ortopædkirurgi, Regionshospitalet Viborg.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:
Ledende overlæge Steen Olesen på tlf. 7844 6501.

Ansøgningsfrist
Ansøgningen indeholdende dokumentation for uddannelse, specialuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v. skal være os i hænde senest 5. december 2021.
Samtaler forventes afholdt uge 50.

Søg stillingen via “Søg job”-knappen

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.