Afdelingslæge søges til en vagtfri stilling i voksenteamet, Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Region Midt Stillingen som afdelingslæge i Voksenteamet i Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser, er ledig til besættelse pr. 1. juli 2019 eller snarest derefter. Stillingen kan søges af speciallæge i psykiatri eller yngre læger under videreuddannelse i psykiatri, som forventes at opnå speciallægeautorisation i 2019.

Dette job er udløbet
Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser (PKS)
PKS varetager sammen med Sengeafsnit 3 for Spiseforstyrrelser på AUHP den hospitalsbaserede tværfaglige psykiatriske behandling af spiseforstyrrelser i hele Region Midtjylland – uanset alder. Afsnittet varetager undersøgelse og behandling på hovedfunktions-, regionsfunktions- og højtspecialiseret niveau.PKS har på AUHP i Skejby et ambulatorium for voksne patienter, et daghospital samt et børne- og ungeambulatorium. I Herning er der et ambulatorium og et daghospital. Der er løbende ca. 500 patienter i behandling.

Der er ansat følgende faggrupper: Læge, sygeplejerske, psykolog, socialrådgiver, fysioterapeut og diætist, svarende til i alt 48 fuldtidsstillinger.

Vi kan tilbyde:

 • En spændende og udfordrende stilling blandt dygtige kolleger i et tværfagligt miljø
 • Et godt arbejdsmiljø
 • Gode muligheder for at deltage i efteruddannelseskurser
 • Godt kollegialt sammenhold
 • Mulighed for fleksibilitet og selvstændighed med hensyn til opgaveplanlægning
 • Længerevarende psykoterapeutiske forløb både individuelt og i gruppe
 • Gode muligheder for at indgå i forskningsprojekter.

Ansøgers kvalifikationer

 • Speciallæge i psykiatri eller yngre læger under videreuddannelse i psykiatri, som forventes at opnå speciallægeautorisation i 2019.
 • Ansøger skal besidde overblik og gode samarbejdsevner, samt lyst og evne til at arbejde med at styre arbejdsgange og arbejdstilrettelæggelse i en tværfaglig medarbejdergruppe – samt være inspirerende og igangsættende
 • Ansøger skal have interesse for eller stor viden om spiseforstyrrelser, herunder den medicinske, ernæringsrehabiliterende og psykoterapeutiske behandling
 • Ansøger skal have psykoterapeutisk uddannelse, som er relevant for behandling af voksne med spiseforstyrrelser, og skal kunne supervisere/vejlede egne og andre faggrupper
 • Ansøger skal have undervisningserfaring.

Løn- og ansættelsesvilkår
I henhold til overenskomsten indgået mellem Danske Regioner i Danmark og Foreningen af Yngre læger. Der er mulighed for forhandling vedr. evt. kvalifikationstillæg.

Du vil evt. skulle varetage konsulentfunktioner i forhold til regionale sociale døgninstitutioner, som er tillagt afsnittet.

Yderligere oplysninger
Overlæge Kristian Rokkedal tlf. 2248 1014 , mail: Rokkedal@ps.rm.dk
Afdelingssygeplejerske Malene Coulthard tlf. 2920 8513, mail: Malene.Coulthard@rm.dk

Ansøgningsfrist:  søndag den 26. maj 2019

Ansættelsessamtaler:  forventes afholdt i uge 24 

Udover en kort motiveret ansøgning bedes ansøger udfylde skema til faglig bedømmelse.
I Region Midtjylland sker den faglige bedømmelse ud fra ”Retningslinjer for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger i Region Midtjylland” af 10.10.2007.

Skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer kan ses via nedenstående link. Vær dog opmærksom på, at besvarelserne skal indtastes som en del af ansøgningsproceduren, når stillingen søges elektronisk. Det er altså ikke tilstrækkeligt at vedhæfte skemaet til bedømmelse af lægefaglige kompetencer.
Link til: Skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer

Læs mere om BUA herunder funktionsbeskrivelse Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center/ledige job.

Yderligere beskrivelse af centret findes på www.spiseforstyrrelser.net

Du kan alene søge jobbet ved at klikke på “Send ansøgning” eller lign. link.

Vedhæft din ansøgning med oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse (CV), evt. autorisation og speciallæge autorisation (angiv aut. ID). De vedhæftede filer skal være i pdf eller word-format.

BUA er en afdeling under Psykiatri og Social i Region Midt. Vi varetager tværfaglig
udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og
udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling
inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og
kommuner i regionen.
BUA består af 7 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Herning samt en
forskningsenhed og et lægesekretærafsnit. Den overvejende del af behandling sker
ambulant. BUA dækker fire hovedområde er: Småbørn, skolebørn, unge samt området for
spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer,

pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtager årligt 4.724 eksterne
henvisninger (2018) og der er kontakt med 8.172 unikke cpr.nr. (2018) Centeret har et
nettobudget på 282,5 mio. kr. (2018)  og ca. 527 fuldtidsmedarbejdere (2018).

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale