Afdelingslæge/ overlæge – Akutafdelingen Vi søger visionær ortopædkirurgisk og akutmedicinsk afdelingslæge eller overlæge til Akutafdelingen til fast stilling eller vikariat.

Dette job er udløbet

Akutafdelingen er den bærende konstruktion på det nye hospital i Gødstrup, som er indgangen til akuthospitalet for alle patienter. En pioner afdeling på akutområdet. Derfor søger vi en visionær afdelingslæge eller overlæge, der vil være med til at udvikle det akutmedicinske fagområde herunder det akutte skadeområde, optimere og operationalisere vores patientforløb. Du vil som ortopædkirurgisk og akutmedicinsk afdelingslæge eller overlæge indgå i et team af speciallæger i akutmedicin og to speciallæger i ortopædkirurgi, alle ansat i akutafdelingen.

Hjørnestenen i vores virke er ”Patienten først”. Det underbygges af organisatorisk teamwork, flow ledelse samt høje faglige kompetencer hos både læger og sygeplejersker. Noget, vi forventer, du vil være med til at understøtte og udvikle.

Vi forventer også, at du er engageret og vil deltage i udviklingen af det akademiske miljø for speciallæger med erfaring og interesse i traume, skadebehandlingen og akutmedicin. Du skal være rollemodel for de yngre læger, så de får lyst til at uddanne sig inden for akutmedicin. Supervision er en vigtigt del af speciallægeopgaven i akutafdelingen hele døgnet

Regionshospitalet Gødstrup har været aktivt siden marts som fuldt fusioneret hospital og de har skabt mulighed for at drive sygehus og akutafdeling på en hel ny måde herunder har vi fået fantastiske faciliteter at drive skadestue og akutmedicin i. Vi kigger nu ind i en innovativ og bæredygtig akutafdeling og hospital med fokus på både den gode patientbehandling, robusthed og medarbejder trivsel ud fra forståelse af medarbejderen som et helt menneske, der har brug for balance i livet mellem arbejdsliv og privatliv. Derfor kan du se frem til, at bliver du ansat hos os, vil vi i så høj grad som muligt tage hensyn til dine personlige ønsker til arbejdsplanen inden for rammerne.

I Akutafdelingen arbejder vi målrettet med at skabe en høj faglig standard i modtagelsen af den akutte patient. Vi har aktive forskningsprojekter i akutmodtagelsen, som skal sikre en mere evidensbaseret behandling og er i fuld gang med at udvikle både på læge og sygeplejerskedelen. Vi forsøger konstant at udvikle akutmodtagelsen og medarbejderne indenfor 3 kategorier: Klinisk arbejde, forskning og uddannelse. Disse 3 fokuspunkter skal sikre hurtig og effektiv diagnosticering af den uafklarede patient, som kommer i akutmodtagelsen. I vores akutafdeling vil du også kunne få et ansvarsområde inden for organisation, forskning, uddannelse, klinisk praksis eller teknologi og innovation, du kan arbejde med i din arbejdstid ved siden af det direkte patientarbejde, idet vi tror på, at det er sundt for lægers trivsel og for at sikre en akutafdeling, som udvikler sig.

Som afdelingslæge eller overlæge i akutmedicin eller ortopædi vil du få mulighed for at få ansvar for udvikling af vores beredskabsfunktion.

Du forventes at tage aktivt del i en målrettet indsats for, at skadestuen og akutafdelingen i Gødstrup udvikler sig til en vidensbank for udvikling og organisering af skadestuer og akutafdelinger. Du skal have gå-på-mod og gerne gode evner inden for implementering og afslutning af patientforløb og udviklingsprocesser.

 

Til gengæld tilbyder vi et splinternyt Akuthospital. Du bliver en del af et fagligt inspirerende miljø, hvor initiativer gror, og hvor din udvikling af faget har potentiale til at sprede sig til resten af landet.

Akutafdelingen i Gødstrup har p.t. ca. 220 ansatte og lægeholdet i afdelingen består af:

  • 1 cheflæge
  • 17 speciallæger herunder 14 læger med speciale i akutmedicin samt 3 i ortopædi
  • 6 hoveduddannelseslæger i akutmedicin – indgår i et mellemvagts-lag
  • 6 introlæger i akutmedicin – indgår i et mellemvagts-lag,
  • 20 reservelæger i klinisk basis læge uddannelsesstilling,
  • 3 kbu evaluerings ansatte læger
  • 8 -10 reservelæger i hoveduddannelse til almen medicin, som har 6 måneder af deres uddannelse i en akutmodtagelse – indgår i et mellemvagts-lag,

Vagt

Speciallægerne indgår i vagtarbejde, som altid er tilstedeværelsesvagt, der omfatter arbejde i Akutmodtagelsens 6 zoner. Som ortopædkirurg vil du komme til at arbejde i zone 1, som er vores skadestue. Vores skadestueteam består af behandler sygeplejersker, fysioterapeuter, triage sygeplejersker, sekretær og yngre læge herunder mellemvagt og forvagt. Som akutlæge vil du komme til at arbejde i alle afdelingens zoner, i teams bestående af yngre læger og akut sygeplejersker.

 

Vi arbejder typisk i følgende vagttyper: 8-17, 17-23, 12-22/24 i skadestuen som ortopæd og 8-18 samt 17-8.30 i resten af zonerne. Bliver du ansat som akutlæge vil der også være mulighed for sweeper vagter (17-23, 12-22) i de andre zoner. Vi er 2 speciallæger om natten og 3 speciallæger om dagen i bagvagtslaget

 

Ift. den faste stilling søger vi en afdelingslæge eller overlæge i akutmedicin og ortopædi, der kan arbejde fuld tid

Ift. vikariat for afdelingslæge eller overlæge i akutmedicin og ortopædi, søger vi en læge, der minimum kan arbejde 25 timer og gerne fra 3 måneder og op efter.

 

Lægelige kvalifikationer

De faglige kvalifikationer skal matche den opgavebeskrivelse, der fremgår af funktions- og opgavebeskrivelsen, og du skal enten være speciallæge i akutmedicin eller ortopædi.

 

Praktiske oplysninger

Du kan få yderligere information om:

 

Har vi fanget din interesse, er du velkommen til at kontakte cheflæge Dea Kehler på tlf. 24841477 eller mail deasad@rm.dk

 

En forudsætning for ansættelse er en tilfredsstillende børneattest og autorisation, da vi ser en del skadebørn og mavebørn.

 

Du kan søge jobbet ved at klikke på ”Søg job”. Vedhæft din ansøgning og dit CV.

                          

Ansøgningsfrist for stillingerne:  den 7. oktober 2022.

Tiltrædelse: Efter nærmere aftale. Gerne den 1. november eller snarest derefter.

Ansættelsessamtale: Ca. 1 uge efter ansøgningsfristens udløb.

Arbejdssted: Akutafdelingen, Regionshospitalet Gødstrup.

 

Stillings- og funktionsbeskrivelse afdelingslæge

 

Stillings- og funktionsbeskrivelse overlæge

 

Læs mere om et job med drive, dygtige kolleger og muligheder på vest.rm.dk/job

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.