Afdelingslæge Ortopædkirurgisk afdeling, Regionshospitalet Horsens Afdelingslæge med erfaring og interesse for fod- og ankelkirurgi søges til Ortopædkirurgisk afdeling, Regionshospitalet Horsens

Dette job er udløbet

Da en af vore gode kolleger går på pension søger vi en speciallæge i ortopædkirurgi, som har erfaring med fod- og ankelkirurgi og som vil være med til at udvikle vores arbejdsplads. Afdelingen oppebærer blandt andet regionsfunktion i fod- og ankelkirurgi.

Vi ønsker en kollega, som vægter omhyggelighed og kvalitet i arbejdet, er reflekterende og videnssøgende, og som bidrager til en afdeling med høj kvalitet i patientarbejdet. Du må samtidig gerne besidde en solid interesse for forskning på området, herunder en evne til at motivere og drive forskningen med tæt kobling til dagligdagen.

Stillingen er ledig til besættelse pr. 01.03.2020 eller efter aftale.

Vi tilbyder
Fagligt tilbyder vi udfordringer inden for rammerne af regionsfunktionen for fod- og ankelkirurgi samt akutfunktionen med mulighed for sideløbende oplæring indenfor andre fagområder. Afdelingen er meget forskningsaktiv og har støtte i hospitalets forskningsenhed. Vi har et socialt velfungerende arbejdsklima med et trygt arbejdsmiljø, hvor vi sammen og hver for især bidrager til høj kvalitet i opgaveløsningen. Når alle bidrager med deres kompetencer og respektfuldt arbejder sammen, skaber vi en god arbejdsplads for alle.

Om afdelingen
I afdelingen er der ansat 19 speciallæger (afdelingslæger/overlæger), 6 hoveduddannelseslæger samt 5 reservelæger.

Afdelingen har ud over fod- og ankelkirurgi også regionsfunktion i skulderkirurgi, idrætstraumatologi samt hofteskopi. Vi har tillige kompetencer indenfor håndkirurgi samt hofte- og knæalloplastik. Herudover er hospitalet akutsygehus, hvor vi dækker traumemodtagelse samt den akutte ortopædkirurgi.

Løn- og ansættelsesvilkår
Du vil indgå i bagvagtslaget med tilstedeværelse på hospitalet.

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillinede børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Ortopædkirurgi, Regionshospitalet Horsens.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Karsten Krøner på telefon 23238688 eller ved sektoransvarlig overlæge for fod- og ankelkirurgi Jesper Kabel på telefon 24214301.

Din ansøgning
Ansøgningen struktureres omkring speciallægens 7 roller i henhold til “Retningslinjer for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger i Region Midtjylland”.
Ansøgningen fremsendes elektronisk, inklusiv dokumentation for kompetencer indenfor speciallægerollerne på skema, som en del af ansøgningsproceduren.

Ansøgningsfristen er den 27.11.2019.

Der afholdes ansættelsessamtaler den 13.12.2019.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.