Afdelingslæge med speciale i intern medicin: Reumatologi, medicinsk afdeling, Regionshospitalet Horsens En stilling som afdelingslæge i intern medicin: Reumatologi, Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Horsens til besættelse den 1. oktober 2020 eller efter aftale

Dette job er udløbet

Medicinsk Klinik 2, Gigtsygdomme er et dynamisk afsnit, der består af et team af specialsygeplejersker, sekretærer og læger. Klinikken har hovedfunktion inden for reumatologi og varetager udredning og behandling af et bredt udsnit af reumatologiske patienter, samt går tilsyn på andre afdelinger på hospitalet.

Om stillingen
Den primære funktion vil være i Gigtklinikken samt vurdering af kroniske såvel som akutte reumatologiske problemstillinger.

Stillingen indeholder vagtforpligtigelse i speciallægevagtlaget som tilstedeværelsesvagt. Derudover deltager afdelingslægen sammen med afdelingens øvrige speciallæger i stuegang i weekend og på helligdage både i medicinsk afdeling og som medicinsk læge i Akutafdelingen.

Kvalifikationer og kompetencer
Stillingen ønskes besat med en speciallæge i intern medicin: reumatologi.
Vi søger en person der

  • Er positiv og imødekommende
  • Er fagligt velfunderet og klinisk beslutningsdygtig
  • Er initiativrig og har lyst til at indgå i udviklingsarbejde
  • Ønsker aktivt at bidrage til det tværfaglige teamarbejde
  • Gerne vil undervise både formelt og ved sidemandsoplæring
  • Ønsker at arbejde på et akuthospital med reumatologisk hovedfunktion

Om Medicinsk Afdeling
Medicinsk afdeling er en intern medicinsk afdeling med funktioner på 2 matrikler i Horsens og Skanderborg Sundhedshus. Afdelingen har i alt 74 sengepladser og stor ambulant virksomhed. Medicinsk Afdeling dækker specialerne endokrinologi, kardiologi, lungemedicin, gastroenterologi/hepatologi, geriatri og reumatologi. Desuden driver Nyremedicinsk Afdeling, AUH et dialyseafsnit på Regionshospitalet Horsens.
Medicinsk Afdeling modtager uselekterede medicinske patienter, der henvises fra praktiserende læger, andre afdelinger og sygehuse – akut eller efter visitation.
De akutte hjertemedicinske patienter modtages direkte i Hjertemedicinsk Sengeafsnit . Øvrige akutte patienter modtages hovedsageligt via hospitalets akutafdeling.
Medicinsk Afdeling er klassificeret til 20,5 hoveduddannelsesforløb, 13 introduktionsstillinger og 4 KBU-stillinger. Herudover undervises medicinstuderende og Medicinsk Afdelings eget personale.
 
Om Regionshospitalet Horsens
Regionshospitalet Horsens er områdehospital for ca. 223.000 indbyggere i Horsens, Hedensted, Skanderborg og Odder. Hospitalet er en af fem hospitalsenheder i Region Midtjylland og omfatter desuden Skanderborg Sundhedshus og Livsstilscenter Brædstrup.
Vi varetager akut og planlagt behandling samt uddannelse, udvikling og forskning.
Vores mål er et hospitalsvæsen, hvor patienten får et sammenhængende behandlingstilbud af høj kvalitet – og inddrages som aktiv partner i sit eget forløb.
Hospitalet har ca. 1.500 ansatte og behandler årligt ca. 165.000 ambulante patienter, 2.150 fødsler og udskriver ca. 27.000 patienter efter indlæggelse.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.  Stillingen er omfattet af lokal løndannelse og aflønningen skal forhandles med relevant organisation.

En forudsætning for ansættelse ved hospitalet er i øvrigt, at der gives samtykke til indhentelse af børneattest og denne er tilfredsstillende.

Stillingen er betinget af tilfredsstillende autorisation.

Ansøgning
Ansøgning struktureres omkring speciallægens 7 roller. Ansøgning, CV og anden dokumentation uploades og fremsendes elektronisk.
Ansøgningsfrist 1. august 2020
Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 11. august 2020.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge
Thomas Hahn tlf. 7842 6651
Se nærmere om Regionshospitalet Horsens på  www.regionshospitalet-horsens.dk

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.