Afdelingslæge i klinisk fysiologi og nuklearmedicin, Fysiologisk Klinik, Regionshospitalet Viborg, Hospitalsenhed Midt En fuldtidsstilling som afdelingslæge i klinisk fysiologi og nuklearmedicin er ledig til besættelse pr. 1. december 2019.

Dette job er udløbet

Fysiologisk Klinik
Fysiologisk Klinik er en af 3 afdelinger inden for specialet klinisk fysiologi og nuklearmedicin i Region Midt.

Fysiologisk Klinik udfører et meget bredt undersøgelsesrepertoire inden for specialet, indbefattende en del klassisk fysiologiske undersøgelser som arbejdsforsøg med EKG-optagelse og evt. med samtidig iltoptagelsesmåling, ultralydsundersøgelser af kar og elastiometrisk måling af leveren, organkateterisationer (lever-nyrer-hjerte), måling af distale blodtryk i arme, hænder (inklusive kuldeprovokationsundersøgelser), ben og tæer, gangbåndstest m.m. Der foretages desuden bl.a. måling af galaktose eliminationskapaciteten. Der er 2 lungefunktionsudstyr med body boks samt mulighed for bestemmelse af såvel CO- som NO-diffusion, mulighed for bronkial provokationstest, eukapnisk hyperventilation samt impuls oscillometri. Der foretages intramuskulære trykmålinger (compart måling). Endvidere råder afdelingen over et iltoptagelses udstyr med løbebånd og cykel samt overvågningsudstyr til børn og voksne bl.a. til bestemmelse af minutvolumen ved både invasive og noninvasive metoder.

Herudover foretages der et bredt udsnit af nuklearmedicinske undersøgelser og behandling med radioiod.
Fysiologisk Klinik har tre SPECT/CT kameraer (SIEMENS T2 og to T16). Desuden råder afdelingen over et 1-hovedet gammakamera (MIE) primært beregnet til thyreoideascintigrafi. Kameraerne er forbundet i et netværk, og undersøgelserne overføres til et PACS system, der er fælles med Røntgen og scanning og fra 2020 fælles for Region Midt.
Endvidere råder afdelingen over en fuldt digitalt PET/CT scanner fra firmaet GE.
Endelig har afdelingen aktuelt over 2 DEXA scannere til vurdering af knoglemineralindhold samt kropssammensætning.

Der udføres undersøgelser for hospitalerne og praksissektoren i Region Midt samt i et mindre omfang fra andre regioner, idet enkelte patienter får foretaget specielle undersøgelser (splanchnicus flowmåling – patienter modtages fra hele landet). Antallet af undersøgelser har i de knapt 22 år specialet har været etableret i Viborg været stadigt stigende. I 2018 blev der udført ca. 22.000 undersøgelser og behandlinger på afdelingen.

Forskning: afdelingen er meget forskningsaktiv. De seneste år er der udgået 2 ph.d. afhandlinger fra afdelingen.

Undervisning: afdelingen har en del undervisningsopgaver for læger og lægestuderende. Det forventes, at ansøgeren tager del i disse opgaver. Til bioanalytiker undervisningen er der ansat en bioanalytiker underviser.

Afdelingen er normeret med 4 overlægestillinger, 1 afdelingslægestilling samt 3 reservelægestillinger, hvoraf to stillinger er hoveduddannelsesstillinger og en stilling en introduktionsstilling.

Ledelsesforhold
Afdelingen ledes af en ledende overlæge.

Kvalifikationer
Ansøgeren skal være speciallæge i klinisk fysiologi og nuklearmedicin med en bred uddannelse inden for specialet. Der forudsættes, at ansøgeren kan varetage alle afdelingens forskellige undersøgelser.

Erfaring med forskning og undervisning vil blive vægtet højt jf. funktionsbeskrivelsen. Endvidere lægges der vægt på gode samarbejdsevner.

Om hospitalsenheden
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalerne Viborg, Silkeborg, Hammel og Skive og har ca. 4.200 ansatte, samt et budget på 2,3 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler i midt’en danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil.

Ansættelsesvilkår
Ansættelsen sker i Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Fysiologisk Klinik.

Løn og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst for yngre læger.
Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.
Stillingen er vagtfri.

Yderligere information
Yderligere oplysninger om stilling og afdeling kan fås ved henvendelse til ledende overlæge dr.med. Jan Abrahamsen, tlf. 7844 3355.

Stillings- og funktionsbeskrivelsen kan hentes her.

Ansøgningsfrist
Ansøgningen skal være os i hænde senest den 4. oktober 2019 med dokumentation for uddannelse, specialuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt uge 41, 2019

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.