Afdelingslæge i Børnereumatalogi og Børnekardiologi, Aarhus Universitetshospital En ledig stilling som afdelingslæge ved Børn og Unge, Aarhus Universitetshospital, med tilknytning til børnereumatologi og børnekardiologi er ledig til besættelse pr. 1. januar 2024 eller snarest derefter.

Dette job er udløbet

Der er tale om en nyetableret stilling i et tæt samarbejde mellem Hjertemedicinsk afdeling og Børn og Unge, AUH.

Ansættelsen forventes at indgå i den 3-årige ekspertuddannelse i pædiatrisk børnereumatologi eller børnekardiologi efter nærmere aftale.

Ud over tilknytning til børnekardiologisk og børnereumatologisk team, vil afdelingslægen have funktioner i Børn og Unge Sengeafsnit BU1 og BU2 samt indgå i bagvagtslaget. På længere sigt vil afdelingslægen eventuelt kunne indgå i den børnekardiologiske vagt.

Børn og Unge på AUH er en universitetsafdeling og samtidig en af landets største.

Børn- og ungeafdelinger med 71 senge, 6.500 indlæggelser og 27.000 ambulante besøg årligt. Lægestaben består af 60 speciallæger (31 overlæger, heriblandt 1 cheflæge, 1 lærestolsprofessor, 4 kliniske professorer og 4 ledende overlæge samt 29 afdelingslæger), 22-28 uddannelseslæger (9-11 HU-læger i pædiatri, 3 introduktionslæger i pædiatri samt 9(-14) HU-stillinger i almen medicin og 1 HU-stilling i Klinisk Genetik). Her ud over er der ansat læger i sideuddannelse/ fokuserede ophold for relevante specialer.

Børnekardiologisk og børnereumatologisk teams er velfungerende, bestående af hhv. to speciallæger i børnekardiologi, samt fire kardiologiske speciallæger og fire speciallæger i børnereumatologi.

Børnekardiologien har højt specialiseret funktion inden for alle medfødte og erhvervede hjertesygdomme. Funktionen varetages i et tæt samarbejde med afdeling for Hjertesygdomme, AUH og med landets to øvrige højt specialiserede enheder på RH og OUH. Der er en ambulant virksomhed med ca. 5000 besøg årligt. Der er ligeledes funktioner indenfor føtalkardiologi og lipidklinikken.

Børnereumatologien har højt specialiseret funktion inden for alle områder, og der henvises ca 200 nye patienter/år samt følges ca 500 børn i faste forløb. Der varetages udredning og behandling af blandt andet børneleddegigt, komplekse vaskulitsygdomme, autoinflammatoriske sygdomme. AUH har en samarbejdsaftale med Ålborg Universitetshospital indenfor børnereumatologi.

Det forventes at afdelingslægen uddannes til at kunne indgå i funktioner i begge specialer, og funktionen vil være 50% i børnekardiologi og 50% i børnereumatologi inkl. vagt.

Vagtstrukturen i Børn og Unge består af et 2-delt 18-skiftet bagvagtslag med tilstedeværelsesvagt, en 13-skiftet tilstedeværelsesvagt på neonatal- og børneintensivafdelingen og med rådighedsvagt i den neonatale transportordning, et (9-)10-skiftet mellemvagtslag og et 10-skiftet forvagtslag. Hertil kommer fast lørdagsstuegang varetaget af børneonkologer og søn- og helligdagsstuegang varetaget af almenpædiatrisk ikke-vagtbærende speciallæge.

Afdelingen indeholder 15 fagområder, som er organiseret i 12 fagområdeteams fordelt på 3 sengeafsnit og et dagafsnit/klinik

Nærmere oplysninger om fagområdets opgaver og organisering kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Ines Kristensen på 4049 5231 eller overlæge i børnekardiologi Jesper Bjerre på 2721 1407 eller overlæge i børnereumatologi Mia Glerup på 6133 3138.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til den mellem Danske Regioner og Yngre Læger indgåede overenskomst for afdelingslæger.

Ansøgning inkl. CV skal indsendes via denne hjemmeside ved at klikke på linket nedenfor. Der vil blive sendt en kvittering ved modtagelse af ansøgning.

Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgers oplysninger om og dokumentation af egne kompetencer inden for hver af de 7 lægefaglige kompetenceområder, og ansøgeren bedes derfor i ansøgningen forholde sig til de 7 kompetencer. Skema hertil findes på Region Midtjyllands hjemmeside her.

Funktionsbeskrivelse se her.

Skemaet sendes sammen med ansøgningen.

Ansøgningsfrist er den 26. november 2023.

Samtaler forventes afholdt i uge 48, 2023.

For yderligere information om Aarhus Universitetshospital se her.

 

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.