Afdelingslæge, Gyn/Obs, Herning Hospitalsenheden Vest Afdelingslæge Gynækologisk/obstetrisk afdeling, Regionshospitalet Herning

Ansøgningsfrist: 01/08/2021 Hospitalsenheden Vest

Afdelingslæge – Gynækologi og obstetrik

Afdelingslægestilling ledig til besættelse pr. 1/10 2021 eller efter aftale.

Er du til faglige udfordringer, gode kollegaer og et stærkt tværfagligt sammenhold?
Kan du lide at udfordre vanetænkning og gå nye veje?
Vil du med ud på vores nye hospital i Gødstrup?
Du er velkommen på vores hold!

Faglig og organisatorisk profil
Gynækologisk/obstetrisk afdeling ledes af den ledende overlæge og chefjordemoderen.

Gynækologi:
Afdelingen har alle gynækologiske forløb på Regionshospitalet Herning. Der er ca. 15.000 ambulante
besøg/år. Afdelingen varetager den kirurgiske behandling af benigne
gynækologiske sygdomme herunder robotassisteret kirurgi, urogynækologi samt gynækologisk endokrinologi.

Obstetrik:
Der er årligt ca. 3.200 fødsler i Herning og Holstebro. Alle risikofødsler fra graviditetsuge 28+0 er samlet i Herning. Fødslerne samles på Regionshospitalet Gødstrup, når det er klar til indflytning, forventeligt ultimo 2021/primo 2022.
Der er ca. 20.000 ambulante obstetriske besøg/år.
Afdelingen har et tæt samarbejde med Børneafdelingens neonatalafsnit.

Vores afdeling er karakteriseret ved et usædvanligt godt arbejdsmiljø, hvor tværfaglighed og respekt for vores samarbejdspartnere er i højsædet. Vi arbejder systematisk med kvalitetsforbedring i henhold til retningslinjerne fra Dansk Selskab For Patientsikkerhed.

Lægenormering
16 speciallæger og 12 yngre læger heraf fire i hoveduddannelse
Speciallægerne er i tilstedeværelsesvagt i hhv. Herning og Holstebro. I Herning passes bagvagten af  speciallæger og forvagten af læger i speciallægeuddannelse (I og H stillinger). I Holstebro passes vagten af en overlæge i tilstedeværelsesvagt.

Arbejdsopgaver og ansvarsområde
Afdelingslægen vil blive tilknyttet et af afdelingens faglige teams afhængig af ansøgerens profil og interessefelt.

Afdelingslægen skal sikre en fortsat faglig udvikling. En udvikling der baserer sig på høj grad af evidens og tværfaglighed. Der er gode muligheder for at blive tilknyttet forskningsprojekter i afdelingen.

Der kan forventes varierende arbejdstider.

Personprofil
Vi forventer, at du
· Er speciallæge i gynækologi og obstetrik
· Har interesse for yngre lægers uddannelse
· Gerne erfaring med klinisk forskning/kvalitetssikring
· Er fagligt inspirerende og initiativrig
· Besidder gode samarbejdsevner
· Er serviceminded over for både patienter og afdelingens samarbejdspartnere.

Lægelige kvalifikationer
De faglige kvalifikationer skal i øvrigt matche den opgavebeskrivelse, der fremgår af funktions- og
opgavebeskrivelsen.
Søges stillingen som afdelingslæge bør ansøgere i ansøgningen forholde sig til speciallægens 7 roller, jf. Region Midtjyllands “Retningslinjer for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger”, og bør i videst muligt omfang dokumentere sine kvalifikationer inden for disse områder.
Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden
for hvert af de 7 kompetenceområder.

Praktiske oplysninger
Du kan få yderligere information om stillingen og Hospitalsenheden Vest på www.vest.rm.dk eller ved
at kontakte ledende overlæge Maria Halberg på tlf.nr. 7843 4610.

Ansættelse fra 1. oktober 2021 eller efter nærmere aftale. Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende børneattest.

Du kan søge jobbet online ved at klikke på ”Søg job”. Vedhæft din ansøgning og dit CV.

Ansøgningsfrist: 1. august 2021.

”Stillings- og funktionsbeskrivelse for stillingen”

Læs mere om et job med drive, dygtige kolleger og muligheder på vest.rm.dk/job

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.