Afdelingslæge eller overlæge, Neurologisk afdeling En stilling som afdelingslæge/ overlæge på Neurologisk Afdeling, Regionshospitalet Gødstrup, er ledig til ansættelse pr. 01.12.2023 eller efter aftale

Dette job er udløbet

Om Neurologi og Fysio-ergoterapi

På Regionshospitalet Gødstrup er Neurologisk Afdeling og Fysio- og Ergoterapien samlet i én afdeling. Specialafdeling inden for neurologi består af 22 senge fordelt på et strokeafsnit med trombolysebehandling og integreret TCI-dagklinik samt et sengeafsnit med almen neurologi. Endvidere har vi et stort ambulatorium med tilhørende neurologiske klinikker, såvel som daghospital og subakut ambulatorium. Ambulatoriet er opbygget med teams på 2-3 speciallæger tilknyttet de neurologiske hovedområder.

 

Vi er en afdeling bestående af læger med forskelligt erfaringsgrundlag, og uddanner læger i introduktionsstillinger og hoveduddannelse.

 

Neurologisk afdeling er en produktiv afdeling, hvor vi er kendt for et godt arbejdsmiljø, og hvor vi trives bedst med en uformel tone og et godt humør. Arbejdsdagen er præget af mange forskelligartede opgaver i et teambaseret og godt tværfagligt miljø.

 

Ud over fast job kan vi bl.a. tilbyde:

  • Deltagelse i nationale og internationale forskningsprojekter, samt udvikling af egne studier
  • Vagtplan i god tid
  • Et godt samarbejde mellem alle personalegrupper
  • Et aktivt uddannelsesmiljø med supervision og sparring
  • En afdeling, der er fokus på det gode patientforløb og høj faglig kvalitet
  • Mulighed for at undervise og være vejleder
  • Fleksible arbejdstider
  • Op til 10 uddannelsesdage om året

 

Lægelige kvalifikationer

Du skal være kvalificeret speciallæge i neurologi og have en bred neurologisk uddannelse, gerne med interesse og erfaring for sklerose og parkinson, men det er ikke et krav.

 

Ansøgning bør indeholde beskrivelse af kompetencer inden for de 7 lægeroller, som vil danne basis for den lægefaglige bedømmelse.

 

De faglige kvalifikationer skal i øvrigt matche den opgavebeskrivelse, der fremgår af stillings- og funktionsbeskrivelsen.

 

Ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst for afdelingslæger/overlæger.

 

Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende autorisation og børneattest.

 

Stillings- og funktionsbeskrivelse overlæge

Stillings- og funktionsbeskrivelse afdelingslæge

 

Yderligere oplysninger

Du kan får yderligere information om stillingen ved henvendelse til overlæge Søren Kjær, tlf.nr. 2623 9224 eller chefsygeplejerske Birgitte Egholm Jacobsen, tlf.nr. 2514 1005

 

Ansøgningsfrist:  den 25.09.2023

Ansættelsessamtale: forventes afholdt den 11.10.2023

Tiltrædelse: pr. 01.12.2023 eller efter aftale

 

Ved ansøgning til overlægestillingen skal der gøres opmærksom på, at ansøger skal have 5 års ansættelse som speciallæge for at komme i betragtning, uden der skal søges dispensation.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.