2 specialpsykologer til sengeafsnit og i udredning i Afdeling for Psykoser, AUH Psykiatrien, Skejby To stillinger som specialpsykologer i sengeafsnit og udredning er ledige til besættelse pr. 01.06.2021 eller efter aftale.

Dette job er udløbet
Drømmer du om at være en del af et stort tværfagligt hold af dedikerede og ambitiøst personer, hvor fokus er på høj faglighed både mono – og tværfagligt, fleksibel opgave løsning med patient- og pårørende perspektivet i centrum – så håber vi du vil søge stillingen som specialpsykolog hos os.
Vores specialisering på regionsfunktion dækker over diagnoser indenfor psykose, autisme, ,ADHD, oligofreni,, demens og gravide med behov for medicinsk behandling.

Om Sengeafsnit S7 + S8

Sengeafsnittene er skærmede afsnit med 24 senge, hvor både incidente, prævalente og retslige akutte patienter er indlagt til udredning og behandling.

 

Funktionsledelsen består af en overlæge og en afdelingssygeplejerske, endvidere er der ansat sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, socialrådgiver, pædagoger, ergo- og fysioterapeuter samt en lægesekretær. Der er endvidere tilknyttet læger i uddannelsesforløb og oftest en psykolog i uddannelsesforløb.

 

Udover psykologfaglige opgaver i afdelingen (cirka ½ tid), vil vi i høj grad have brug for, at du også indgår i den samlede psykologgruppe, – og du må derfor være indstillet på både udredningsopgaver, testning, udredning og undersøgelse af regionsfunktionsfunktions patienter, hvor opgaver i andre afdelinger kan komme på tale – så her kan du søge en stilling, hvor alle dine kompetencer kan komme i spil og være i en fleksibel hverdag med mange samarbejdspartnere og gode kolleger.

 

Da vi er ved at udvikle vores regionsfunktion vil der være brug for kompetenceudvikling, hvorfor det må forventes at man har et ønske herom – dette indenfor udredning, testning, psykoterapi eller monitorering.

Om Afdeling for Psykoser

Afdeling for Psykoser varetager udredning af voksne patienter inden for hele ICD-10 spektret. Afdelingen behandler særligt patienter inden for det skizofrene og psykotiske område samt patienter med demens, delir, mental retardering, ADHD, autisme og misbrugsudløste tilstande. Afdelingen har regionsfunktion.

 

Afdelingen er placeret på Aarhus Universitetshospital, Skejby og hører organisatorisk under Psykiatrien i Region Midtjylland. Afdelingen har mere end 350 ansatte og ledes af en oversygeplejerske Inge Voldsgaard og en ledende overlæge Signe Dolmer.

 

Afdelingen omfatter tre sengeafsnit med i alt 72 sengepladser, desuden sengeafsnit S6 med 16 særlige pladser.

Afdelingen har to ambulante enheder samt en forskningsenhed.

Afdeling for Psykoser har forsknings- og undervisningsforpligtigelser og deltager i den kliniske undervisning af lægestuderende og læger samt psykologer i uddannelsesforløb til specialpsykologer. Der er uddannelsesforløb for læger og psykologer inden for specialerne voksenpsykiatri og almen medicin.

Specialpsykologens opgaver er blandt andet

 • at varetage klinisk psykopatologisk undersøgelses-, behandlings- og forløbsplanlægning
 • at udføre psykologisk testning
 • at varetage psykopatologisk diagnostisk udredning
 • at varetage psykologisk behandling individuelt og i gruppe
 • at medvirke til sikring af formidling, vejledning og behandling med henblik på at fremme psykisk sundhed og forebygge følgevirkninger af psykisk sygdom
 • at medvirke til koordinering samt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde
 • at fremme og sikre at den samlede indsats tager udgangspunkt i patientens og de pårørendes ønsker og ressourcer
 • at forestå tværfaglig supervision og undervisning
 • at medvirke til kvalitetsudvikling og evt. forskning

Kompetence- og uddannelseskrav

 • Specialpsykolog indenfor psykiatri
 • Erfaring indenfor psykiatri
 • Erfaring med individuel terapi og gruppeterapi
 • Erfaring med tværfaglig supervision og undervisning

Vi søger en psykolog som har

 • Gode samarbejdsevner
 • Gode formidlingsevner skriftligt som mundtligt
 • En positiv tilgang til arbejdsopgaven, kolleger, ledelse og samarbejdspartnere
 • Selvstændig opgavevaretagelse
 • Evne til at møde psykiatriske patienter og deres familie med venlighed og professionalisme
 • Organisatorisk indsigt og forståelse
 • Lyst til udvikling og efteruddannelse

Vi forventer at du er

 • Udviklingsorienteret
 • Proces- og resultatorienteret i forhold til opgaven
 • Arbejder aktivt og loyalt med organisationens mål, værdier og beslutninger
Vi tilbyder et godt arbejdsmiljø med høj faglighed, tværfaglig sparring og mulighed for indflydelse på udviklingen i afdelingen.

Læs mere om stillingen i stillings- og funktionsbeskrivelse specialpsykolog.

Specialpsykologen refererer til funktionsledelsen i S7.

Ansættelse

Ansættelsen sker i henhold til den enhver tid gældende overenskomst på området mellem Danske Regioner og Dansk Psykologforening.

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Signe Dolmer på mail signe.dolmer@rm.dk, evt. tlf. 2112 8254.

Ansøgningsfrist 18.april 2021
Ansættelsessamtaler afholdes den 22. marts 2021.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.