Center for Planlægning søger 2 speciallæger (afdelingslæge/overlæge) til det primære sundhedsvæsen, national sygehusplanlægning og psykiatri

Dette job er udløbet

Vil du være med til at skabe et bedre sundhedsvæsen? Har du lyst til at tage ansvar for den nationale sundhedsplanlægning, og vil du være med til at løfte indsatsen i psykiatrien, det primære sundhedsvæsen eller sygehusplanlægningen? Du kan være med til at gøre en forskel!

Vi giver dig mulighed for at sætte dine ambitioner og viden i spil i et tværfagligt samarbejde, hvor vi er fælles om at finde de gode løsninger.

Om os
At sætte rammer og retning på sundhedsområdet er kerneopgaven for Sundhedsstyrelsen. I Center for Planlægning varetages en række opgaver ift. national sundhedsplanlægning samt rådgivning af regioner og kommuner vedrørende udredning, behandling, rehabilitering, palliation m.v. Vi har et særligt fokus på at sikre sammenhæng og høj kvalitet i den samlede sundhedsindsats på tværs af sektorer og fag.

I den kommende tid vil centret have et helt særligt fokus på kvaliteten i såvel det primære sundhedsvæsen som på hospitalerne, på tiltag, der kan mindske ulighed i sundhed og på sundhedsindsatsen ift. særlige sårbare grupper, herunder mennesker med psykiske lidelser.

Sundhedsstyrelsen er den øverste sundhedsfaglige myndighed med en central og unik position på sundheds- og ældreområdet i Danmark. De seneste år har vi skærpet vores profil og parallelt hermed styrket vores opgavevaretagelse i forhold til udviklingen og udfordringerne på sundheds- og ældreområdet – både fagligt og organisatorisk. I efteråret 2019 venter vi nye store og spændende opgaver med at sætte ramme og retning på sundheds- og ældreområdet.

Dit arbejde
Du får ansvar for nogle af vores store faglige satsninger inden for national sygehusplanlægning, det primære sundhedsvæsen eller indsatsen for mennesker med psykiske lidelser.

Du skal lede væsentlige faglige projekter og arbejdsgrupper og være med til at sikre, at vi leverer faglige produkter, der er relevante og af høj kvalitet. Du vil undertiden repræsentere styrelsen udadtil ved forskellige lejligheder.

Du kan med fordel i ansøgningen angive, hvis der er områder, du har særlige kompetencer inden for og/eller interesse i.

Din uddannelse og erfaring
Du er speciallæge i almen medicin, psykiatri eller samfundsmedicin, men det er ikke en betingelse med et bestemt speciale. Væsentligst er en interesse i og gerne erfaring inden for det primære sundhedsvæsen, psykiatri eller hospitalsvirksomhed samt en forståelse og interesse for organisering, faglig udvikling og planlægning inden for sundhedsvæsenet.

Derudover forventer vi, at du desuden har:

  • Relevant og omfattende faglig viden inden for enhedens fagområde
  • Erfaring med sundhedsfaglig ledelse
  • Erfaring med projektledelse og ikke mindst tværfagligt samarbejde
  • Erfaring med vejledning
  • Solide kompetencer inden for skriftlig faglig formidling
  • Interesse for eller erfaring fra politisk styrede organisationer og offentlig forvaltning
  • Et veludbygget netværk.

Dine personlige kvalifikationer
Vi lægger vægt på, at du trives i et travlt og tværfagligt miljø, er udadvendt, og er god til at skabe relationer. Du skal kunne arbejde selvstændigt med mange bolde i luften og være god til at koordinere og formidle klare budskaber.

Vi tilbyder
Et spændende job med afvekslende og udfordrende opgaver, selvstændigt ansvar og stor mulighed for at sætte fingeraftryk på sundhedsvæsenets udvikling. Du vil skulle bidrage til løsningen af et bredt spektrum af sundhedsfaglige problemstillinger og have kontakt til mange forskellige aktører i sundhedsvæsenet. Du vil komme til at arbejde sammen med dygtige kolleger i et dynamisk tværfagligt samarbejdsmiljø med bl.a. samfunds- og folkesundhedsvidenskabelig- samt sundhedsfaglig baggrund m.fl. Du vil få rig mulighed for at udvikle dig og lære nyt. Vores arbejdsklima er energisk, positivt, anerkendende, uformelt og præget af stort fagligt engagement og gensidig respekt.

Vi tilbyder desuden fleksibel arbejdstid og gode muligheder for efter- og videreuddannelse.

Om ansættelsen
Ansættelse forudsætter speciallægeanerkendelse. Ansættelse som afdelingslæge eller overlæge vil afhænge af dine kvalifikationer.

Ansættelse som afdelingslæge sker i henhold til gældende overenskomst mellem Foreningen af Yngre Læger og Finansministeriet.

Ansættelse som overlæge sker i henhold til gældende Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i Staten. Stillingen er indplaceret i gruppe 1 (lr. 37).

Kontakt os gerne
Du kan få mere at vide om stillingerne ved at sende en mail til centerchef Camilla Noelle Rathcke canr@sst.dk og bede om at blive ringet op.

Er du interesseret?
Klik på “Søg job” og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i 37 og 38.

Sundhedsstyrelsen har røgfri arbejdstid.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.