2 introduktionsstillinger ved anæstesiologisk afd. Regionshospitalet Randers Introduktionsstillinger ved anæstesiologisk afd. Regionshospitalet Randers

Dette job er udløbet

2 introduktionsstillinger (7005-01-84-i-4 + 7005-01-84-i-3)ved anæstesiologisk afd. ønskes besat per henholdsvis 01.12.19  og 01.01.20 eller efter aftale.

2-holdsdrift med rådighedstjeneste fra vagtværelse. Der er 2 vagtlag.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Lisbeth Kidmose, anæstesiologisk afdeling, Regionshospitalet Randers, tlf:. 78420501

Ansøgningsfrist den 19.09.19  kl. 12

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.