2 afdelingsledere til Specialområde Hjerneskade, Svalevej Tænder gnisten i dine øjne, når du hører ord som ”det bedste arbejdsmiljø”, ”organisering”, ”fælles VI-kultur” og ”højt specialiseret faglighed”? Er du samtidig en tillidsvækkende person med et højt energiniveau og lyst til at gøre en mærkbar og synlig forskel? Så er her en særdeles attraktiv mulighed for at være med på en spændende rejse!

Ansøgningsfrist: 22/01/2022 Social, Region Midtjylland

I Region Midtjylland, Specialområde Hjerneskade, søger vi 2 fagligt og menneskeligt kompetente afdelingsledere til Specialområde Hjerneskade, Svalevej i Assentoft ved Randers. Vi ønsker at sammensætte et nyt lederteam, som skal løfte Svalevej til et nyt niveau.

Om Specialområde Hjerneskade

Specialområde Hjerneskade er Region Midtjyllands tilbud til voksne med erhvervet hjerneskade. Specialområdet er organiseret under Socialområdet, og er et ud af otte specialområder. Specialområde Hjerneskade består af fem døgntilbud, et rehabiliteringstilbud og dagtilbud alle geografisk placeret i Østjylland.

Området er fagligt stærkt, i vækst og leverer højt specialiserede pædagogiske indsatser i tæt samarbejde med kommunerne.

Specialområde Hjerneskade, Svalevej er opdelt i tre afdelinger med to teams i hver. Svalevej tilbyder 34 pladser som bostøtte efter Servicelovens § 83-87, samt 34 pladser som dagtilbud efter servicelovens § 104.

Læs mere om Svalevej her: http://www.soh.rm.dk/afdelinger/svalevej/

Du kan også downloade Specialområde Hjerneskades foldere, som giver et supplerende indblik i, hvordan der arbejdes. De kan findes her: https://www.soh.rm.dk/om-os/

Stillingen

Som afdelingsleder ved Specialområde Hjerneskade, Svalevej er du en del af et lederteam på 3 afdelingsledere, hver med ansvar for to teams. Der er ca. 100 fastansatte medarbejdere fordelt på de tre afdelinger. Det samlede ansvar omfatter personaleledelse, den løbende faglige kompetenceudvikling samt afdelingens daglige drift og økonomistyring.

På Svalevej vil du opleve stor ledelsesmæssig støtte og opbakning. Vi har dedikeret ekstra ledelsesmæssige ressourcer frem til september 2022, hvor vi løfter i fællesskab. Det essentielle i opgaven er at samskabe en meningsfuld og understøttende struktur, for at skabe mest mulig sikker fremdrift. Du forventes at bidrage med din viden og erfaring – og bliver dermed en vigtig brik i at nå i mål med vores ambitioner.

Du indgår samtidig i specialområdets ledergruppe med afdelingslederne for de øvrige døgn- og dagtilbud og forventes at bidrage ind i den samlede udvikling af specialområdet. Dette indebærer f.eks. tværgående samarbejde med de øvrige afdelingsledere på Svalevej, afdelingsledere fra andre afdelinger, områdeledelsen samt med det faglige og administrative personale.

Du har som afdelingsleder ansvar for at føre Region Midtjyllands værdier og målbillede ud i afdelingen samt for at efterleve Specialområde Hjerneskades mission, vision og kerneopgave.

Du vil få tæt dialog og samarbejde med kommunerne og skal løbende koordinere og tilpasse tilbud og ydelser, så de til enhver tid matcher kommunernes ønsker i relation til borgerens forudsætninger og behov.

Du skal samtidig kunne arbejde i et felt, som er politisk styret, og hvor Den Danske Kvalitetsmodel og Socialtilsyn Midt er centrale parametre for kvalitet. Derfor skal du være i stand til at udfylde din lederrolle i et miljø, hvor der i forvejen er defineret retning og regler for driften, og en del beslutninger således er givet på forhånd.

Udvikling af Specialområde Hjerneskade, og dermed også udvikling af afdelingerne på Svalevej, tager afsæt i en ambitiøs og gennemarbejdet strategiplan, hvor centrale omdrejningspunkter er arbejdsmiljø og sikkerhed, højt specialiseret faglighed, sammenhængende indsatser og borgeren i centrum. Læs mere om det her: https://www.soh.rm.dk/om-os/

Din baggrund og faglige kvalifikationer

Den ideelle kandidat har erfaring fra en lignende lederstilling fra bostøtte eller botilbud indenfor et specialområde med fokus på rehabilitering, træning og/eller pleje. Det er afgørende, at du motiveres af lederrollen og af at praktisere ledelse i tæt dialog med borgerne, medarbejderne, pårørende, kommunerne og kollegaer på tværs af specialområdet.

Der lægges vægt på følgende:

 • Ledererfaring
 • Praktisk arbejdserfaring med borgere med en erhvervet hjerneskade
 • Indsigt i lovgivning og sagsbehandling på voksen-socialområdet
 • Sundhedsfaglig eller socialfaglig uddannelse, gerne suppleret med lederkurser eller lederuddannelse
 • Indsigt i det neuropædagogiske fagområde
 • Grundlæggende administrative kompetencer, herunder personale- og vagtplanlægning, lønforhold, økonomi, journalisering og IT.

Din personlighed

Den ideelle kandidat er en fagligt velfunderet person med naturlige lederegenskaber og naturlig interesse for mennesker. Vedkommende kan se sig selv som en ansvarlig rammesætter og facilitator for en afdeling med motiverede medarbejdere, der hver dag løser en vigtig samfundsopgave for borgerne. Dit lederskab tager afsæt i løsning af kerneopgaven og med et operationelt fokus. Du formår derfor med dit lederskab at tydeliggøre sammenhængen mellem strategi og vision for specialområdet, den høje faglighed og konkrete hverdagshandlinger.

Der lægges vægt på følgende:

 • En leder der kan indgå i mange forskellige samarbejdsformer og som har gode sociale kompetencer, herunder stærke samarbejdsevner, selvindsigt og evner til at skabe sociale relationer, vil vægtes højt
 • En leder der følger sine projekter helt til afslutning
 • Dialogorienteret personaleleder, der forstår at balancere værdier og faglighed med medarbejdernes behov for handlefrihed
 • Ser sig selv som rollemodel som leder ved at være bevidst om sin egen adfærd
 • Lægger vægt på at understøtte trivsel og godt humør
 • En selvstændig og robust person, der træffer beslutninger, støtter og følger op
 • Besidder en grundlæggende tillid i sin ledelsesstil
 • Det føles naturligt at have en bred kontaktflade af kollegaer og samarbejdspartnere internt og eksternt
 • Arbejder fleksibelt på tværs af en stor, politisk organisation med at udvikle organisationen og de faglige ydelser.

Du tilbydes

 • Et meget stort og nærværende engagement fra dine nærmeste ledere
 • Et meget stort engagement fra din nærmeste lederkollega, som kender Specialområde Hjerneskade og Svalevej gennem flere år
 • En kompetent medarbejdergruppe som hver dag gør en forskel
 • Mulighed for at udvikle dig selv som leder – dels gennem denne spændende opgave og også gennem løbende kompetenceudvikling
 • Oplæring i praksis, learning by doing og tæt sparring
 • Understøttelse via Specialområdets ledelsessekretariatet, administrationen samt internt kursuscenter, Faglig Udvikling.

Interesseret?

Hvis dette lyder som en spændende opgave for dig, og at du kan matche med dine erfaringer og kompetencer, så ser vi meget frem til at modtage din ansøgning. Du skal også være meget velkommen til at kontakte os for uddybende spørgsmål.

Andet

Alle matrikler under Region Midtjylland er røgfrie, hvilket indebærer, at du ikke ryger i arbejdstiden.

Løn og ansættelsesvilkår forhandles individuelt og i henhold til gældende overenskomst på området.

Vi kontakter og indkalder kandidater til stillingen løbende og modtager derfor gerne din ansøgning hurtigst muligt. Stillingsopslaget vil blive fjernet, når den rette kandidat er fundet.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.