Vi søger en overlæge i anæstesiologi ved Bedøvelse og Operation Øst, afsnit Børn, Unge og Gravide, Aarhus Universitetshospital En stilling som overlæge ved Bedøvelse og Operation Øst (BO Øst), Aarhus Universitetshospital, er ledig til besættelse pr. 1. januar 2024, eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Stillingen er knyttet til operationsgangen for børn, unge og gravide. Der ønskes en overlæge med kompetencer inden for obstetrisk anæstesi.

Om AUH

Aarhus Universitetshospital varetager hovedfunktioner, regionsfunktioner og højt specialiserede funktioner for alle specialer.. Aarhus Universitetshospital sætter patienten først og ønsker at yde den bedste behandling med respekt for det enkelte menneske. Forskning, uddannelse samt behandling og pleje foregår integreret og efter høje målsætninger og kvalitetskrav. Kvalitetsudviklingen omfatter samtlige funktioner på alle områder i Aarhus Universitetshospital.

Om Bedøvelse og Operation Øst

BO Øst er en ud af fire Bedøvelse- og operationsafdelinger på AUH. BO Øst omfatter en operationsgang for børn, unge og gravide, samt et dagkirurgisk afsnit. I afsnittet Børn, Unge og Gravide er vi aktuelt 17 speciallæger. Dagkirurgien, der består af 16 operationsstuer med tilhørende opvågningsafsnit, har 10 speciallæger. Samlet i hele afdelingen er vi 230 medarbejdere.

BO Øst har en cheflæge og en chefsygeplejerske, som udgør afdelingsledelsen for den samlede afdeling. De enkelte afsnit i BO Øst har hver sin funktionsledelse, som varetager de daglige ledelsesopgaver for afsnittet. Funktionsledelsen på afsnittet Børn, Unge og Gravide består af en lægelig funktionsleder samt to oversygeplejersker for henholdsvis anæstesi og operation og for forberedelse og opvågning.

Om afsnittet Børn, Unge og Gravide

Afsnittet Børn, Unge og Gravide har en operationsgang med seks operationsstuer; to stuer dedikeret til obstetrik og fire stuer til børnekirurgi. Der er et tilhørende opvågningsafsnit fordelt på to lokationer (Forberedelse og Opvågning Øst 3 og 4).

Afsnittet servicerer et fødeafsnit med 12 fødestuer og ca. 5500 fødsler årligt. Afsnittet varetager gravide med særligt komplicerede fødselsforløb fra hele regionen. Vi udfører 1000 sectioer årligt og anlægger ca. 1600 fødeepiduraler. Vi varetager desuden al den akutte obstetrik, og i vores forberedelse og opvågning varetager vi behandlingen af gravide med sværere symptomer på præeklampsi/eklampsi.

Afsnittet har derudover dagligt 3-5 udgående teams, der bedøver børn andre steder på AUH (Røntgen, Scanning, DCPT og andre centrale operationsgange). Vi giver anæstesi til ca. 6200 børn årligt, samt modtager akutte børn inden for det medicinske og kirurgiske område i skadestuen og akutmodtagelsen.

Vi kan tilbyde 

 • et særdeles godt samarbejdsklima med godt humør og højt til loftet
 • et sted, hvor tværfagligt teamsamarbejde er i højsædet
 • et sted, hvor høj faglig standard vægtes
 • et sted med fokus på fortsat udvikling af de gode patientforløb
 • et sted med fokus på bæredygtighed.

Vi søger en kollega med obstetrisk anæstesiologisk erfaring, som har mod/lyst til at arbejde med gravide patienter på et højt fagligt niveau. Da afsnittet også består af et børneanæstesiologisk afsnit vil der være en forventning om stor interesse for børneanæstesi også.. Du skal kunne se muligheder og udfordringer i den fortsatte udvikling af vores operationsgang og vægte et godt arbejdsmiljø højt.

Vi efterspørger følgende kompetencer

 • Speciallæge i anæstesi.
 • Anæstesiolog med erfaring i obstetrisk anæstesi og gerne SSAI/efteruddannelse i obstetrisk anæstesi.
 • Gerne kompetence inden for børneanæstesi og perioperativ behandling.
 • Samarbejdsorienteret: bidrager til fortsat godt teamsamarbejde med det øvrige anæstesi-, operation-, og opvågningspersonale samt de mange kirurgiske samarbejdspartnere.
 • Forskningsinteresseret: Har evner og interesse for initiering af forskningsprojekter
 • Kan bidrage til den fortsatte udvikling af afdelingen.
 • Har lyst til at bidrage til smidig drift i en kompleks og travl afdeling med mange samarbejdspartnere.
 • Undervisningserfaring: Afdelingen har et stort antal yngre læger, medicinstuderende, læger i efteruddannelse i børne/obstetrisk anæstesi, anæstesikursister, hvorfor lysten og evnen til undervisning fordres. Herunder også interesse for at varetage simulationstræning.

Se funktionsbeskrivelsen

Vagttyper og dagtider i stillingen

Stillingen er en fuldtidsstilling med to typer vagter: Tilstedeværelsesvagt fra vagtværelse (17.30- 08.00) og en rådighedsvagt fra hjemmet med ½ times tilkald efter endt dagtid kl.18.00.

Dagtider kl. 7.30-15.15, dog med enkelte dage til kl. 18.00.

I weekenden kan man enten have rådighedsvagt i døgnvagt eller tilstedeværelsesvagt fra kl 8-18 eller kl. 17.30 – 8.30.

Man forventes som udgangspunkt at deltage i begge vagtlag.

Er du ny i vores afdeling, vil du indgå i et oplæringsprogram, så du klædes på til fagligt at kunne arbejde i vagten med både obstetrisk anæstesi og børneanæstesi

Den faglige bedømmelse af ansøgeren vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for hver af de 7 lægeroller i et skema, som udfyldes elektronisk i forbindelse med ansøgningen. Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende børneattest.

Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til den mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger indgåede overenskomst for overlæger.

Din ansøgning

Ansøgningen samt dokumentation for kompetencer inden for de 7 lægeroller fremsendes elektronisk og stiles til cheflæge Lene Raun Nielsen, Palle Juul-Jensens boulevard 99, 8200 Aarhus N

Ansøgningsfrist: 15. december 2023.

Ansættelsessamtaler: uge 51-1

Nærmere oplysninger om stillingen kan indhentes hos:

Cheflæge Lene Raun Nielsen lenrauni@rm.dk / 2496 5032 eller ledende overlæge Mette Veien mettveie@rm.dk / 2346 3731 eller 3091 1019

 

 

 

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.