Introduktionsstilling i psykiatri I Afdeling for Depression og Angst (ADA) er en introduktionsstilling til speciallægeuddannelsen i psykiatri ledig til besættelse 01.03.2023 eller snarest derefter.

Dette job er udløbet

Måske er psykiatri noget for dig? Psykiatri er et bredt speciale med mulighed for at arbejde på sygehus eller som privatpraktiserende speciallæge. Specialet omfatter såvel biologisk behandling i form af medicin, TMS og ECT ligesom en hel del patienter også behandles med psykoterapi. Som psykiater er der derfor rig mulighed for subspecialisering. Samtidig vil du kunne bibeholde nogle af dine somatiske færdigheder, idet patienter med psykiatriske lidelser ganske ofte også har somatiske lidelser, som du vil skulle kunne identificere, til tider behandle eller medvirke til at tilrettelægge behandlingsforløb for. Du vil komme til at beskæftige dig med juridiske aspekter i behandlingen af patienter og få godt kendskab til psykiatrilov, sundhedslov og retslige foranstaltninger.

Faglig udvikling
Vi tilbyder dig en stilling med mulighed for faglig og personlig udvikling. I afdelingen har vi et stærkt fokus på uddannelse og man forventes som yngre læge at deltage i flere ugentlige undervisningsseancer sammen med de øvrige yngre læge kolleger. Undervisningen omfatter ugentlige klinikker med deltagelse af patienter, journal club, casegennemgang, rating af psykiske symptomer og ECT konferencer. Herudover vil du blive tilbudt et introduktionskursus til psykiatri, samt et psykoterapikursus. Til sammen udgør disse kurser ca. 20 kursusdage.

I det kliniske arbejde vil du have god mulighed for supervision på dit skriftlige arbejde, ligesom der er mulighed for at speciallæger superviserer dine samtaler med patienter. Alt sammen med det formål, at du udvikler dig som læge.

Du kan få et indblik i lægernes hverdag via dette link: Lægernes hverdag – Psykiatrien i Region Midtjylland – til fagpersoner (rm.dk).

Interesserer du dig for forskning – så er der mulighed for at deltage i forskning og måske starte eget projekt op i samarbejde med vores professor, Søren Dinesen Østergaard. Du vil have mulighed for i perioder at have en forskningsdag om ugen til formålet. Du kan læse mere om forskningsenheden i Afdelingen for Depression og Angst via dette link: Afdeling for Depression og Angst – Psykiatrien i Region Midtjylland – til fagpersoner (rm.dk).

Personlig udvikling
Du vil som introduktionslæge have rig mulighed for at udvikle dine kommunikative evner. Du vil lære mere om dig selv og dine reaktioner i forhold til andre mennesker.
Igennem deeskaleringskurser lærer du at håndtere opkørte patienter.
Endelig vil du gennem supervision ved samtaler og i Balintgruppe med andre yngre læger have mulighed for at udvikle dig som læge.

Kolleger
Du vil indgå i en større gruppe yngre læger, idet vi har 8 – 9 I-læger, en del H-læger og speciallæger, der er engagerede i undervisningen af de yngre læger. Vi har et godt arbejdsmiljø med rig mulighed for sparring med kolleger, sociale aktiviteter blandt andet gennem vores kulturforening, hvor lægerne i fællesskab arrangerer middage og kulturaftener.

Afdelingen for Depression og Angst
ADA består af tre sengeafsnit med hver 24 senge, 4 store ambulatorier og Psykiatriens Hus. Målgruppen udgøres af patienter med affektive lidelser, herunder bipolarsygdom, depression, angst, PTSD, personlighedsforstyrrelse og sexologiske lidelser.

Uddannelsen i stillingen er i overensstemmelse med reglerne for den nye speciallægeuddannelse. Der henvises til www.sundhed.dk.
Stillingerne aflønnes i henhold til overenskomsten og opslås på I-numrene 6600-51-50-i-04.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til cheflæge Farahna Harees via mail: pernhare@rm.dk eller tlf. 2325 8288.

Hvis du vil høre nærmere om, hvordan det er at være yngre læge i ADA, er du velkommen til at kontakte H-læge, Meryem Öksüm via mail: MEROEK@rm.dk.

Du er meget velkommen til at søge stillingen, selvom du først kan tiltræde senere.

Ansøgningsfrist: 31. januar 2023.
Vi afholder samtaler løbende og indkalder relevante kandidater også før ansøgningsfristens udløb

Søg stillingen via ”Søg job”-knappen