GENOPSLAG – Afdelingslæge til delestilling mellem Smerteklinik Silkeborg, Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering(KSR), Regionshospitalet Gødstrup Vi søger en speciallæge til delestilling mellem Smerteklinik Silkeborg, der er organiseret under Center for planlagt kirurgi (CPK) og Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering (KSR) med lige dele arbejdstid (50/50) fordelt på de 2 afdelinger. Stillingen er organisatorisk tilknyttet KSR og er en 37 timers stilling med ansættelse pr 1. september 2022. Afhængig af ansøgers bopæl, kan ansættelsen ved KSR enten være i vores Gødstrup-afsnit eller Århus-afsnit.

Dette job er udløbet

Om Stillingen
Stillingen er en nyoprettet stilling, hvor formålet er at fremme vidensdeling de 2 afdelinger imellem og styrke samarbejdet.
Stillingen ønskes besat med speciallæge med interesse for behandling og rehabilitering af patienter/borgere med komplekse problemstillinger.

Om Smerteklinikken
I smerteklinikken behandles patienter med kroniske komplekse non-maligne smerter i tværfaglige teams bestående af læger, sygeplejersker, psykolog, fysioterapeut og socialrådgiver. Patienterne har oftest væsentlig nedsat funktionsniveau med påvirkning af både arbejdsliv og sociale liv.
Udgangspunktet for behandlingen er en bio-psyko-social helbredsforståelse med vægt på tæt samarbejde i det tværfaglige team omkring patienten.
Kerneopgaven er at give patienten indsigt, overblik og handlemuligheder og derved lindre lidelsen med kroniske smerter.

I Smerteklinik Silkeborg er vi aktuelt 3 læger, 1 afsnitsleder, 7 sygeplejersker, 2 psykologer, 2 fysioterapeuter, 3 socialrådgivere og 3 sekretærer og 1 serviceassistent.
Du kan læse nærmere om vores behandlingstilbud på vores hjemmeside:
https://www.hospitalsenhedmidt.dk/afdelinger-og-centre/center-for-planlagt-kirurgi/afsnit-og-klinikker/smerteklinik/

Om Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering
Afdelingen, som er etableret i 2 afsnit i henholdsvis Regionshuset Århus og Regionshospitalet Gødstrup, betjener kommuner i hele Region Midtjylland med socialmedicinske ydelser.
Vi er en tværfagligt bemandet afdeling, med en tværfagligt sammensat afdelingsledelse bestående af cheflægen og chefpsykologen. Ledelsesarbejdet udføres i et tæt samarbejde med en driftsledelse med specifikke faglige ledelsesopgaver for afdelingens kerneydelser. Der er i alt 110 medarbejdere i afdelingen

Vi arbejder ud fra en bio-psyko-social forståelse og prioriterer derfor vores tværfaglige
samarbejde til gavn for helhedsforståelsen af det enkelte menneske.

Vi leverer sundhedskoordinatorer til de kommunale rehabiliteringsteam og modtager borgere med nedsat funktionsevne, der er henvist fra kommunerne til en tværfaglig udredning i Klinisk Funktion. Desuden varetager afdelingen for det regionale abortsamråd den kliniske samtale og vurdering i de socialmedicinsk begrundede ansøgninger om senabort.
Borgere, som kommunerne henviser til undersøgelse og vejledning, modtages i enten Århus- eller Gødstrup-afsnittet, men lægerne kører desuden til tjeneste i kommunernes jobcentre og revalideringscentre. Afdelingen er endvidere uddannelsessted for kommende speciallæger i samfundsmedicin.
Link til hjemmeside:
https://www.regionshospitalet-goedstrup.dk/afdelinger/socialmedicin-rehabilitering/for-fagfolk/sundhedsfaglige/

Vi søger en afdelingslæge med følgende kvalifikationer:

  • Speciallæge i relevant speciale (samfundsmedicin, anæstesiologi, almen medicin, neurologi, psykiatri, reumatologi eller lignende)
  • Gerne erfaring fra tidligere med behandling af patienter med komplekse problemstillinger som kroniske smerter
  • Gode formidlingsevner i forhold til at dele viden og undervise både patienter, kollegaer, pårørende og eksterne samarbejdspartere
  • Evne til at have en stor kontaktflade i forhold til at være ansat i 2 forskellige enheder
  • Gerne erfaring indenfor psykiatri, da kroniske komplekse smertepatienter ofte har psykisk comorbiditet.
  • Lyst til at videreuddanne sig med relevant efteruddannelse
  • Gerne forskningserfaring, men det er ikke et krav.

Du refererer til Funktionsledelserne på de 2 afdelinger:
Smerteklinik Silkeborg: Ledende overlæge Randi Eltved og afsnitsleder Mette Bæk
Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering (KSR): Cheflæge Ulrik Steen og chefpsykolog Camilla Rasmussen

Praktiske oplysninger
Du kan få yderligere information om stillingen ved at kontakte ledende overlæge Randi Eltved tlf: 7841 6687,  mail: ranelt@rm.dk   eller cheflæge Ulrik Steen på tlf: 2961 0872, mail: ulrik.steen@goedstrup.rm.dk

Ansættelse fra 1. september 2022 eller efter nærmere aftale.

Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende børneattest og tilfredsstillende autorisation.

Stillings- og funktionsbeskrivelse

Du kan søge jobbet online ved at klikke på ”Søg job”. Vedhæft din ansøgning og dit CV.

Ansøgningsfrist:  Onsdag d. 29. juni 2022

Ansættelsessamtaler vil finde mandag d. 4. juli kl .14-17 i Regionshuset Århus, Olof Palmes Allé 19, st., 8200 Århus N.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Læs mere om et job med drive, dygtige kolleger og muligheder på www.regionshospitalet-goedstrup.dk/job/