Tre introduktionsstillinger til speciallægeuddannelsen i psykiatri I Afdeling for Depression og Angst, AUH Psykiatrien er tre introduktionsstillinger til speciallægeuddannelsen i psykiatri ledige til besættelse pr. 1. marts 2022 eller snarest derefter.

Dette job er udløbet

Vi tilbyder udredning og behandling af høj faglig kvalitet til voksne patienter med lidelser inden for det affektive spektrum. Vi arbejder med integrerede, medicinske og non-farmakologiske behandlingsforløb. Afdelingen har såvel hoved- som regions- og højtspecialiseret funktion, hvorfor vi har dækker såvel enkle som mere komplekse udrednings- og behandlingsforløb.  Herudover er uddannelse og forskning blandt vore kerneopgaver. Vi værdsætter et godt tværfagligt og kollegialt arbejdsmiljø og har fokus på inddragelse af medarbejdere, patienter og pårørende.

Afdelingen omfatter ca. 400 fuldtidsstillinger fordelt på fire klinikker, Psykiatriens Hus i Aarhus og tre sengeafsnit, hver med 24 senge. Hver enhed har sin egen funktionsledelse. To sengeafsnit behandler hovedsagelig patienter, som lider af mani og depression. Ét sengeafsnit er specialiseret i behandling af patienter med personlighedsforstyrrelse og behandler desuden patienter med spiseforstyrrelse og depression. Vore ambulante enheder udgøres af Klinik for Depression Klinik for Bipolar Sygdom, Klinik for Personlighedsforstyrrelser og Selvmordsforebyggelse samt Klinik for PTSD og Angst.

I stillingsforløbet vil du få mulighed for at tage introduktionskursus i psykiatri, ligesom der vil være mulighed for at deltage i psykoterapeutisk grundkursus. Der vil være mulighed for ansættelse i et sengeafsnit eller en ambulant klinik.

Faglig udvikling og forskning
Vi er meget optagede af kontinuerligt at videreudvikle vores uddannelsesmiljø for både læger i uddannelsesforløb og for fastansatte læger, således at vi i afdelingen har de kompetencer, der må forventes af et universitetshospital. Vi har stort fokus på forskning, og der vil være mulighed for enten selvstændigt at være forskningsaktiv eller på anden vis at bidrage til forskning, hvilket kræver kontakt til vores professor og forskningsmedarbejdere.

Uddannelsen i stillingerne er i overensstemmelse med reglerne for den nye speciallægeuddannelse. Der henvises til www.sundhed.dk. Stillingerne aflønnes i henhold til overenskomsten og opslås på I-numrene 6600-51-50-i-08, 6600-51-50-i-09 og 6600-51-50-i-10.
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til ledende overlæge Farahna Harees via mail: pehare@rm.dk eller tlf. 23258288.

Ansøgningsfrist: 15. februar 2022. Vi afholder samtaler løbende og indkalder relevante kandidater også før ansøgningsfristens udløb. Vi glæder os til at modtage din ansøgning.
Søg stillingen via “søg job”-knappen.