Bliv praktiserende læge i 5330 Munkebo eller 5300 Kerteminde Der udmøntes 2 stk. 0-ydernumre inden for almen medicin til nedsættelse i 5330 Munkebo eller 5300 Kerteminde. Der er således ikke tilknyttet patienter til ydernumrene.

Dette job er udløbet

Ydernumrene udmøntes for at sikre tilstrækkelig lægedækning i området i de kommende år.
Der er mulighed for at købe efter reglerne om, at læger kan eje op til 6 ydernumre jf. Sundhedslovens § 227, stk. 2. Ydernumrene skal bemandes med en navngiven speciallæge i almen medicin, og der skal betjenes mindst 1.600 patienter i hver af ydernumrene.

Overtagelse og aktivering
Ydernumrene skal overtages og aktiveres senest den 3. maj 2022. Det betyder, at praksis fra dette tidspunkt skal åbne for tilgang af 1.600 patienter i hver af ydernumrene.
Fristen for at byde er fastsat til tirsdag den 18. januar 2022 kl. 10.00.
Regionen afholder samtaler den 26. januar 2022 efter kl. 14.00 i Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle. Ansøgere vil efter fristens udløb modtage en indkaldelse i deres digitale postkasse (e-Boks).

Procedure
Ved afgivelse af bud på ydernumrene, skal budgiver dels angive en pris for ydernumrene, dels beskrive sin opfyldelse af følgende kvalitetskriterier:

  • Kontinuitet i lægebemandingen og den øvrige bemanding i praksis, herunder om budgiver agter at arbejde i praksis, og i hvilket omfang
  • Samarbejde med eksterne aktører, herunder sygehuse, kommuner og lignende
  • Ventetider og tilgængelighed i praksis
  • Fysisk placering af praksis, herunder en beskrivelse af mulighederne for parkering og offentlig transport.

Der vil efter budsfristens udløb blive indbudt til en samtale med administrationen, hvor ovenstående kan uddybes.

Budgiver skal ved indgivelse af bud sende følgende:

  • Navn, aut.-id., adresse og kontaktoplysninger
  • Udførligt CV
  • Budblanket, jf. bilag 1
  • En beskrivelse af, hvordan du/I forestiller dig/jer at drive ydernummeret eller ydernumrene og opfyldelse af ovenstående kvalitetskriterier, jf. ansøgningsskema, bilag 2

Efter budfristens udløb indkalder regionen alle budgivere til en samtale med Praksisafdelingen, hvor ansøgningen vil blive gennemgået, og hvor regionen udarbejder et referat.
Budgiverne skal møde alene og uden bisidder.
Efter afholdelsen af samtalerne med budgiverne, vil regionen foreligge ansøgningen samt et referat af samtalerne for Udvalget for det nære sundhedsvæsen, som vil træffe beslutning om, hvilke ansøgere, ydernumrene skal tildeles.
Beslutningen om, hvem der skal tildeles ydernumrene, beror på en samlet vurdering af ansøgerne i henhold til deres afgivne prisbud, deres tilkendegivne opfyldelse af kvalitetskriterierne samt det samlede indtryk af budgivers egnethed under samtalen.

Denne vurdering og afvejning kan betyde, at der ikke vælges den kandidat, der har afgivet det højeste bud på ydernumrene, hvis opfyldelsen af andre kriterier tilsiger, at en anden kandidat bør vælges.
Regionen forbeholder sig retten til at forkaste alle bud.

Budblanket og ansøgningsskema

Afgiv dit/jeres bud senest tirsdag den 18. januar 2022 kl. 10.00 på budblanketten – jf. bilag 1 ledsaget af ansøgningsskemaet, jf. bilag 2.

Samtaler
Samtaler afholdes den torsdag den 26. januar 2022 efter kl. 14.00 i Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle.
Bud, som modtages efter fristens udløb, kan ikke forventes at blive taget i betragtning.

Vil du vide mere?
Line Fürst Sørensen
Jurist
Praksis

Mobil: 40 18 02 86
Mail: lfs@rsyd.dk
Skriv sikkert til Line Fürst Sørensen (benyt denne til personfølsomme oplysninger)

Find flere informationer om Kerteminde Kommune

Kerteminde Kommune

Velkommen til Kerteminde Kommunes hjemmeside, hvor du kan få hjælp og svar på langt de fleste af dine spørgsmål, samt information om en række tilbud.

Kerteminde – Tilflytterservice
Overvejer du at flytte til Kerteminde Kommune? I Kerteminde Kommune findes der smuk natur, masser af gode skoler og fritidsaktiviteter.

Kerteminde – Turistinformation
Oplev ægte dansk hygge i Kerteminde Haven ved Havet. Udforsk den smukke natur eller rejs tilbage i tiden og lær om vikingerne, der kaldte Kerteminde for deres hjem. Tag på fisketur ved de lange kyststrækninger, eller gå på opdagelse i de mange, lokale, gastronomiske smagsoplevelser.