Psykolog til psykiatrisk sengeafsnit S5 Afdeling for depression og Angst, AUH Skejby 37 timers stilling som psykolog på psykiatrisk sengeafsnit 5, Afdeling For Depression og Angst er ledig til besættelse pr. 01.01.22 eller snarest derefter.

Dette job er udløbet

Afdeling For Depression og Angst
Afdeling for Depression og Angst er en af de fire psykiatriske universitetsafdelinger, der udgør AUH Psykiatrien. Afdelingen består af tre sengeafsnit, fire ambulatorier samt Psykiatriens Hus i Aarhus. Vi lægger vægt på sammenhængende patientforløb, således at behandlingen i sengeafsnite og ambulatorier er integrerede og føles meningsfulde for patienterne. Vi har stort fokus på at inddrage patienter og pårørende i udredning og behandlingen

Sengeafsnit 5
S5 modtager og behandler patienter med affektive lidelser som depression, angstlidelser, personlighedsforstyrrelse og spiseforstyrrelse. Desuden varetages komplekse udredningsopgaver indenfor eget speciale, hvor indlæggelse er nødvendig.

Der arbejdes med specialisering inden for det affektive område, og vi varetager behandling på både hovedfunktion og højt specialiseret niveau.
S5 tilstræber høj faglig standard, og vi arbejder løbende med at udvikle arbejdsmetoder og kvalitetsudvikle behandlingen. Patienterne tilbydes primært udredning samt medicinsk og miljøterapeutisk behandling.
Nogle patienter tilbydes kortere forløb med psykoterapeutiske samtaler tilpasset patientens aktuelle ønsker og behov inden for både støttende, adfærdsterapeutisk, kognitiv, psykodynamisk referenceramme.
S5 samarbejder tæt med Enhed for Personlighedsforstyrrelser og Klinik for Depression. Vi er specialiseret i behandling af patienter med svær selvskade og selvmordstruende adfærd primært indenfor diagnosegrupperne personlighedsforstyrrelse og spiseforstyrrelse.
Patienterne tilbydes et individuelt tilrettelagt behandlingsforløb og afhængigt af patientens situation, er der muligheder for længerevarende individuel psykoterapi, tidsafgrænset DAT gruppeterapi, ugentlig samtale med behandlingsansvarlig læge eller psykolog og kontakt til plejepersonale. Der arbejdes primært ud fra en moderne psykoanalytisk tilgang.
Arbejdet med en så dårlig patientgruppe kræver stabilitet, pålidelighed, tålmodighed og vedholdenhed, og kan udover at være givende også være ganske udfordrende og krævende til tider. Tæt supervision og videreuddannelse er en del af arbejdet, og det vil løbende tilpasses ift. behov fra de enkelte patienter.Dine arbejdsopgaver

 • Individuel psykoterapi
 • Gruppeterapi
 • Udredning indenfor både det kognitive og personlighedsmæssige område
 • Udredning af patientens psykopatologi
 • Varetagelse af behandlingstilrettelæggelse
 • Supervision af andre faggrupper
 • Undervisning

Ønskede kvalifikationer

 • Cand.psych med autorisation. Gerne specialist i psykoterapi
 • Voksenpsykiatrisk erfaring
 • Erfaring med psykoterapi, gerne moderne psykoanalytisk referenceramme
 • Evne til at indgå i tværfagligt samarbejde og bidrage i den faglige udvikling
 • Evne til at bidrage til kompetenceudvikling i personalegruppen

Vi tilbyder

 • Introduktionsprogram
 • Deltagelse i fagligt relevante kurser og temadage
 • Mulighed for sparring med de øvrige medarbejdere
 • Fagligt engagerede og dygtige kolleger
 • Et dynamisk og tværfagligt miljø

Ansættelsesvilkår og løn
Efter gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:
Ledende overlæge, Farahna Hares på telefon: 78472104
Afdelingssygeplejeske, Mette Andersen på telefon 78472210

Ansøgning, ansættelsesvilkår og løn
Løn – og ansættelsesvilkår sker desuden efter gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist d. 09.11.2021
Ansættelsessamtaler forventes afholdt d.15.11.2021

Søg stillingen via “Søg job”-knappen

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.