Engageret og udviklingsorienteret afdelingslæge til Lægemiddelstyrelsen

Dette job er udløbet

Har du lyst til både lægefaglige vurderinger og prægning af vilkårene for kliniske forsøg? Vil du gerne udvide din lægefaglige horisont uden for sygehusverdenen og gøre en reel forskel lægemiddeludvikling, forskning og patienter? Så er du måske vores nye kollega.

Om Enhed for Kliniske Forsøg
Lægemiddelstyrelsen er Danmarks nationale myndighed for godkendelse og overvågning af lægemidler, medicinsk udstyr og kliniske forsøg. I Lægemiddelstyrelsens strategi er der høje ambitioner, om mere samspil med omgivelserne og en stærkere international positionering. Visionen er en Lægemiddelstyrelse i europæisk topklasse.

I Lægemiddelstyrelsens sektion for Kliniske Forsøg arbejder vi med at godkende kliniske forsøg og vurderer den dokumentation, der knytter sig til et klinisk forsøg, som fx forsøgsprotokol og Investigators Brochure. Vi rådgiver forskere og lægemiddelindustri, overvåger igangværende forsøg og formodede bivirkninger, samt underviser og vejleder i regulatoriske forhold. Vi er et engageret team med bredt funderede faglige kvalifikationer og med fokus på overholdelse af de korte tidsfrister.

I forbindelse med at sektionen er i en rivende udvikling med ny lovgivning samt nationalt fokus på at sikre og fremme Danmarks nuværende position inden for klinisk forskning, søger vi en ny medarbejder.

Du kommer til at indgå i et team, som har stærkt fokus på at levere både rettidigt og af høj faglig kvalitet. Det er således vigtigt, at du har lyst til at bidrage til, at vi bliver en stærk samarbejdspartner både nationalt og i europæisk regi.

Lægemiddelstyrelsen er Danmarks nationale myndighed for godkendelse og overvågning af lægemidler, medicinsk udstyr og kliniske forsøg. I Lægemiddelstyrelsens strategi er der høje ambitioner, om mere samspil med omgivelserne og en stærkere international positionering. Visionen er en Lægemiddelstyrelse i europæisk topklasse.

I Lægemiddelstyrelsens sektion for Kliniske Forsøg arbejder vi med at godkende kliniske forsøg og vurderer den dokumentation, der knytter sig til et klinisk forsøg, som fx forsøgsprotokol og Investigators Brochure. Vi rådgiver forskere og lægemiddelindustri, overvåger igangværende forsøg og formodede bivirkninger, samt underviser og vejleder i regulatoriske forhold. Vi er et engageret team med bredt funderede faglige kvalifikationer og med fokus på overholdelse af de korte tidsfrister.

Din hverdag hos os
Vi søger en læge, som i tæt samarbejde med sine kollegaer kan varetage de lægefaglige opgaver. Du kommer primært til at sparre med læger, farmaceuter, biomedicinere, toksikologer, humanbiologer mm., men også med vores eksterne deltidsansatte læger samt læger i andre afdelinger i styrelsen.

Dine primære arbejdsopgaver vil være at:

 • foretage lægefaglig vurdering af ansøgninger om tilladelse til forsøg, samt ændringer hertil
 • vurderer sikkerhedsaspekter, inkl. bivirkninger hos patienter og forsøgspersoner i årlige sikkerhedsrapporter
 • deltage i udviklingen af kliniske forsøg generelt, herunder med ny lovgivning og EU-samarbejde
 • deltage i relevante scientific advice for virksomheder og forskere
 • rådgive investigatorer og lægemiddelindustrien efter grundig oplæring
 • sikre tæt samarbejde med sektionens eksternt tilknyttede læger
 • bidrage til daglige lægefaglige spørgsmål i sektionens arbejde.

Din uddannelse, erfaring og personlige kvalifikationer
Du er uddannet læge, gerne speciallæge (fx klinisk farmakolog eller klinisk speciale). Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med kliniske lægemiddelforsøg.

Du skal have lyst til at arbejde tæt på udviklingen af nye lægemidler, set fra et myndighedsperspektiv.

Derudover ser vi gerne, at du:

 • har lyst til arbejde selvstændigt med lægefaglig vurdering af forsøgsprotokoller
 • har lyst til at præge området både nationalt og i EU
 • har gode skriftlige og mundtlige formuleringsevner, både på dansk og engelsk
 • mod på at arbejde fokuseret med korte tidsfrister i koordination med afdelingens øvrige medarbejdere.

Vi lægger desuden vægt på, at du er god til at prioritere din tid og opgaver, har en samarbejdende og fleksibel grundindstilling. Samt at du er struktureret, kvalitetsbevidst og robust i dine vurderinger, og at du udfordres af vidtspændende, varieret indhold i opgaverne.

Vi tilbyder
Et meningsfuldt arbejde med afvekslende og udfordrende opgaver, og selvstændigt ansvar i et team, hvor vi er afhængige af hinanden blandt andet for at kunne levere rettidigt. Du vil blive en del af et aktivt fagligt miljø, hvor du sammen med dygtige og engagerede kolleger får mulighed for at anvende og udvikle dine kompetencer inden for et bredt felt af arbejdsopgaver.

Vores arbejdsklima er fokuseret, uformelt og præget af stort fagligt engagement, humor og gensidig respekt. Vi tilbyder desuden fleksibel arbejdstid og gode muligheder for efter- og videreuddannelse.

Om ansættelsen
Ansættelse sker som afdelingslæge og forudsætter en speciallægeanerkendelse.

Ansættelse som afdelingslæge sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Yngre Læger.

I Lægemiddelstyrelsen træffer vi afgørelser i myndighedssager, og derfor er det vigtigt for os, at der ikke kan stilles spørgsmålstegn ved vores habilitet. Derfor er det en forudsætning for ansættelse i Lægemiddelstyrelsen, at du ikke ejer aktier, anparter, andele eller lignende i en lægemiddel- og/eller medicovirksomhed. Ejer du i dag såkaldte medarbejderaktier i en lægemiddel- og/eller medicovirksomhed, har du dog en vis periode til at afhænde disse aktier.

Kontakt os gerne
Du kan få mere at vide om jobbet ved at kontakte afdelingslæge Sandra Jeanette Wallerek på tlf. 2526 5252 eller sektionsleder Kåre Kemp på tlf. 9359 6427.

Er du interesseret?
Klik på “Søg job” og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i 45-46

Om Lægemiddelstyrelsen
Lægemiddelstyrelsen er en del af Sundhedsministeriet og myndighed for godkendelse og overvågning af lægemidler, medicinsk udstyr og kliniske forsøg samt administration af apoteksstrukturen. Vores mission er effektive, sikre og tilgængelige lægemidler og medicinsk udstyr til gavn for patienter og samfund. Vi er ca. 500 medarbejdere og i samarbejde løser vi en vigtig opgave på grundlag af dansk og europæisk lovgivning og med øje for opdragsgivere, borgere, virksomheder og samarbejdspartnere. Vi indgår i den forbindelse i en række europæiske og internationale samarbejder og stræber efter at indtage en ledende rolle på europæisk plan.

Vores vision er at være en styrelse i europæisk topklasse med meningsfuldt arbejde, høj faglighed og udviklingsmuligheder i balance med gode fysiske rammer og fokus på sundhed og medarbejdertrivsel.

Lægemiddelstyrelsen har røgfri arbejdstid.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.