Klinikleder på Fertilitetsklinikken i Horsens Vi har en Fertilitetsklinik, hvor vi værner om den faglige kvalitet og et godt arbejdsmiljø med højt til loftet. Kan du bidrage til den fortsatte gode udvikling via motivation og engagement, i et tæt samarbejde med personalet og den øvrige ledelse?

Dette job er udløbet

Vi tilbyder per 1. december 2021 eller efter aftale, en stilling som funktionsleder i Fertilitetsklinikken på (Afdelingen for) Kvindesygdomme og Fødsler, Regionshospitalet Horsens. Vi søger en kandidat med stor interesse for udviklingen indenfor fertilitet og med særlig sans for at implementere det helt rigtige.

Du vil indgå i Kvindesygdomme og Fødslers tværfaglige lederteam bestående af læger, sygeplejersker, bioanalytikere, jordemødre og derudover være leder for Fertilitetsklinikkens daglige drift og udvikling. Stillingen indebærer, ud over ledelsesopgaver og dagarbejde, også klinikarbejde lørdage, søndage og helligdage i dagvagter.

Fertilitetsklinikken beskæftiger sig med fertilitetsudredning og behandling, IUI, IVF og ICSI. Behandling med nedfrosne og optøede æg, udhentning af sædceller og sæddeponering.

Vi forventer, at du:

  • Har relevant faglig baggrund med særlig erfaring inden for fertilitetsområdet
  • Arbejder aktivt med og evner nærværende kommunikation i forhold til patienter, medarbejdere og samarbejdspartnere
  • Aktivt skaber og bidrager til tværfagligt samarbejde
  • Påtager dig ledelsesopgaver på funktionsledelsesniveau
  • Tænker innovativt i forhold til opgaveløsning
  • Ser dig i en rolle som sparringspartner og kollega i den tværfaglige gruppe af mellemledere og som fælles faglig løftestang for hele Kvindesygdomme og Fødsler.

Kan du se dig selv i det – så tilbyder vi dig:

  • En indflydelsesrig stilling som klinikleder på et hospital, hvor en stærk tværgående samarbejdskultur, en flad organisationsstruktur og pligt til forundring er vigtige komponenter i en ambitiøs retning mod en kultur der vil sikrer at trivsel, udvikling og faglighed går hånd i hånd.
  • Et hospital der i høj grad bygger på en god omgangstone, at vi er gode til at se muligheder og bruger mindre energi på begrænsninger, og at vi har en stærk holdånd, fordi medarbejdere og ledere gerne vil hinanden. Afdelingen beskæftiger i alt ca. 200 dygtige medarbejdere, som bidrager til en positiv og uhøjtidelig stemning.

Om Fertilitetsklinikken
Fertilitetsklinikken i Horsens er forskningsaktiv og en af Danmarks største offentlige klinikker, hvor vi har omkring 800 IVF/ICSI behandlinger, 650 FET cykli og 500 inseminationer. I Fertilitetsklinikken er vi et tværfagligt team bestående af 33 medarbejdere, fordelt på lægesekretærer, læger, bioanalytikere og sygeplejersker.

Fertilitetsklinikken beskæftiger sig med infertilitetsudredning og behandling samt sæddeponering. Fertilitetsklinikken samarbejder tæt med Aarhus Universitetshospital, hvor vi har en nystartet satellitambulatoriefunktion 3 dage ugentligt.

Du finder udførlig funktionsbeskrivelse her.

Ansættelsesvilkår
Ansættelse sker efter gældende overenskomst. Stillingen er omfattet af Ny Løn og lønnen forhandles med den relevante organisation. En forudsætning for ansættelse ved hospitalet er i øvrigt, at der gives samtykke til indhentelse af børneattest, og at denne er tilfredsstillende.

Ansøgere med lægefaglig baggrund vil som en del af ansættelsesprocessen blive fagligt bedømt i henhold til Region Midtjyllands retningslinjer.

Yderligere information
Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til ledende overlæge Marie Højriis Storkholm på tlf. 61263849.

Ansøgning fremsendes elektronisk via nedenstående link.

Ansøgningsfristen er torsdag den 21. oktober 202
Ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag den 26. oktober.

Vi glæder os til at høre fra dig!