Afdelingslæge til Hjerne- og Rygkirurgi, Aarhus Universitetshospital Ved Hjerne- og Rygkirurgi, Aarhus Universitetshospital er en stilling som afdelingslæge med vagtfunktion ledig til besættelse pr. 1. januar 2022 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Afdelingslægen skal være speciallæge i neurokirurgi på tiltrædelsestidspunktet og have en bred faglig neurokirurgisk uddannelse således, at denne selvstændigt kan varetage patientbehandlingen i afdelingen, herunder almene neurokirurgiske indgreb.
Der arbejdes indenfor både det neurokirurgiske kranie og spinale område og der henvises til gældende specialevejledning. Den generelle stillings- og funktionsbeskrivelse for afdelingslæger kan ses her.

Hjerne- og Rygkirurgi har en ambition om at kunne måle sig med internationale neurokirurgiske centre. Afdelingslægen ønskes derfor tilknyttet det tværfaglige team indenfor HYDROCEPHALUS og SPINALKIRURGI.

Hjerne- og Rygkirurgi er i betydelig grad subspecialiseret og har igennem de seneste år opbygget teamdannelse inden for områderne neuroonkologi, funktionel neurokirurgi, spinalkirurgi, vaskulær neurokirurgi, basis cranii kirurgi, neurokirurgi på børn, liquordynamiske sygdomme og neurotraumatologi.
Du kan læse mere om Hjerne- og Rygkirurgi på vores hjemmeside.

Vagtforhold
Vagten er en dagfunktion efterfulgt af tilkaldevagt og tilstedeværelsesvagter også i weekenden. I vagtlaget indgår afdelingslæger og overlæger. I tilstedeværelsesvagt indgår reservelæger, 1. reservelæger og afdelingslæger.

Kvalifikationer og kompetencer
Forskningsmæssigt ønskes afdelingslægen tilknyttet den neurokirurgiske forskningsgruppe idet ansøger med en videnskabelig grad vil blive foretrukket. Til stillingen kan tilbydes mulighed for forskningsfrikøb.

Der vil blive lagt vægt på en ansøger

  • der vil arbejde ud fra RM og AUH`s strategier og værdigrundlag, og målrettet vil samarbejde med relevante partnere med opfyldelse af fastsatte mål
  • der har erfaring med organisering og koordinering af en travl neurokirurgisk afdeling
  • der kan indgå i et tværfagligt samarbejde – herunder med samarbejdende afdelinger
  • der kan arbejde i et miljø, hvor dialog, samarbejde og uddelegering af ansvar til øvrige medarbejdere opleves som naturligt
  • der er åben og loyal

Ansøger bør i ansøgningen forholde sig til speciallægens 7 roller, jf. Sundhedsstyrelsens beskrivelse af de 7 lægeroller, og bør i videst muligt omfang dokumentere sine kvalifikationer inden for disse områder (Medicinsk ekspert, kommunikator, samarbejder, leder/administrator, sundhedsfremmer, akademiker, professionel). Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgers oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de 7 kompetenceområder. Skema til faglig bedømmelse kan hentes her.

Ansøgning skal fremsendes elektronisk via nedenstående link, vedlagt CV, dokumentation for uddannelse, skema til faglig bedømmelse (i Word/Libre) og andre relevante bilag.
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation

Der forventes afholdt ansættelsessamtaler i uge 47 eller snarest derefter.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.