Overlæge/ afdelingslæge, Nuklearmedicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Herning En stilling som overlæge (alternativt afdelingslæge afhængigt af kvalifikationer) på Nuklearmedicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet Herning er ledig til besættelse pr. 1. november 2021 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Kom og vær med til at præge opstarten af en helt ny nuklearmedicinsk afdeling på Regionshospital i Gødstrup ved Herning

Det nye hospital i Gødstrup vil stå klar til indflytning primo 2022. Her har nuklearmedicinsk afdeling fået tildelt topmoderne og velindrettede lokaler, der tilgodeser såvel patienter som personalet. Afdelingen bliver indrettet med flere sammenhængende afsnit, herunder et PET/CT afsnit, et konventionel nuklearmedicinsk afsnit, et klinisk fysiologisk afsnit samt et nyetableret PET-radiofarmaci- og cyklotronafsnit til udvikling og produktion af radioaktivt vand (15OH2) og sporstoffer baseret på bl.a. de kortlivede PET-isotoper 11C og 15N.

Vi tilbyder ansættelse på en stor regional nuklearmedicinsk afdeling, som betjener hospitalerne og de praktiserende læger i den vestlige del af Region Midtjylland. Afdelingen beskæftiger sig med et bredt udvalg af klassiske kliniske fysiologiske og nuklearmedicinske undersøgelsesmetoder, knoglemineralmålinger, ultralydsundersøgelse og biopsi af glandula thyreoidea samt med PET/CT diagnostik ifm. kræftsygdomme (FDG, NaF og PSMA), inflammationssygdomme (FDG), demenssygdomme (FDG) og iskæmisk hjertesygdom (Rubidium og 15OH2). Afdelingen er fuldt digitaliseret med eget digitalt booking- og journalsystem som endvidere er fuldt integreret med afdelingens medicotekniske udstyr, som bl.a. omfatter state-of-the-art UL-udstyr, gammakameraer, SPECT/CT skannere og PET/CT skannere.

Afdelingen har veletablerede samarbejdsrelationer til andre forskningsenheder indenfor hospitalsenheden og tilbyder dermed gode vilkår for forskningsinteresserede.

 • Du skal sammen med de øvrige speciallæger på afdelingen varetage de daglige undersøgelser.
 • Afhængigt af din erfaring og interesse, vil du få specifikt ansvar for eksisterende og kommende undersøgelsestyper i afdelingen.
 • Du vil få et godt arbejdsmiljø i en afdeling med mange personalegrupper, heriblandt et lægeteam bestående af 6 speciallæger, 2 HU-læger og 2 I-læge.
 • Vi har fokus på optimale patient-flow, herunder dialog (konferencer) med de kliniske afdelinger, forskning og udvikling, som er nødvendig for at kunne yde den bedste diagnostik.
 • Ved interesse for forskning vil der blive taget hensyn til dette i arbejdsplanlægningen

Vi forventer, at du

 • er en bredt uddannet speciallæge i klinisk fysiologi og nuklearmedicin.
 • har interesse for eller erfaring med PET/CT undersøgelser
 • er aktiv i afdelingens udviklings- og forskningsarbejde.
 • er med til at sikre den præ- og postgraduate undervisning på højt niveau.
 • er med til at sikre høj kvalitet i patientforløbene i samarbejde med de øvrige personalegrupper.
 • har gode kvalifikationer inden for kommunikation og evne til at samarbejde tværfagligt og med samarbejdende afdelinger.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er vagtfri.

Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra ”de 7 lægefaglige kompetencer” jf. Region Midtjyllands ”Retningslinjer for faglige bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger” og du bør i videst mulig omfang dokumentere dine kvalifikationer indenfor disse områder.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og FAS.

Flere oplysninger
Spørgsmål vedrørende stillingens faglige indhold kan rettes til ledende overlæge Jesper Mortensen, tlf. 7843 7345

Ansøgningsfrist
Du kan søge jobbet online på www.vest.rm.dk ved at klikke på ”søg job”. Vedhæft din ansøgning og dit CV.

Ansøgningen skal være os i hænde senest søndag den 19. september 2021
Ansættelsessamtaler vil blive afholdt mandag d. 27. september 2021.

Praktiske oplysninger
Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende børneattest og autorisation.

Stillings- og funktionsbeskrivelse – afdelingslæge

Stillings- og funktionsbeskrivelse – overlæge

Ved ansøgning til overlægestillingen skal der gøres opmærksom på, at ansøger skal have 5 års ansættelse som speciallæge for at komme i betragtning, uden der skal søges dispensation.

Læs mere om et job med drive, dygtige kolleger og muligheder på vest.rm.dk/job

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.