Overlæge til Dansk Center for Partikelterapi Dansk Center for Partikelterapi (DCPT) søger en overlæge i klinisk onkologi med erfaring i strålebehandling, herunder partikelterapi.

Dette job er udløbet

Ansættelsestidspunkt er 1. november 2021 eller efter aftale.

DCPT er et nationalt center, der skal levere protonterapi af højest mulig kvalitet til alle relevante danske kræftpatienter. Centeret er en selvstændig sygehusafdeling under Aarhus Universitetshospital. DCPT råder over cyklotron, tre behandlingsrum med 360˚-gantry, forskningsrum, egne CT- og MR-skannere og dosisplanlægning.

Overlægen vil få daglige funktioner, der relateres til udvælgelse af patienter, dosisplanlægning, behandling, opfølgning af patienter, behandling af bivirkning og administration af kemoterapi under forløbet på DCPT.

Overlægen vil blive knyttet til et antal kræftdiagnoser, men må forvente at arbejde bredt og sammen med DCPTs øvrige læger at varetage den daglige behandling af alle centerets patienter. DCPT har tæt samarbejde med de onkologiske afdelinger og de Danske Multidisciplinære Cancer Grupper i Danmark. Speciallægerne skal deltage i dette samarbejde om visitation af patienter på nationale videokonferencer og udvikling og implementering af nye behandlinger på DCPT.

Langt de fleste patienter på DCPT vil få deres behandling som led i klinisk forskning. Parallelt forskes i protonernes strålebiologi og i udvikling og implementering af ny teknologi i behandling med protoner. DCPT har ambition om at blive et internationalt førende forskningscenter inden for protonterapi. Forskningen foregår i et tæt tværfagligt samarbejde med hospitalsfysikere, sygeplejersker, biologer, radiografer, ingeniører og teknikere.

Der søges en læge med erfaring i stråleterapi af sygdomsgrupper, der forventes at skulle modtage behandling med protoner på DCPT, herunder er der særligt behov for en læge med erfaring i behandling af brystkræft, endetarms-/analkræft, gynækologisk kræft og sarkom.

Det forventes at du

  • er uddannet speciallæge i klinisk onkologi eller har tilsvarende kvalifikationer
  • har erfaring med strålebehandling af en eller flere af overstående kræftformer
  • har gode evner til samarbejde lokalt, nationalt og internationalt
  • er ambitiøs og har lyst til at udføre arbejde af både praktisk og akademisk karakter
  • er indstillet på at løse mangeartede opgaver
  • har forskningserfaring

DCPT stiller resurser til rådighed til uddannelse og oplæring i forskellige aspekter inden for protonterapi.

Der er tale om en stilling på fuld tid.

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Skema udfyldes som en del af ansøgningsprocessen.

Ansøgning sendes elektronisk og skal være os i hænde senest den 1. september 2021 med dokumentation for speciallægeuddannelse m.v. samt udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøgere til stilling som speciallæge i Region Midtjylland.

For yderligere information om stillingen og rekvirering af funktionsbeskrivelse: kontakt ledende overlæge Morten Høyer, +45 23282823, hoyer@aarhus.rm.dk.

Søg stillingen via “Søg job”-knappen

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.