Afdelingslæge til Team A ved Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital Ved Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital, opslås en afdelingslægestilling. Stillingen kan besættes efter aftale.

Dette job er udløbet

Kræftafdelingen varetager den non-kirurgisk onkologiske behandling i Region Midtjylland i samarbejde med onkologiske afdeling i Herning. Herudover har afdelingen en række landsdels- og landsfunktioner. Enhed for lindrende behandling hører administrativt til under onkologisk afdeling.

Afdelingslægen vil blive tilknyttet afdelingens team A med hovedfokus på behandling af patienter med kræft i urinveje og germinalcelle tumorer. Der er i stillingen en forventning om varetagelse af strålebehandling såvel som medicinsk behandling, ligesom afdelingslægen forventes at deltage i behandlingen af teamets øvrige patienter.
Team A varetager behandling af hjernetumorer, urogenitale samt gynækologiske cancerformer. Der er en forventning om deltagelse i udvikling og forskning inden for hovedfokusområdet.

Der kan i et begrænset omfang påregnes tjeneste på strålesatellitafsnittet i Herning.

Ansøgere til stillingen skal være speciallæge i klinisk onkologi og kunne varetage alle funktioner inden for specialet på specialistniveau. Det forudsættes, at ansøgeren på tiltrædelsestidspunktet har erhvervet den relevante speciallæge autorisation. For udenlandske ansøgere forudsættes arbejds- og opholdstilladelse.

I bedømmelse af ansøgeren vil vedvarende faglig udvikling, selvstændig forskning, gode samarbejdsevner, teoretisk videreuddannelse og undervisningserfaring blive tillagt særlig betydning.

Afdelingen deltager i videreuddannelse af læger indenfor specialet Klinisk Onkologi og i undervisningen af medicinske studenter.

Arbejdstilrettelæggelse: I et vist omfang kan der være knyttet vagtfunktion til stillingen. I så fald vil det være ét holdsdrift med dagtjeneste efterfulgt af rådighedstjeneste fra bolig eller deltagelse i vagtarbejde i dagtiden i weekender /sh dage.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Amtsrådsforeningen og FAYL.
Aflønning af udefunktionen i Herning følger ligeledes overenskomsten.

Afdelingsbeskrivelse samt yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til teamledende overlæge Mads Agerbæk; telf. 40465264 eller ledende overlæge Anni Ravnsbæk Jensen, telf. 78455419 eller ved opslag på afdelingens internetside, som findes her.

Ansøgning og autorisations-id sendes via link til Emply.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.