Reservelæger i introduktionsstillinger ved Blodprøver og Biokemi, Aarhus Universitetshospital Ved Blodprøver og Biokemi er der tre 1-årige introduktionsstillinger ledige til besættelse den 1. november 2021 eller efter nærmere aftale (nr. 6620-09-60-i-03, 6620-09-60-i-04 og 6620-09-60-i-05). Stillingerne er på 37 timer pr. uge og kan kun søges af kandidater med en medicinsk kandidatgrad, som har gennemført basislægeuddannelsen.

Dette job er udløbet

Om Blodprøver og Biokemi
Du vil blive ansat på en stor og spændende afdeling. Blodprøver og Biokemi på Aarhus Universitetshospital er en af landets største klinisk biokemiske afdelinger. Vi har en lægestab på 15-16 læger, hvoraf ca. 8 er reservelæger.

Afdelingen er opdelt i sektioner, der hver for sig ledes af et team bestående af én speciallæge, én biokemiker og én afdelingsbioanalytiker. Der er ansat mere end 300 medarbejdere ved afdelingen – bioanalytikere, læger, biokemikere, sygeplejersker, sekretærer, IT/økonomimedarbejdere, laboratorieteknikere m.m. Afdelingen varetager prøvetagning og analysearbejde på såvel basis-, regions- og højtspecialiseret niveau.

Afdelingen udfører årligt ca. 13 mio. analyser og har ca. 1,1 mio. patientkontakter. Klinik for koagulation, som varetager diagnostik og behandling inden for koagulationsområdet, er en del af afdelingen.

Afdelingen bidrager med undervisning og uddannelse inden for flere faggrupper og udfører forskning på et højt niveau. Afdelingen har et tæt samarbejde med hospitalets mange kliniske afdelinger, de biokemiske afdelinger i regionen, øvrige laboratoriespecialer og lægepraksis i Aarhusområdet. Det betyder, at du vil få kontakt med mange forskellige faggrupper/områder og bliver en del af et spændende fagligt miljø.

Du kan læse mere om Blodprøver og Biokemi her.

Det daglige arbejde
Du vil blive knyttet til en sektion, og sammen med sektionsledelsen kommer du til at løse større og mindre opgaver i sektionen og på afdelingen. Du vil i ansættelsesforløbet blive tilknyttet to forskellige sektioner.

Du vil under ansættelsen opnå specialviden om den kliniske anvendelse af biokemiske analyser og komme til at rådgive kolleger på andre afdelinger om valg af specialanalyser og tolkning af analysesvar. Du får betydning som katalysator, blandt andet når nye evidensbaserede analyser skal indføres i den kliniske hverdag. Du kommer til at indgå i afdelingens vagtordning, der alene omfatter dagstid på hverdage. Du vil blive introduceret til daglige driftsopgaver og udviklingsprojekter i samarbejde med én af afdelingens speciallæger eller biokemikere. Vi udfører projekter inden for afdelingens driftsmæssige fokusområder, som blandt andet vedrører kliniske problemstillinger indenfor kræft, vitaminmangel, anæmi, koagulationsforstyrrelser, endokrinologiske- og inflammatoriske sygdomme, neurologiske sygdomme og målinger af lægemidler og misbrugsstoffer.

På afdelingen foregår der desuden forskning på et højt internationalt niveau inden for disse områder. Biokemisk viden anvendes i stort set alle patientforløb og undervisning er derfor vigtig. Du kommer til at deltage i undervisning af medicinstuderende og bioanalytikere.

Selvstændighed og samarbejde
Vi lægger vægt på, at du kan arbejde selvstændigt og engageret, samt har gode evner for samarbejde. Mange af dine arbejdsopgaver vil blive løst i samarbejdende teams involverende forskellige faggrupper. Det er vigtigt, at du er serviceminded, da vi har et bredt samarbejde med hospitalsafdelinger og almen praksis. Det er en travl afdeling, men afdelingen har et godt arbejdsmiljø med masser af kollegial sparring.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Yderligere information
Du kan læse mere på www.auh.dk. Du er meget velkommen til at henvende dig til ledende overlæge Mie Hessellund Samson på miesamso@rm.dk eller uddannelsesansvarlig overlæge Tina Parkner på tinapark@rm.dk. Hvis du har interesse for stillingen, er du meget velkommen til at besøge os i afdelingen enten den 8. juli 2021 kl. 13.00, den 16. august 2021 kl. 14.00 eller den 23. august 2021 kl. 13.00. Dette gælder også, hvis du på et senere tidspunkt kunne tænke dig at få ansættelse på Blodprøver og Biokemi. Vi vil meget gerne, at du forinden skriver til Tina Parkner på tinapark@rm.dk, så vi ved, at du kommer og hvornår. Vi mødes på besøgsdagen med mundbind på ved Indgang F, hoveddøren.

Ansøgning
Du sender ansøgningen ved at klikke på nedenstående link og vedhæfte din ansøgning med kopi af eksamensbevis for kandidatuddannelse m.v. Din ansøgning og dit CV skal disponeres i henhold til de 7 lægeroller.

Ansøgningsfristen er den 26. august 2021. Der vil være samtaler i uge 37, 2021.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.