Uddannelseskoordinerende overlæge til Psykiatriledelsens Stab, Psykiatrien Region Sjælland

Dette job er udløbet

Vi søger en speciallæge i psykiatri, samfundsmedicin eller anden relevant baggrund til en spændende stilling i Psykiatriledelsens Stab.

Du skal koordinere den lægelige videreuddannelse i Psykiatrien i Region Sjælland, herunder sikre udvikling og kvaliteten på området. Du skal endvidere løse opgaver indenfor klinisk udvikling, lægefaglig sagsbehandling, organisation og planlægning samt lægelig rekruttering. Der er mulighed for varetagelse af øvrige opgavetyper afhængig af dine kompetencer og interesser.

Hvis du er speciallæge i psykiatri vil du ligeledes skulle varetage supervisionsopgaver.

I det daglige arbejde vil du indgå i et tæt samarbejde med Psykiatriledelsen og særligt med den lægefaglige vicedirektør. Herudover vil der være et bredt, tværfagligt samarbejde på tværs af Psykiatriens kliniske afdelinger, enheder og stabsfunktioner, og med eksterne aktører, som fx somatiske sygehuse og primær sektor.

Stillingen er med arbejdssted på Psykiatrisygehuset i Slagelse og du vil blive en del af Økonomi- og Planlægningsafdelingen med reference til Økonomi- og Planlægningschefen. Psykiatriledelsens Stab består af ca. 40 medarbejdere med forskellige faglige baggrunde. Du vil opleve stor indflydelse på opgavevaretagelsen, et uformelt miljø med gode kolleger og fokus på efter- og videreuddannelse. Vi lægger vægt på at være fleksible og understøtte balancen mellem arbejds- og privatlivet, bla. med mulighed for hjemmearbejde.

Ønskede kvalifikationer

Faglige kvalifikationer

 • Bredt kendskab til sundhedsvæsenet
 • Kendskab til struktur og processer i den lægelige videreuddannelse
 • Kendskab til klage- og patientsikkerhedssystemerne i sundhedssektoren
 • Erfaring med strategisk udvikling og planlægning
 • Erfaring med projektledelse samt planlægnings- og analyseopgaver
 • Erfaring med struktureret anvendelse af datamateriale.
 • Rutineret bruger af relevante IT værktøjer

Personlige kvalifikationer

 • Stærk formidler
 • God til relationer og samarbejde på alle organisatoriske niveauer og med forskellige faggrupper
 • Evner at motivere og skabe engagement omkring opgaverne
 • Udviklingsorienteret og fremsynet
 • Har beslutningskraft og organisationstalent

Løn og ansættelsesforhold i henhold til overenskomsten for overlæger med mulighed for forhandling af individuelle tillæg i forhold til kvalifikationer og erfaring. Ved ansættelse af speciallæge i psykiatri kan deltidstjeneste ved en klinisk afdeling aftales.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved lægefaglig vicedirektør Søren Bredkjær på tlf. 40 33 02 27. Stillings- og funktionsbeskrivelse kan rekvireres på psykiatrien@regionsjaelland.dk.

Du kan læse om Psykiatrien på www.regionsjaelland.dk.

Ansøgningsfrist: 16. august 2021 – samtaler forventes afholdt i uge 33/34.

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere.

Med ibrugtagning af det nye psykiatrisygehus i Slagelse i 2015 har Psykiatrien samlet sengeafsnit og specialiserede funktioner tre steder: Slagelse, Roskilde og Vordingborg. De ambulante enheder er placeret i de større byer i regionen.

Psykiatrisygehuset i Slagelse er et af Europas største og mest moderne sygehuse. I byggeriet er inddraget banebrydende elementer indenfor arkitektur, brugen af lys samt kunst og natur, der også har behandlingsmæssig betydning.