Overlæge søges til Akutafdelingen, Regionshospitalet Randers Overlæge søges til Akutafdelingen, Regionshospitalet Randers fra 1. september 2021

Dette job er udløbet

I akutafdelingen i Randers tror vi på, at høj faglig kvalitet starter med veluddannede medarbejdere. Vi tror på, at arbejdsglæden kommer, når man får lov til at yde sit bedste. Vi arbejder på at skabe gode, sikre og effektive akutte patientforløb med speciallæger helt i front, døgnet rundt, hele ugen og vi vægter høj faglighed fra patientens første møde med akuthospitalet.

Vi søger nu en ny overlæge med stærke faglige kvalifikationer inden for akutmedicin til følgende ansvarsområder:

 • lægefaglig ansvar for organisation og uddannelse i de multidisciplinære akutte medicinske kald
 • internt beredskabsvarlig i afdelingen sammen med en afdelingssygeplejerske
 • afdelingens repræsentant i hospitalets beredskabsgruppe og traumestyregruppe
 • fagligt ansvar for vedligehold af triagemanual og udvikling af procestriagen.

De anførte ansvarsområder vil indebære bredt samarbejde med andre afdelinger på hospitalet og i regionen.

Som overlæge indgår du i afdelingens tværfaglige ledelsesgruppe sammen med afdelingsledelsen, øvrige overlæger, afdelingssygeplejersker og ledende lægesekretær. Vi er en afdeling med mange projekter og har særdeles gode erfaringer med tværfaglig projektledelse. Vi har ugentlige koordineringsmøder og ledelsesmøder ca. en gang månedligt. Vi arbejder ud fra Regionshospitalet Randers ledelsesgrundlag. Vi lægger vægt på høj faglighed også i ledelsesopgaven og alle overlæger tilbydes den nødvendige formelle lederuddannelse for at kunne varetage ledelsesopgaven. Se også funktionsbeskrivelse for overlæger i akutafdelingen.

Akutlægernes kliniske arbejdsområde
Akutafdelingens læger står aktuelt for modtagelse, akut udredning og behandling af alle patienter med symptomer indenfor det kirurgiske, medicinske, kardiologiske og psykiatriske område. Patienter med forventet indlæggelsestid under 12 timer forbliver i akutafdelingen under akutlægernes ansvar, mens patienter med forventet længere indlæggelsestid overgår til andet speciale. Ca. 50% af de akut indlagte patienter udskrives direkte fra akutafdelingen,

Akutafdelingens speciallæger deltager som teamleder i det akutte medicinske kald. I takt med udvidelse af speciallægestaben er der forventning om, at akutlægerne involveres i flere patientforløb herunder deltager i skadestuearbejdet, traumemodtagelse og beredskabsledelse.

Uddannelse af yngre læger
Akutafdelingen i Randers er en stor uddannelsesafdeling med ca. 20-25 uddannelseslæger inden for klinisk basisuddannelse, hoveduddannelse i almen medicin, introduktions- og hoveduddannelse i akutmedicin. Afdelingen har i 2021 haft inspektorbesøg med meget positiv bedømmelse af afdelingens uddannelsesindsats Inspektorrapport akutafdelingen Randers. Alle speciallæger har funktion som hovedvejleder og forventes at bidrage aktivt til afdelingens uddannelsesmiljø, herunder den daglige supervision af uddannelseslægerne.  Det er afgørende, at du har lyst og interesse i at lære fra dig og tage ansvar for de yngre kollegaers udvikling. Erfaring med simulations-og færdighedstræning vil være en fordel.

Forskning
Akutafdelingen samarbejder med Center for Akutforskning om flere projekter og har tilknyttet professor som forskningsansvarlig konsulent. Alle introduktionslæger og hoveduddannelseslæger opfordres til aktiv forskningsdeltagelse. Hvis du selv har lyst og interesse til at iværksætte forskningsprojekter, vil der således være meget gode muligheder

Vagtforhold
Akutlægevagten er døgndækkende alle ugens dage. Nattevagten går fra 17.30-08.30. Dagstjeneste er enten 8-15.30 eller 8.00-18.00

Akutafdelingen
Akutafdelingen modtager årligt 17-18.000 patienter til indlæggelse og ca. 20.000 patienter i skadestuen. Aktuelt er der godt 180 ansatte i afdelingen – læger, sygeplejersker og sekretærer. På lægesiden er afdelingen normeret med en ledende overlæge og 10 afdelingslæger/overlæger. Aktuelt er vi 8 speciallæger inklusiv den ledende overlæge.  Vi er tre speciallæger i akutmedicin og de øvrige speciallæger har alle gennemført eller er ved at gennemføre fagområdeuddannelse i akutmedicin.

Det er dig, vi leder efter, hvis du

 • har minimum 5 års speciallægeanciennitet
 • har speciallægeanerkendelse i akutmedicin eller tilsvarende kvalifikationer fra ansættelse i anden akutafdeling
 • har høje faglige ambitioner på egne, afdelingens og specialets vegne
 • har gode samarbejdsevner
 • er interesseret i beredskabsplanlægning og i at udvikle akutmedicinernes rolle i dette
 • har lyst til at påtage dig organisatorisk ansvar og uddelegerede ledelsesopgaver i afdelingen
 • har lyst og evne til selvstændigt at påtage dig faglige udviklingsopgaver
 • har interesse i at medvirke til forskningsprojekter i akutafdelingen,
 • er uddannelsesinteresseret og optaget af yngre lægers trivsel
 • er uhøjtidelig, god til at håndtere stressede situationer og kan bidrage positivt til god stemning også i travle situationer
 • er opmærksom på din funktion som rollemodel og samarbejdspartner
 • altid har patientens interesser for øje

Vi tilbyder

 • mulighed for at præge udviklingen af det akutmedicinske speciale og navnlig opgaverne inden for akutte kald, triage og beredskab
 • al nødvendig uddannelse for at du kan påtage dig aftalte opgaver
 • gode muligheder for al øvrig relevant efteruddannelse og supplerende kurser
 • en spændende klinisk hverdag på et højt fagligt niveau
 • plads til nye initiativer og afprøvning af gode ideer
 • tæt opbakning fra afdelingsledelsen
 • gensidig uddannelse i speciallægegruppen gennem sidemandsoplæring
 • mulighed for merituddannelse til specialet akutmedicin, hvis du ikke allerede har opnået dette.

Ansættelsesvilkår:
Interesserede ansøgere, uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen. Ansøgningen udformes, så det er muligt at vurdere erfaring og uddannelse i henhold til de 7 roller.

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om uddannelse, undervisningserfaring og videnskabelig produktion, samt udfyldt skema vedrørende bedømmelse af lægefaglige kompetencer.
Skemaet findes på nettet her: http://www.rm.dk/sundhed/faginfo/uddannelse/sundhedsuddannelser/ans%C3%A6ttelse+af+speciall%C3%A6ger

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Der skal gøres opmærksom på, at der vil blive indhentet børneattest som forudsætning for ansættelse.

Overenskomstmæssig bolig stilles til rådighed i det omfang, der er ledige lejligheder på ansættelsestidspunktet.

Yderligere oplysninger om afdelingen og stillingen samt funktionsbeskrivelse kan fås ved henvendelse til:

Ledende overlæge Christian Skjærbæk
Tlf. 78 42 03 01 / 21 28 69 96 eller e-mail  Christian.Skjaerbaek@Viborg.RM.dk

Ansøgningsfrist mandag den 17. maj 2021

Samtaler forventes afholdt i uge 20 og 21

Ansættelsesstart 1. september 2021 eller efter aftale

Det er muligt at læse mere om Regionshospitalet Randers herunder den lægelige videreuddannelse på hospitalet på:
www.regionshospitalet-randers.dk

Eller på Akutafdelingens egen hjemmeside:
http://www.regionshospitalet-randers.dk/afdelinger/akutafdelingen/

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via ”Søg job”-knappen