#98 Narrativ Medicin – Kunsten at læse, skrive, lytte og forstå Podcasten Stetoskopet zoomer i denne udsendelse ind på begrebet narrativ medicin og taler bl.a. med en forsker på området.

Bliver man en bedre sundhedsprofessionel ved at læse skønlitteratur? Og er skønlitteraturen et godt redskab til at træne ens empati og lettere forstå andre mennesker i deres helhed?

Brugen af bl.a. af skønlitterær læsning og kreativ skrivning under overskrifter som “Narrativ Medicin” og ”Kultur på Recept” har vundet større udbredelse i takt med sundhedsvæsenets forandrede fokus på bedre patientinvolvering og mere pårørendeinddragelse.

Til at gøres os klogere på emnet, har vi talt med lektor Anders Juhl Rasmussen fra Syddansk Universitet (SDU), der forsker og underviser i Narrativ medicin samt medicinstuderende Julie Ravn, der har skrevet en novelle og netop vundet en novellekonkurrence afholdt af SDU om ”Sygdom og Sundhed”.

Medvirkende: Anders Juhl Rasmussen, Julie Ravn, Mads Skovsgaard Larsen, Sigrun Smith

Indslag: 3:23 Interview m. lektor Anders Juhl Rasmussen, 11:52 Interview m. novellevinder og stud.med. Julie Ravn, 24:17 Interview m. Anders Juhl Rasmussen (fortsat), 42:22 Oplæsning af sidste del af novellen “Nattevagten”

Skriv kommentar