Systematisk Efteruddannelse: Den tunge psykiatri i almen praksis – Fredensborg

24. oktober 2018, 08:30 - 16:30

 • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Vælg en af nedenstående datoer:

24. oktober 2018 – Asminderød Kro, Fredensborg – TILMELD DIG KONFERENCEN HER

30. januar 2019 – Hotel Bramslevgaard, Hobro – TILMELD DIG KONFERENCEN HER

2. december 2019 – Hotel Fredericia, Fredericia – TILMELD DIG KONFERENCEN HER

 

Dette kursus er godkendt til refusion fra Fonden for Almen Praksis med følgende takster:

Systematisk efteruddannelse:

1 dages tabt arbejdsfortjeneste á 4.500 kr. og 1 dages kursusafgift á 2.400 kr. og maks. 1.500 kr. i transportgodtgørelse.

Selvvalgt efteruddannelse:

1 dages tabt arbejdsfortjeneste á 2.600 kr. og 1 dages kursusafgift á 2.400 kr. og maks. 1.500 kr. i transportgodtgørelse.

https://laeger.dk/refusion-for-kursusaktivitet-og-studiemateriale

 

Aktivitetens form og varighed

Aktiviteten skal være en kombination af oplæg og deltagerinvolverende undervisning. De anvendte

sygehistorier bør tage udgangspunkt i almen praksis.

 

Varigheden er sat til 6 timer eksklusiv pauser, svarende til 1 hel kursusdag. Aktiviteten kan tilrettelægges

som et 1-dags kursus, som Systematisk Gruppebaseret Efteruddannelse (SGE) over 2 moduler eller som del

af et mere opfattende kursus omhandlende psykiske og psykiatriske problemstillinger i almen praksis.

 

Formål med aktiviteten

Aktiviteten skal styrke de deltagende lægers evne til at håndtere patienter i praksis, der er socialt

marginaliserede, sårbare og misbrugende samt patienter med psykoser og personlighedsforstyrrelser.

 

Emner som kurset skal omhandle

 

Medicinske færdigheder og viden

Aktiviteten skal beskæftige sig med:

 • Diagnostik, behandling og omsorg i forhold til patienten med psykisk sygdom med samtidige somatiske helbredsproblemer (somatisk ko-morbiditet)/misbrug.
 • Diagnostik, behandling og omsorg for patienten, der er socialt marginaliseret.
 • Diagnostik, behandling og omsorg for patienten med mulig psykose, som det præsenteres i almen praksis eller på lægevagten, herunder indikationer for tvangsindlæggelse.

 

Forhold vedrørende kommunikation og samarbejde

Aktiviteten skal beskæftige sig med:

 • Kommunikation med patienter med psykiatrisk sygdom.
 • Samarbejde med det psykiatriske system og de sociale myndigheder, herunder hensigtsmæssig brug af attester og henvisninger.
 • Samarbejde med det kommunale system om særligt udsatte patienter.

 

Forhold omkring organisation

Aktiviteten skal beskæftige sig med:

 • Organisering i praksis med henblik på behandling af patienter med psykisk sygdom, herunder en særlig fokus på socialt marginaliserede patienter og patienter med suboptimal evne til egenomsorg.

 

Implementering

Aktiviteten skal beskæftige sig med:

 • Hvordan deltagerne får ny viden og nye erkendelser med hjem og delt med kollegaer og ansatte i praksis. Det anbefales at diskutere konkrete implementeringsstrategier og planer for opfølgning på praksis.

 

Pris:

Praktiserende læger: 3.250 kr. ekskl. moms (4.062,50 kr. inkl. moms)

OBS: En måned før afholdelse af konferencen, er din tilmelding bindende

 

TILMELD DIG KONFERENCEN HER

 

Program

08.30-09.00: Registrering og morgenbuffet

09.00-09.15: Velkommen og introduktion til kurset

Tina Ipsen, projektchef, Dagens Medicin og kursusleder

Bo Gerdes, praktiserende læge, Hedehusene og kursusleder

Dagen vil veksle mellem oplæg, cases og gruppearbejde

09.15-12.30: Diagnostik, behandling og omsorg

 • Identifikation af alvorlig psykopatologi i almen praksis
 • Den sociale anamnese
 • Hierarkisk diagnostik – start ovenfra
 • Objektiv psykisk- beskriv dine observationer og lav en one-liner
 • Psykofarmakologi i almen praksis
 • Somatisk co-morbiditet og uro på plejehjemmet
 • Tvang i almen praksis

Undervisningen vil være interaktiv med video, cases og mindre gruppearbejde.

Bjørn H. Ebdrup, klinisk lektor, overlæge, ph.d., Center for Neuropsykiatrisk Skizofreniforskning, CNSR, Psykiatrisk Center Glostrup

12.30-13.15: Frokostbuffet

13.15-14.45: Forhold vedrørende kommunikation og samarbejde

 • Kommunikation med patienter med psykiatrisk sygdom
 • Samarbejde med det psykiatriske system og de sociale myndigheder, herunder hensigtsmæssig brug af attester og henvisninger
 • Samarbejde med det kommunale system om særligt udsatte patienter

Nina Borum Nielsen, hjemmevejleder, Socialpsykiatrien, Høje Taastrup

Bo Gerdes, praktiserende læge, Hedehusene

14.45-15.00: Pause

15.00-16.00: Hvordan organiserer vi os mht. behandling af de tunge psykiatriske patienter og hvordan får vi implementeret den nye viden I egen praksis?

Bo Gerdes, praktiserende læge, Hedehusene

16.00-16.15: Opsummering på dagen og evaluering

16.15: Tak for denne gang

Bo og Tina

 

Speakers

 • Bo Gerdes

 • Bjørn H. Ebdrup

 • Nina Borum Nielsen

Systematisk efteruddannelse: Den tunge psykiatri i almen praksis

Stadig ledige pladser