Systematisk efteruddannelse: Den svære pædiatri i almen praksis – Hvalsø

3. oktober 2018, 08:30 - 4. oktober 2018, 17:00

 • Denne begivenhed er allerede afholdt.

3.-4. oktober 2018: Sonnerupgaard Gods, Hvalsø – TILMELD DIG KONFERENCEN HER

 

Formål med aktiviteten

Temaets del 2 fokuserer på den svære pædiatri, hvor psykologiske og sociale faktorer inddrages i forståelsen og håndteringen af problemerne.

Aktiviteten skal beskæftige sig med:

 • Barnet med smertetilstande, herunder hovedpine og mavesmerter, små som store.
 • Børn med adfærdsforstyrrelser, herunder ADHD. Herunder lægens rolle i udredning og støtte til forældre.
 • Identifikation og deltagelse i udredning af teenagere med depressioner, selvmutilering og spiseforstyrrelser, herunder støtte til de unge og forældre
 • Barnet med trivselsproblemer, identifikation og deltagelse i udredning og støtte til barnet og forældre.
 • Barnet der er truet og/eller udsat, herunder børn der vokser op i den syge familie. Identifikation og deltagelse i udredning og støtte til barnet og forældrene. Hvordan og hvornår foretages indberetninger ti de sociale myndigheder?
 • Organisering i egen praksis vedrørende håndtering af somatisk og psykisk syge børn
 • Hvordan deltagerne får ny viden og nye erkendelser med hjem og delt med kollegaer og ansatte i praksis. Det anbefales at diskutere konkrete implementeringsstrategier og planer for opfølgning på praksis

 

Pris:

Praktiserende læger: 6.500 kr. ekskl. moms (8.125 kr. inkl. moms)

OBS: En måned før afholdelse af konferencen, er din tilmelding bindende.

 

TILMELD DIG KONFERENCEN HER

 

Program

Dag 1:

8.30 – 9.00 Ankomst og morgenbuffet

9.00 – 9.05 Velkomst og indledning
Dagens Medicin og Leif Skivekursusleder

9.05 – 9.30 Deltagernes behov
Kursisterne byder ind med temaer, cases og overvejelser ift. kursets mål og emner.
Leif Skive, kursusleder, ledende overlæge, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, afdeling Glostrup

9.30 –  10.00 Udviklingsforstyrrelser hos børn – 1
ADHD, MR, autisme, udviklingsforstyrrelser – debut, symptomer og behandling
Anne Marie Christensen, ledende overlæge, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, afdeling Glostrup

10.00 – 10.15  Pause

10.15 – 12.00 Udviklingsforstyrrelser hos børn – 2
ADHD, MR, autisme, udviklingsforstyrrelser – debut, symptomer og behandling.
Anne Marie Christensen, ledende overlæge, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, afdeling Glostrup

12.00 – 12.50 Frokost

12.50 – 13.30 Psykiske sygdomme i ungdommen – 1
Psykoser, depression, angst og smerter, OCD, spiseforstyrrelser, selvskadende adfærd og mobning – debut, symptomer og behandling.
Julia Bech-Azeddine, afdelingslæge, Børne-og Ungdomspsykiatrien, Region Sjælland

13.30 – 13.45 Pause

13.45 – 16.55 Psykiske sygdomme i ungdommen – 2
Psykoser, angst/smerter, OCD, spiseforstyrrelser, selvskadende adfærd og mobning.
Julia Bech-Azeddine, afdelingslæge, Børne-og Ungdomspsykiatrien, Region Sjælland

16.55 – 17.00 Dagen rundes af
Leif Skive, mødeleder

Program

Dag 2:

8.30 – 9.00 Ankomst og morgenbuffet

9.00 – 9.05 Velkomst og start på dagen
Leif Skive, mødeleder

9.05 – 9.15 Deltagernes behov
Kursisterne byder ind med temaer, cases og overvejelser ift. dagens mål og emner.
Leif Skive, kursusleder Louise Bechmann Zaupper, afdelingslæge, Børneafdelingen, Århus Universitets Hospital og Børn og Unge, Regionshospitalet Viborg

9.15 – 10.30 Børn og unge med smerter
Mange børn lider af tilbagevendende hovedpine, mavesmerter eller smerter i bevægeapparatet, uden at det er muligt at påvise en direkte fysisk årsag til smerterne. Hvordan afdækkes problemet og hvad gør du ved det?
Louise Bechmann Zaupper, afdelingslæge, Børneafdelingen, Århus Universitets Hospital og Børn og Unge, Regionshospitalet Viborg

10.30 – 10.45 Pause

10.45 – 11.30 Udredning og identifikation af børn, unge og familier m. trivselsproblemer
Tegn, symptomer på trivselsproblemer, herunder omsorgssvigt.
Jette Larsen, specialkonsulent, Børns Vilkår

11.30 – 12.20 Frokost

12.20 – 13.35 Samarbejde med børn, unge og forældre i trivselsproblemer
Kommunikation med børn, Kommunikation med forældre.
Jette Larsen, specialkonsulent, Børns Vilkår

13.35 – 13.50 Pause

13.50 – 14.15 Film ”Hjemme værst” om et barn der lever i en truet familie
Fagpersoners reaktion/manglende reaktion på barnets og forældrenes tegn og symptomer.

14.15 – 14.45 Øvelse og opfølgning
Faciliteret af Jette Larsen, specialkonsulent, Børns Vilkår

14.45 – 15.45 Gennemgang af underretningspligten for offentligt ansatte.
Hvad skal der til – introduktion med case og debat:

 • Alvorsgraden
 • Hvad skal du gøre?
 • Tvivl som et vilkår

Jette Larsen, specialkonsulent, Børns Vilkår

15.45 – 15.55 Strække ben

15.55 – 16.20 Hvorfor skal vi gribe ind – konsekvenser
Opsamling på dagen
Jette Larsen, specialkonsulent, Børns Vilkår

16.20 – 16.55 Hvad tager jeg med hjem og hvordan sætter jeg det i værk?
Åbent plenum: Hvordan implementerer jeg den nye viden.
Leif skive, kursusleder

16.55 – 17.00 Dagen rundes af
Leif Skive, mødeleder

 

TILMELD DIG KONFERENCEN HER

Speakers

 • Leif Skive

 • Anne Marie Raaberg Christensen

 • Julia Bech-Azeddine

 • Jette Larsen

Systematisk efteruddannelse: Den svære pædiatri i almen praksis

Stadig ledige pladser