Systematisk efteruddannelse: Ret og pligt – lægejura – Middelfart

19. maj 2022, 08:30 - 16:00

 • Denne begivenhed er allerede afholdt.
Målgruppe:

Kurset er målrettet praktiserende læger, der ligeledes kan søge PLO om refusion.
Andre sundhedspersoner og andre med interesse for emnet, kan også deltage på kurset.

 

Dette kursus er godkendt til refusion fra Fonden for Almen praksis med aktivitetsnummer 2022-0382 og følgende takster:

Kurset er godkendt til 1 dags efteruddannelseshonorar á 4.500 kr., 1 dags kursusafgift á 2.800 kr. og transportudgift max 1.500 kr.

 

Program:

08.00-08.30: Registrering og morgenbuffet

08.30-08.45: Velkommen og introduktion til kurset
Mødeleder: Esben Krogh Hall-Andersen, praktiserende læge, København S.
Underviser: Kent Kristensen, ph.d., og lektor i sundhedsret, Juridisk Institut, Syddansk Universitet

Dagen vil veksle mellem oplæg, cases og gruppearbejde

08.45-09.30: Tavshedspligt og undtagelser fra tavshedspligten. Hvornår og til hvem kan og skal man videregive journal oplysninger til?
– Den digitale infrastruktur og almen praksis. Indhentning og videregivelse af helbredsoplysninger
– Hvad er omfattet af tavshedspligten?
– Udfordrer brugen af sundhedsdata i det fortrolige rum mellem patient og sundhedsperson?
– Jura vedr. delebørn og børn i skilsmissesituationer

09.30-10.15: Journalføring og informationspligt 
– Ansvar for indhentelse af information og samtykke
– Hvordan forvaltes retten til selvbestemmelse og reglerne om nærmeste pårørende og brug af fremtidsfuldmagter?
– Særligt om mindreårige og demente
– Det journalførte samtykke

10.15-10.30: Pause

10.30-12.00: Regler om genoplivning og fravalg af genoplivningsforsøg, herunder behandlertestamente. Hvordan skal den praktiserende læge forholde sig?
– Retten til at fravælge behandling
– Sundhedspersoners ansvar ved beslutning om ophør af behandling
– Behandlingstestamenter

12.00-13.00: Frokostpause

13.00-13.45: Tvangsbehandling i somatikken for varigt inhabile patienter
Samarbejdet med pårørende og bosteder har stor betydning for praksis behandling af patienter

 • Hør om reglerne for kommunikation med bosteder og pårørende om demente borgere
 • Kend reglerne om somatisk tvang af inhabile borgere og samarbejdet med pårørende
 • Hvornår er der tale om tvang: Tvangsbehandling og tvangsindgreb
 • Forholdet til psykiatrilovens regler om tvang og servicelovens regler om magtanvendelse

13.45-14.15: Attester, lægeerklæringer og henvisninger i et juridisk lys
Lægefaglige erklæringer indgår i bedømmelsen af patienten kan gøre et retskrav gældende i bestemte situationer. Det gælder kommunale erklæringer, attester til arbejdsgivere, forsikringsselskaber og henvisninger til anden behandling.

 • Hør om de grundlæggende regler for udarbejdelse af attester
 • Hør om erklæringernes juridiske funktioner i forskellige situationer, pligter og rettigheder i forbindelse med henvisninger og kommunikation med samarbejdspartnere.
 • Kan et sygehus eller en kommune afvise en henvisning fra almen praksis?

14.15-14.30: Pause

14.30-15.15: Kommunikation og samarbejde
Styrelsen for patientsikkerhed har fået en række øgede beføjelser til at gribe tidligere ind over for læger der udgør en risiko for patientsikkerheden. Det er samtidig i modsætning til tidligere ikke et krav, at disciplinærnævnet skal have truffet afgørelse i sagen inden styrelsens indgriben ligesom lægen er afskåret fra at klage over styrelsens afgørelser.

 • Hør om den retlige udvikling i tilsynets beføjelser og konsekvenserne for almen praksis
 • Kend dine rettigheder som indklaget for sundhedsvæsenets disciplinærnævn

15.15-15.45: Organisering og implementering i praksis
Hvad kan man sætte sit personale til at varetage, og hvad skal lægen selv stå for?
– Diskussion af, hvordan lægen får indarbejdet ny viden og nye erkendelser i forhold til egen praksis
Esben Krogh Hall-Andersen

15.45-16.00: Opsummering på dagen og evaluering 
Esben Krogh Hall-Andersen

16.00: Tak for denne gang
Esben Krogh Hall-Andersen

 

Pris:

Praktiserende læger og andre sundhedspersoner: 3.000 kr. ekskl. moms (3.750 kr. inkl. moms)

Andre: 5.000 kr. ekskl. moms (6.250 kr. inkl. moms)

Prisen er ekskl. overnatning.
Overnatning skal bookes direkte hos Hindsgavl Slot på Hindsgavl@hindsgavl.dk – husk venligst at oplyse hvilket kursus du deltager på.
Pris for overnatning i enkeltværelse/dobbeltværelse: 1.045 kr./1.255 kr. inkl. moms.

OBS: Som betalende deltager er din tilmelding bindende 1 måned før afholdelse af kurset.

 

TILMELD DIG KURSET HER

 

Formål: 
Aktiviteten skal styrke lægens viden om juraen inden for problemstillinger, som den alment praktiserende læge jævnligt kommer i berøring med. Kurset skal gøre lægen klar på pligter og faldgruber samt styrke lægen i mødet med myndighedsforventninger.

Varighed: 
1 kursusdag med i alt 5 timers undervisning eksklusiv pauser, i tidsrummet 8.00-18.00.

Emner som kurset skal omhandle

Juridisk viden
Aktiviteten skal beskæftige sig med:

 • Tavshedspligt og undtagelser fra tavshedspligten. Hvornår og til hvem kan og skal man videre give journaloplysninger til?
 • Jura ved behandling af “delebørn” og børn i skilsmissesituationer
 • Journalføring og informationspligt
 • Attester og lægeerklæringer i et juridisk lys
 • Regler om genoplivning og fravalg af genoplivningsforsøg, herunder behandlertestamente. Hvordan skal den praktiserende læge forholde sig?
 • Tvangsbehandling i somatikken for varigt inhabile patienter

Forhold vedrørende kommunikation og samarbejde
Aktiviteten skal beskæftige sig med:

 • Information som Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn i almen praksis og en diskussion af hvordan man bevarer et patient centreret perspektiv og rationel operationel klinisk drift i lyset af nye juridiske myndighedsforventninger
 • Jura i relation til samarbejdspartnere ved f.eks. demente borgere, psykiatriske bosteder mm.

Forhold omkring organisation
Aktiviteten skal beskæftige sig med:

 • Hvad kan man sætte sit personale til at varetage, og hvad skal lægen selv stå for?

Implementering
Aktiviteten skal beskæftige sig med:

 • Diskussion af, hvordan lægen får indarbejdet ny viden og nye erkendelser i forhold til egen praksis

 

Speakers

 • Esben Krogh Hall-Andersen

 • Kent Kristensen

Systematisk efteruddannelse: Ret og pligt - lægejura

Stadig ledige pladser