Systematisk Efteruddannelse: Patienter med kronisk sygdom og multimorbiditet – MiddelfartBliv bedre til behandling af patienter med kronisk sygdom og multimorbiditet, herunder at give et indblik i principper for hvad kronisk sygdom og multisygdom er, og hvordan man organiserer sin indsats i praksis

2. december 2019, 08:30 - 3. december 2019, 12:30

 • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Formål:
At styrke de deltagende lægers evner til håndtering og behandling af patienter med kronisk sygdom og multimorbiditet, herunder at give et indblik i principper for hvad kronisk sygdom og multisygdom er, og hvordan man organiserer sin indsats i praksis.

Varighed
2 kursusdage med i alt 12 timers undervisning eksklusive pauser

 

Dette kursus er godkendt til refusion fra Fonden for Almen Praksis med aktivitetsnummer 2019-0001 og følgende takster:

Refusion fra Efteruddannelsesfonden, Systematisk Efteruddannelse:
1,5 dages tabt arbejdsfortjeneste á 4.500 kr. pr. dag. 2 dages kursusgebyr samt udgifter i forbindelse med ophold, 2.400 kr. pr. dag og maks. 1.500 kr. i transportudgifter (kilometergodtgørelse).

Selvvalgt efteruddannelse:
1,5 dages tabt arbejdsfortjeneste 4.000 kr. pr. dag. Kursusgebyr samt udgifter i forbindelse med ophold, 2.400 kr. pr. dag og maks. 1.500 kr. i transportudgifter (kilometergodtgørelse).

 

Emner der skal behandles på de to dage:

Medicinske færdigheder og viden

 • Evidensbaseret, opdateret viden vedrørende kroniske sygdomme som diabetes mellitus, iskæmisk hjertesygdom, atrieflimren, KOL og eventuelt andre relevante, kroniske lidelser/sygdomme.
 • Håndtering, kontrol, monitorering og behandlingsjustering af den multimorbide patient med flere kroniske sygdomme, herunder udfordringer ved anvendelse af kliniske vejledninger til disse patienter.
 • Håndtering af dilemmaer omkring indlæggelse versus det at forblive i eget hjem/plejehjem.

Forhold vedrørende kommunikation og samarbejde

 • Lægen som tovholder for den kroniske, multimorbide patient.
 • Lægens rolle i et tværsektorielt samarbejde omkring patienter med kronisk sygdom.
 • Styrke kendskab til kommunale og regionale samarbejdsflader og tilbud.
 • Sygemelding, ressourceforløb eller pension. Hensigtsmæssig brug af sygemeldinger, attestarbejde og nødvendig viden om socialmedicin og andet lægeligt samarbejde med kommuner.

Forhold omkring organisation

Kronikerindsats i almen praksis og intern organisation i egen praksis vedrørende patienter med kroniske sygdomme og multimorbiditet.

Implementering

Hvordan får vi ny viden og erkendelser med hjem i praksis? Gerne forslag til helt konkrete implementeringsstrategier og plan for opfølgning på praksis

 

Pris:

Begge dage: 5.600 kr. ekskl. moms (7.000 kr. inkl. moms) Overnatning er IKKE inkluderet i prisen.

OBS: 1 måned før afholdelse af konferencen, er din tilmelding bindende.

 

TILMELD DIG KONFERENCEN HER

 

Program dag 1:

8.30-9.00: Registrering og morgenbuffet

9.00-9.15: Velkommen og introduktion til kurset
Kursusleder Esben Krog Hall-Andersen, praktiserende læge, praksiskonsulent, plejehjemslæge, København S. 

9.15-10.15: Multimorbiditet, aldringsaspekter og funktionsevne
Finn Rønholt, ledende overlæge, Medicinsk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital

10.15-10.45: Netværkspause med forfriskninger

10.45-12.00: Præsentation af patientcase, som vi skal arbejde med på kurset

 • Asser, den ældre patient
 • Ny patientcase, syg på arbejdsmarkedet
 • Ny patientcase, pensionsmoden?

Præsenteres af Esben

Kursisternes vurdering af patientern
Der arbejdes i grupper, faciliteret af Esben Krog Hall-Andersen

12.00-13.00: Frokostbuffet

13.00-16.00: Asser til konsultation hos specialisterne

 • Diabetes ambulatoriet (Type 2-diabetes) – Søren Tang Knudsen, overlæge, dr.med., Aarhus Universitetshospital
 • Geriatrisk perspektiv – Finn Rønholt, ledende overlæge, Medicinsk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital
 • Hjerte kar ambulatoriet (Iskæmiskhjertesygdom, hjerteflimren) – Peter Ejvin Weeke, MD, ph.d., Rigshospitalet

16.00-16.30: Netværkspause med forfriskninger

16.30-17.45: Polyfarmaci – bedste behandling ved mange diagnoser?

 • Teoretisk gennemgang (Livsvigtig, symptomlindrende og forebyggende)
 • Polyfarmaci
 • Hvordan prioriterer vi ved behov for mange lægemidler?
 • Seponering
 • Medicingennemgang

Finn Rønholt, ledende overlæge, Medicinsk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital.

17.45-18.00: Opsummering på dagen og evaluering
Esben Krog Hall-Andersen 

18.00: Tak for i dag
Esben

 

Program dag 2:

8.00-8.30: Registrering og morgenbuffet

8.30-8.40: Velkommen og introduktion til dagen
Kursusleder Esben Krog Hall-Andersen, praktiserende læge, praksiskonsulent, plejehjemslæge,  København S.

8.40-10.15: Velkommen i kommunen
Sygemeldinger, ressourceforløb eller pension. Nyttig viden om socialmedicin og andet samarbejde mellem kommunerne og de praktiserende læger.
Berit Kristoffersen, leder for sygedagpengeområdet, Jobcenter Greve

10.15-10.45: Social-lægeligt samarbejde
Sygdom og attester.
Berit Kristoffersen og Esben Krog Hall-Andersen 

10.45-11.00: Netværkspause med forfriskninger

11.00-12.00: Organisering af forløb for patienter med flere kroniske sygdomme i din praksis
Oplæg og gruppearbejde

12.00-12.15: Opsummering på dagen og evaluering
Esben Krog Hall-Andersen 

12.15: Tak for denne gang
Esben 

Frokost to go

Speakers

 • Peter Ejvin Weeke

 • Finn Rønholt

 • Esben Krogh Hall-Andersen

 • Søren Tang Knudsen

 • Berit Kristoffersen

Systematisk efteruddannelse: Patienter med kronisk sygdom og multimorbiditet

Stadig ledige pladser