Systematisk Efteruddannelse: Patienter med kronisk sygdom og multimorbiditet – MiddelfartBliv bedre til behandling af patienter med kronisk sygdom og multimorbiditet, herunder at give et indblik i principper for hvad kronisk sygdom og multisygdom er, og hvordan man organiserer sin indsats i praksis

2. december 2019, 08:30 - 3. december 2019, 12:30

Dette kursus er godkendt til refusion fra Fonden for Almen Praksis med følgende takster:

Systematisk efteruddannelse:

2 dages tabt arbejdsfortjeneste á 4.500 kr. og 2 dages kursusafgift á 2.400 kr. og maks. 1.500 kr. i transportudgifter (kilometergodtgørelse).

Selvvalgt efteruddannelse:

2 dages tabt arbejdsfortjeneste á 2.600 kr. og 2 dages kursusafgift á 2.400 kr. og maks. 1.500 kr. i transportudgifter (kilometergodtgørelse).

 

Formål:

At styrke de deltagende lægers evner til håndtering og behandling af patienter med kronisk sygdom og multimorbiditet, herunder at give et indblik i principper for hvad kronisk sygdom og multisygdom er, og hvordan man organiserer sin indsats i praksis.

Varighed

2 kursusdage med i alt 12 timers undervisning eksklusive pauser

Emner der skal behandles på de to dage:

 

Medicinske færdigheder og viden

Evidensbaseret, opdateret viden vedrørende kroniske sygdomme som diabetes mellitus, iskæmisk hjertesygdom, atrieflimren, KOL og eventuelt andre relevante, kroniske lidelser/sygdomme.

Håndtering, kontrol, monitorering og behandlingsjustering af den multimorbide patient med flere kroniske sygdomme, herunder udfordringer ved anvendelse af kliniske vejledninger til disse patienter.

Håndtering af dilemmaer omkring indlæggelse versus det at forblive i eget hjem/plejehjem.

Forhold vedrørende kommunikation og samarbejde

Lægen som tovholder for den kroniske, multimorbide patient.

Lægens rolle i et tværsektorielt samarbejde omkring patienter med kronisk sygdom.

Styrke kendskab til kommunale og regionale samarbejdsflader og tilbud.

Sygemelding, ressourceforløb eller pension. Hensigtsmæssig brug af sygemeldinger, attestarbejde og nødvendig viden om socialmedicin og andet lægeligt samarbejde med kommuner.

Forhold omkring organisation

Kronikerindsats i almen praksis og intern organisation i egen praksis vedrørende patienter med kroniske sygdomme og multimorbiditet.

Implementering

Hvordan får vi ny viden og erkendelser med hjem i praksis? Gerne forslag til helt konkrete implementeringsstrategier og plan for opfølgning på praksis

 

Pris:

Begge dage: 5.600 kr. ekskl. moms (7.000 kr. inkl. moms) Overnatning er IKKE inkluderet i prisen.

OBS:

1 måned før afholdelse af konferencen, er din tilmelding bindende.

 

TILMELD DIG KONFERENCEN HER

 

Program dag 1:

08.30: Registrering og morgenbuffet

09.00: Velkommen og introduktion til kurset

Kursusleder Esben Krog Hall-Andersen, praktiserende læge, praksiskonsulent, plejehjemslæge, København S. og Tina Ipsen, projektchef, Dagens Medicin

09.15: Multimorbiditet, aldringsaspekter og funktionsevne

Finn Rønholt, ledende overlæge, Medicinsk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital

10.15: Netværkspause med forfriskninger

10.45: Præsentation af patientcase, som vi skal arbejde med på kurset

 • Asser, den ældre patient
 • Kenneth, syg på arbejdsmarkedet
 • Oliver, hjerneskadet, pensionsmoden?

Præsenteres af Esben

Kursisternes vurdering af patientern

Der arbejdes i grupper, faciliteret af Esben Krog Hall-Andersen

12.00: Frokostbuffet

13.00: Asser til konsultation hos specialisterne

 • Diabetes ambulatoriet (Type 2-diabetes)Troels Krarup Hansen, professor, Aarhus Universitetshospital
 • Geriatrisk undersøgelseFinn Rønholt, ledende overlæge, Medicinsk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital
 • Hjerte kar ambulatoriet (Iskæmiskhjertesygdom, hjerteflimren)Peter Ejvin Weeke, MD, ph.d., Rigshospitalet

16.00: Netværkspause med forfriskninger

16.30: Polyfarmaci – bedste behandling ved mange diagnoser?

 • Teoretisk gennemgang (Livsvigtig, symptomlindrende og forebyggende)
 • Polyfarmaci
 • Hvordan prioriterer vi ved behov for mange lægemidler?
 • Seponering
 • Medicingennemgang

Finn Rønholt, ledende overlæge, Medicinsk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital.

17.45: Opsummering på dagen og evaluering

18.00: Tak for i dag

Esben og Tina

 

Program dag 2:

08.00: Registrering og morgenbuffet

08.30: Velkommen og introduktion til dagen

Kursusleder Esben Krog Hall-Andersen, praktiserende læge, praksiskonsulent, plejehjemslæge,  København S. og Tina Ipsen, projektchef, Dagens Medicin

08.40: Velkommen i kommunen

Sygemeldinger, ressourceforløb eller pension. Nyttig viden om socialmedicin og andet samarbejde mellem kommunerne og de praktiserende læger.

Ann-Christina Pilsgaard, sektionsleder, Fastholdelse, Jobcenter, Ballerup Kommune

10.15: Social-lægeligt samarbejde omkring Kenneth og Olivier

Sygdom og attester.

Ann-Christina Pilsgaard og Esben Krog Hall-Andersen 

10.45: Netværkspause med forfriskninger

11.00: Organisering af forløb for patienter med flere kroniske sygdomme i din praksis

Oplæg og gruppearbejde

12.00: Opsummering på dagen og evaluering

Esben Krog Hall-Andersen og Tina Ipsen

12.15: Tak for denne gang

Esben og Tina

Frokost to go

Speakers

 • Peter Ejvin Weeke

 • Ann-Christina Pilsgaard

 • Finn Rønholt

 • Troels Krarup Hansen

 • Esben Krogh Hall-Andersen

Systematisk efteruddannelse: Patienter med kronisk sygdom og multimorbiditet

Stadig ledige pladser