Systematisk efteruddannelse: Patienter med kronisk sygdom og multimorbiditet – HvalsøBliv bedre til behandling af patienter med kronisk sygdom og multimorbiditet, herunder at give et indblik i principper for hvad kronisk sygdom og multisygdom er, og hvordan man organiserer sin indsats i praksis.

11. september 2018, 09:00 - 12. september 2018, 14:30

|Tilbagevendende Begivenhed (Se alle)

One event on 16. juli 2024 at 08:00

 • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Vælg en af nedenstående datoer:

Sonnerupgaard Gods, Hvalsø: 11.-12. september 2018 – TILMELD DIG KONFERENCEN HER

Bramslevgaard, Hobro: 28.-29. januar 2019 – TILMELD DIG KONFERENCEN HER

 

Disse 2 kurser er godkendt til refusion fra Fonden for Almen Praksis med følgende takster:

Systematisk efteruddannelse:

2 dages tabt arbejdsfortjeneste á 4.500 kr. og 2 dages kursusafgift á 2.400 kr. og maks. 1.500 kr. i transportudgifter (kilometergodtgørelse).

Selvvalgt efteruddannelse:

2 dages tabt arbejdsfortjeneste á 2.600 kr. og 2 dages kursusafgift á 2.400 kr. og maks. 1.500 kr. i transportudgifter (kilometergodtgørelse).

 

Formål:

At styrke de deltagende lægers evner til håndtering og behandling af patienter med kronisk sygdom og multimorbiditet, herunder at give et indblik i principper for hvad kronisk sygdom og multisygdom er, og hvordan man organiserer sin indsats i praksis.

Varighed

2 kursusdage med i alt 12 timers undervisning eksklusive pauser

Emner der skal behandles på de to dage:

 

Medicinske færdigheder og viden

Evidensbaseret, opdateret viden vedrørende kroniske sygdomme som diabetes mellitus, iskæmisk hjertesygdom, atrieflimren, KOL og eventuelt andre relevante, kroniske lidelser/sygdomme.

Håndtering, kontrol, monitorering og behandlingsjustering af den multimorbide patient med flere kroniske sygdomme, herunder udfordringer ved anvendelse af kliniske vejledninger til disse patienter.

Håndtering af dilemmaer omkring indlæggelse versus det at forblive i eget hjem/plejehjem.

Forhold vedrørende kommunikation og samarbejde

Lægen som tovholder for den kroniske, multimorbide patient.

Lægens rolle i et tværsektorielt samarbejde omkring patienter med kronisk sygdom.

Styrke kendskab til kommunale og regionale samarbejdsflader og tilbud.

Sygemelding, ressourceforløb eller pension. Hensigtsmæssig brug af sygemeldinger, attestarbejde og nødvendig viden om socialmedicin og andet lægeligt samarbejde med kommuner.

Forhold omkring organisation

Kronikerindsats i almen praksis og intern organisation i egen praksis vedrørende patienter med kroniske sygdomme og multimorbiditet.

Implementering

Hvordan får vi ny viden og erkendelser med hjem i praksis? Gerne forslag til helt konkrete implementeringsstrategier og plan for opfølgning på praksis

 

Pris:

Begge dage med middag om aftenen dag 1: 6.900 kr. ekskl. moms (8.625 kr. inkl. moms) Overnatning er IKKE inkluderet i prisen.

Begge dage uden middag om aftenen dag 1: 6.500 kr. ekskl. moms (8.125 kr. inkl. moms) Overnatning er IKKE inkluderet i prisen.

OBS:

1 måned før afholdelse af konferencen, er din tilmelding bindende.

 

Program dag 1:

08.30: Registrering og morgenbuffet

09.00: Velkommen og introduktion til kurset

Kursusleder Annette Lemche, praktiserende læge, ph.d., København S. og Tina Ipsen, projektchef, Dagens Medicin

09.15: Multimorbiditet, aldringsaspekter og funktionsevne

Finn Rønholt, ledende overlæge, Medicinsk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital

10.15: Netværkspause med forfriskninger

10.45: Præsentation af patientcase, som vi skal arbejde med på kurset

 • Asser, den ældre patient
 • Kenneth, syg på arbejdsmarkedet
 • Oliver, hjerneskadet, pensionsmoden?

Præsenteres af Annette

Kursisternes vurdering af patientern

Der arbejdes i grupper, faciliteret af Annette Lemche

12.00: Frokostbuffet

13.00: Asser til konsultation hos specialisterne

 • Diabetes ambulatoriet (Type 2-diabetes)Troels Krarup Hansen, professor, Aarhus Universitetshospital
 • Geriatrisk undersøgelseFinn Rønholt, ledende overlæge, Medicinsk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital
 • Hjerte kar ambulatoriet (Iskæmiskhjertesygdom, hjerteflimren)Peter Ejvin Weeke, MD, ph.d., Rigshospitalet

15.00: Netværkspause med forfriskninger

15.30: Polyfarmaci – hvordan sikrer vi den bedste behandling ved mange diagnoser?

 • Teoretisk gennemgang (Livsvigtig, symptomlindrende og forebyggende)
 • Polyfarmaci
 • Hvordan prioriterer vi ved behov for mange lægemidler?
 • Seponering
 • Medicingennemgang

Finn Rønholt, ledende overlæge, Medicinsk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital.

Evt. suppleret af Troels Krarup Hansen, professor, Aarhus Universitetshospital, Peter Ejvin Weeke, MD, ph.d., Rigshospitalet

16.45: Opsummering på dagen og evaluering

17.00: Tak for i dag

Annette og Tina

 

Program dag 2:

08.00: Registrering og morgenbuffet

08.30: Velkommen og introduktion til dagen

Kursusleder Annette Lemche, praktiserende læge, København S. og Tina Ipsen, projektchef, Dagens Medicin

08.40: Velkommen i kommunen

Sygemeldinger, ressourceforløb eller pension. Nyttig viden om socialmedicin og andet samarbejde mellem kommunerne og de praktiserende læger.

Ann-Christina Pilsgaard, udviklingsleder, Fastholdelse, Jobcenter, Ballerup Kommune

10.15: Netværkspause med forfriskninger

10.30: Social-lægeligt samarbejde omkring Kenneth og Olivier

Sygdom og attester.

Der arbejdes i grupper, faciliteret af Annette Lemche 

11.30: Frokostbuffet

12.15: Samarbejde mellem almen praksis, kommune og hospital med udgangspunkt i Asser og Olivier

Esben Krogh Hall-Andersen, praktiserende læge, praksiskonsulent, plejehjemslæge, København S.

13.30: Netværkspause med forfriskninger

13.45: Organisering af forløb for patienter med flere kroniske sygdomme i din praksis

Esben Krogh Hall-Andersen, praktiserende læge, praksiskonsulent, plejehjemslæge, København S.

14.25: Opsummering på dagen og evaluering

14.30: Tak for denne gang

Annette og Tina

Speakers

 • Annette Lemche

 • Peter Ejvin Weeke

 • Ann-Christina Pilsgaard

 • Finn Rønholt

 • Esben Krogh Hall-Andersen

Systematisk efteruddannelse: Patienter med kronisk sygdom og multimorbiditet

Stadig ledige pladser