Systematisk efteruddannelse: Patienten med svimmelhed – Middelfart

1. december 2020, 08:00 - 15:15

 • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Dette kursus er godkendt til refusion fra Fonden for Almen praksis med aktivitetsnummer 2020-0421 og følgende takster:

Refusion fra Efteruddannelsesfonden, Systematisk Efteruddannelse: Tabt arbejdsfortjeneste 4.500 kr. pr. dag. Kursusgebyr samt udgifter i forbindelse med ophold, 2.400 kr. pr. dag og maks. 1.500 kr. i transportudgifter (kilometergodtgørelse).

 

Formål: 
Der er mange patienter med svimmelhed i almen praksis. Hvad skal vi være opmærksomme på, hvordan skal vi udrede, hvad kan vi selv gøre, og hvornår skal vi henvise? Det er bl.a. dette, der vil have fokus på kurset. Underviser er klinikchef Mads Klokker på øre-, næse- og halsafdelingen på Rigshospitalet og på Flyvemedicinsk Center. Han har specialiseret sig i otologisk svimmelhed og flyvemedicin.

Varighed: 
1 kursusdag med i alt 5 timers undervisning eksklusiv pauser, i tidsrummet 8.00-18.00.

Emner som aktiviteten skal omhandle

Medicinske færdigheder og viden

Aktiviteten skal beskæftige sig med:

 • Evidensbaseret opdateret viden vedrørende sygdomme relevante for almen praksis og hvor svimmelhed er et centralt symptom.
 • Rationel udredning af patienter med svimmelhed som symptomet præsenteres i almen praksis, herunder fokus på vigtige oplysninger fra sygehistorien, relevante laboratorium undersøgelser og eventuel billede diagnostik.
 • Gennemgang af relevante undersøgelsesteknikker i almen praksis.
 • Håndtering af patienter med svimmelhedssymptomer hvor der ikke findes behandlingsmuligheder af en bagomliggende sygdom.

Forhold vedrørende kommunikation og samarbejde

Aktiviteten skal beskæftige sig med:

 • Sygehistoriens betydning ved uspecifikke symptomer som svimmelhed.
 • Styrke kendskab til kommunale og regionale samarbejdsflader og tilbud især ved ældre med svimmelhed.

Forhold omkring organisation

Aktiviteten skal beskæftige sig med:

 • Eventuel diskussion af uddelegering af opgaver i forbindelse med udredning af svimmelhed.

Implementering

Aktiviteten skal beskæftige sig med:

 • Diskussion af, hvordan lægen får indarbejdet ny viden og nye erkendelser i forhold til egen praksis.

 

Pris:

Praktiserende læger: 2.800 kr. ekskl. moms (3.500 kr. inkl. moms)

OBS: Som betalende deltager er din tilmelding bindende 1 måned før afholdelse af kurset.

 

TILMELD DIG KURSET HER

 

Program:

08.00-08.45: Registrering og morgenmad

08.45-09.00: Velkommen og introduktion til kurset
Kursusleder: Bjørn Perrild, praktiserende læge, Kgs. Lyngby
Underviser: Mads Klokker, ledende overlæge, chef, Øre-næse-halskirurgisk & Audiologisk Klinik, Rigshospitalet

Dagen vil veksle mellem oplæg, cases og gruppearbejde

09.00-10.00: Evidensbaseret opdateret viden vedrørende sygdomme relevante for almen praksis og hvor svimmelhed er et centralt symptom

10.00-11.00: Rationel udredning af patienter med svimmelhed
– Symptomer
– Sygehistorien
– Laboratorium undersøgelser
– Billede diagnostik

11.00-11.15: Pause

11.15-12.15: Gennemgang af relevante undersøgelsesteknikker i almen praksis

12.15-12.45: Frokostpause

12.45-13.45: Håndtering af patienter med svimmelhedssymptomer hvor der ikke findes behandlingsmuligheder af en bagomliggende sygdom

13.45-14.00: Pause

14.00-14.30: Kommunikation og samarbejde
– Sygehistoriens betydning ved uspecifikke symptomer som svimmelhed
– Styrke kendskab til kommunale og regionale samarbejdsflader og tilbud især ved ældre med svimmelhed

14.30-14.45: Diskussion af uddelegering af opgaver i forbindelse med udredning af svimmelhed
– Hvad skal den praktiserende læge selv gøre?
– Hvad kan uddelegeres til sygeplejerskerne?

14.45-15.00: Implementering
– Hvordan får vi indarbejdet den nye viden og nye erkendelser i forhold til egen praksis?
Bjørn Perrild

15.00-15.15: Opsummering på dagen og evaluering
Bjørn Perrild

15.15 – Tak for denne gang

Speakers

 • Bjørn Perrild

 • Mads Klokker

Systematisk efteruddannelse - Patienten med svimmelhed

Stadig ledige pladser