Systematisk efteruddannelse: Patienten med svimmelhed – Middelfart

28 november, 08:45 - 16:00

Dette kursus er godkendt til refusion fra Fonden for Almen praksis med aktivitetsnummer 2022-0387 og følgende takster:

Kurset er godkendt til 1 dags tabt arbejdsfortjeneste á 4.500 kr., 1 dags kursusafgift á 2.800 kr. og transportudgift max 1.500 kr.

 

Program:

08.15-08.45: Registrering og morgenbuffet

08.45-09.00: Velkommen og introduktion til kurset
Kursusleder: Bjørn Perrild, praktiserende læge, Kgs. Lyngby
Undervisere: Bjarki Djurhuus, klinisk professor, Medicinsk afd., Sjællands Universitetshospital 

Dagen vil veksle mellem oplæg, cases og gruppearbejde

09.00-10.00: Evidensbaseret opdateret viden vedrørende sygdomme relevante for almen praksis og hvor svimmelhed er et centralt symptom
Bjarki Djurhuus

10.00-11.00: Rationel udredning af patienter med svimmelhed
– Symptomer
– Sygehistorien
– Laboratorium undersøgelser
– Billede diagnostik
Bjarki Djurhuus

11.00-11.15: Pause

11.15-12.15: Gennemgang af relevante undersøgelsesteknikker i almen praksis
Bjarki Djurhuus

12.15-13.15: Frokostpause

13.15-14.15: Håndtering af patienter med svimmelhedssymptomer, hvor der ikke findes behandlingsmuligheder af en bagomliggende sygdom
Bjarki Djurhuus

14.15-14.30: Pause

14.30-15.00: Kardielle årsager til svimmelhed
TBA

15.00-15.15: Diskussion af uddelegering af opgaver i forbindelse med udredning af svimmelhed
– Hvad skal den praktiserende læge selv gøre?
– Hvad kan uddelegeres til sygeplejerskerne?

15.15-15.30: Kommunikation og samarbejde
– Styrke kendskab til kommunale og regionale samarbejdsflader og tilbud især ved ældre med svimmelhed
Bjørn Perrild

15.30-15.45: Implementering
– Hvordan får vi indarbejdet den nye viden og nye erkendelser i forhold til egen praksis?
Bjørn Perrild 

15.45-16.00: Opsummering på dagen og evaluering
Bjørn Perrild

16.00: Tak for denne gang
Bjørn Perrild

 

Pris:

Praktiserende læger: 3.000 kr. ekskl. moms (3.750 kr. inkl. moms)

Prisen er ekskl. middag om aftenen og overnatning. Middag kan vælges ved tilmelding.
Overnatning skal bookes direkte hos Hindsgavl Slot på Hindsgavl@hindsgavl.dk – husk venligst at oplyse hvilket kursus du deltager på.
Pris for overnatning i enkeltværelse/dobbeltværelse: 1.045 kr./1.245 kr. inkl. moms.

OBS: Som betalende deltager er din tilmelding bindende 1 måned før afholdelse af kurset.

 

TILMELD DIG KURSET HER

 

Formål: 
Aktiviteten skal styrke lægens viden om udredning af de forskellige typer af svimmelhed med gennemgang af relevante undersøgelsesteknikker i almen praksis, laboratorietest samt relevant billede diagnostik.

Aktiviteten skal styrke lægens viden om relevant visitation til andre speciallægekollegaer.

Varighed: 
1 kursusdag med i alt 5 timers undervisning eksklusiv pauser, i tidsrummet 8.00-18.00.

Emner som aktiviteten skal omhandle

Medicinske færdigheder og viden

Aktiviteten skal beskæftige sig med:

  • Evidensbaseret opdateret viden vedrørende sygdomme relevante for almen praksis og hvor svimmelhed er et centralt symptom.
  • Rationel udredning af patienter med svimmelhed som symptomet præsenteres i almen praksis, herunder fokus på vigtige oplysninger fra sygehistorien, relevante laboratorium undersøgelser og eventuel billede diagnostik.
  • Gennemgang af relevante undersøgelsesteknikker i almen praksis.
  • Håndtering af patienter med svimmelhedssymptomer hvor der ikke findes behandlingsmuligheder af en bagomliggende sygdom.

Forhold vedrørende kommunikation og samarbejde

Aktiviteten skal beskæftige sig med:

  • Sygehistoriens betydning ved uspecifikke symptomer som svimmelhed.
  • Styrke kendskab til kommunale og regionale samarbejdsflader og tilbud især ved ældre med svimmelhed.

Forhold omkring organisation

Aktiviteten skal beskæftige sig med:

  • Eventuel diskussion af uddelegering af opgaver i forbindelse med udredning af svimmelhed.

Implementering

Aktiviteten skal beskæftige sig med:

  • Diskussion af, hvordan lægen får indarbejdet ny viden og nye erkendelser i forhold til egen praksis.

Speakers

  • Bjørn Perrild

  • Bjarki Djurhuus

Systematisk efteruddannelse: Patienten med svimmelhed

Stadig ledige pladser