Systematisk efteruddannelse: Patienten med svimmelhed – Middelfart

28. november 2022, 08:45 - 16:00

 • Denne begivenhed er allerede afholdt.
Målgruppe:

Kurset er målrettet praktiserende læger, der ligeledes kan søge PLO om refusion.
Andre sundhedspersoner og andre med interesse for emnet, kan også deltage på kurset.

 

Dette kursus er godkendt til refusion fra Fonden for Almen praksis med aktivitetsnummer 2022-0387 og følgende takster:

Kurset er godkendt til 1 dags efteruddannelseshonorar á 4.500 kr., 1 dags kursusafgift á 2.800 kr. og transportudgift max 1.500 kr.

 

Program:

08.15-08.45: Registrering og morgenbuffet

08.45-09.00: Velkommen og introduktion til kurset
Kursusleder: Bjørn Perrild, praktiserende læge, Kgs. Lyngby
Undervisere: Bjarki Djurhuus, klinisk professor, Medicinsk afd., Sjællands Universitetshospital 

Dagen vil veksle mellem oplæg, cases og gruppearbejde

09.00-10.00: Evidensbaseret opdateret viden vedrørende sygdomme relevante for almen praksis og hvor svimmelhed er et centralt symptom
Bjarki Djurhuus

10.00-11.00: Rationel udredning af patienter med svimmelhed
– Symptomer
– Sygehistorien
– Laboratorium undersøgelser
– Billede diagnostik
Bjarki Djurhuus

11.00-11.15: Pause

11.15-12.15: Gennemgang af relevante undersøgelsesteknikker i almen praksis
Bjarki Djurhuus

12.15-13.15: Frokostpause

13.15-14.15: Håndtering af patienter med svimmelhedssymptomer, hvor der ikke findes behandlingsmuligheder af en bagomliggende sygdom
Bjarki Djurhuus

14.15-14.30: Pause

14.30-15.00: Kardielle årsager til svimmelhed
Lise Zeuthen, uddannelsesansvarlig overlæge, Hjerteafdelingen, Kolding Sygehus

15.00-15.15: Diskussion af uddelegering af opgaver i forbindelse med udredning af svimmelhed
– Hvad skal den praktiserende læge selv gøre?
– Hvad kan uddelegeres til sygeplejerskerne?

15.15-15.30: Kommunikation og samarbejde
– Styrke kendskab til kommunale og regionale samarbejdsflader og tilbud især ved ældre med svimmelhed
Bjørn Perrild

15.30-15.45: Implementering
– Hvordan får vi indarbejdet den nye viden og nye erkendelser i forhold til egen praksis?
Bjørn Perrild 

15.45-16.00: Opsummering på dagen og evaluering
Bjørn Perrild

16.00: Tak for denne gang
Bjørn Perrild

 

Pris:

Praktiserende læger og andre sundhedspersoner: 3.000 kr. ekskl. moms (3.750 kr. inkl. moms)

Andre: 5.000 kr. ekskl. moms (6.250 kr. inkl. moms)

Prisen er ekskl. middag om aftenen og overnatning. Middag kan vælges ved tilmelding.
Overnatning skal bookes direkte hos Hindsgavl Slot på Hindsgavl@hindsgavl.dk – husk venligst at oplyse hvilket kursus du deltager på.
Pris for overnatning i enkeltværelse/dobbeltværelse: 1.045 kr./1.245 kr. inkl. moms.

OBS: Som betalende deltager er din tilmelding bindende 1 måned før afholdelse af kurset.

 

TILMELD DIG KURSET HER

 

Formål: 
Aktiviteten skal styrke lægens viden om udredning af de forskellige typer af svimmelhed med gennemgang af relevante undersøgelsesteknikker i almen praksis, laboratorietest samt relevant billede diagnostik.

Aktiviteten skal styrke lægens viden om relevant visitation til andre speciallægekollegaer.

Varighed: 
1 kursusdag med i alt 5 timers undervisning eksklusiv pauser, i tidsrummet 8.00-18.00.

Emner som aktiviteten skal omhandle

Medicinske færdigheder og viden

Aktiviteten skal beskæftige sig med:

 • Evidensbaseret opdateret viden vedrørende sygdomme relevante for almen praksis og hvor svimmelhed er et centralt symptom.
 • Rationel udredning af patienter med svimmelhed som symptomet præsenteres i almen praksis, herunder fokus på vigtige oplysninger fra sygehistorien, relevante laboratorium undersøgelser og eventuel billede diagnostik.
 • Gennemgang af relevante undersøgelsesteknikker i almen praksis.
 • Håndtering af patienter med svimmelhedssymptomer hvor der ikke findes behandlingsmuligheder af en bagomliggende sygdom.

Forhold vedrørende kommunikation og samarbejde

Aktiviteten skal beskæftige sig med:

 • Sygehistoriens betydning ved uspecifikke symptomer som svimmelhed.
 • Styrke kendskab til kommunale og regionale samarbejdsflader og tilbud især ved ældre med svimmelhed.

Forhold omkring organisation

Aktiviteten skal beskæftige sig med:

 • Eventuel diskussion af uddelegering af opgaver i forbindelse med udredning af svimmelhed.

Implementering

Aktiviteten skal beskæftige sig med:

 • Diskussion af, hvordan lægen får indarbejdet ny viden og nye erkendelser i forhold til egen praksis.

Speakers

 • Bjørn Perrild

 • Bjarki Djurhuus

Systematisk efteruddannelse: Patienten med svimmelhed

Stadig ledige pladser