Systematisk efteruddannelse: Patienten med søvnforstyrrelse – Middelfart

4. december 2020, 08:00 - 14:45

 • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Dette kursus er godkendt til refusion fra Fonden for Almen praksis med aktivitetsnummer 2020-0427 og følgende takster:

Refusion fra Efteruddannelsesfonden, Systematisk Efteruddannelse: Tabt arbejdsfortjeneste 4.500 kr. pr. dag. Kursusgebyr samt udgifter i forbindelse med ophold, 2.400 kr. pr. dag og maks. 1.500 kr. i transportudgifter (kilometergodtgørelse).

 

Formål: 
Kurset vil opdatere din viden om forskellige typer af søvnforstyrrelser med relevans for almen praksis. Sygehistorie, eventuelle undersøgelser og diagnostik vil blive gennemgået. Vi vil se på håndtering af patienter med søvnforstyrrelser, hvor der ikke findes behandlingsmuligheder af bagomliggende sygdom, herunder rationel brug af non-farmakologisk og farmakologisk behandling af patienter med søvnløshed. Udtrapning af sovemedicin, sovemedicin og bilkørsel, samt organisation og uddelegering ved behandling af søvnforstyrrelser i almen praksis vil blive gennemgået.

Varighed: 
1 kursusdag med i alt 5 timers undervisning eksklusive pauser, i tidsrummet 8.00 – 18.00.

Emner som kurset skal omhandle

Medicinske færdigheder og viden
Aktiviteten skal beskæftige sig med:

 • Evidensbaseret  opdateret viden vedrørende sygdomme, relevante for almen praksis, hvor søvnforstyrrelser er et centralt symptom
 • Rationel udredning af patienter med søvnforstyrrelse, som symptomet præsenteres i almen praksis, herunder fokus på vigtige oplysninger fra sygehistorien, relevante laboratorium undersøgelser og eventuel anden relevant diagnostik
 • Håndtering patienter med søvnforstyrrelser, hvor der ikke findes behandlingsmuligheder af bagomliggende sygdom, herunder rationel brug af non-farmakologisk og farmakologisk behandling af patienter med søvnløshed
 • Viden om udtrapning af sovemedicin hos patienter, der er i uhensigtsmæssig behandling
 • Viden om sovemedicin i relation til bilkørsel/maskinbetjening

Forhold vedrørende kommunikation og samarbejde
Aktiviteten skal beskæftige sig med:

 • Sygehistoriens betydning ved udredning af patienter med søvnforstyrrelser
 • Styrke kendskab til kommunale og regionale samarbejdsflader og tilbud f.eks. ved behov for hjælp til udtrapning og særlige forhold vedrørende ældre patienter

Forhold omkring organisation
Aktiviteten skal beskæftige sig med:

 • Diskussion af uddelegering og håndtering af opgaver i forbindelse med udredning, behandling og monitorering af patienter med søvnforstyrrelser i almen praksis

Implementering
Aktiviteten skal beskæftige sig med:

 • Diskussion af, hvordan lægen får indarbejdet ny viden og nye erkendelser i forhold til egen praksis

 

Pris:

Praktiserende læger: 2.800 kr. ekskl. moms (3.500 kr. inkl. moms)

OBS: Som betalende deltager er din tilmelding bindende 1 måned før afholdelse af kurset

 

TILMELD DIG KURSET HER

 

Program:

08.00-08.15: Registrering og morgenmad

08.15-08.30: Velkommen og introduktion til kurset
Kursusleder: Philip Hasselqvist, speciallæge i almen medicin, København
Underviser: Poul Jørgen Jennum, professor, overlæge, dr.med., Rigshospitalet

Dagen vil veksle mellem oplæg, cases og gruppearbejde

08.30-09.15: Evidensbaseret opdateret viden vedrørende sygdomme, relevante for almen praksis, hvor søvnforstyrrelser, er et centralt symptom

09.15-10.00: Rationel udredning af patienter med søvnforstyrrelse
– Symptomer – Sygehistorien – Laboratorieundersøgelser – Diagnostik
– Søvnbesvær (insomni)
– Obstruktiv søvnapnø

10.00-10.15: Pause

10.15-11.00: Symptomer – Sygehistorien – Laboratorieundersøgelser – Diagnostik – fortsat
– Snorken
– Restless Legs Syndrom
– Narkolepsi

11.00-11.45: Håndtering af patienter med søvnforstyrrelser, hvor der ikke findes behandlingsmuligheder af bagomliggende sygdom
– Non-farmakologisk behandling, f.eks. kognitiv terapi af insomni
– Farmakologisk behandling

11.45-12.00: Sovemedicin i relation til bilkørsel/maskinbetjening 

12.00-12.30: Patientcases
Poul Jørgen Jennum, professor, overlæge, dr.med., Rigshospitalet
Philip Hasselqvist, speciallæge i almen medicin, København

12.30-13.00: Frokostpause

13.00-13.30: Udtrapning af sovemedicin 

13.30-13.45: Kommunikation og samarbejde
– Sygehistoriens betydning ved udredning af patienter med søvnforstyrrelser
– Styrke kendskab til kommunale og regionale samarbejdsflader og tilbud f.eks. ved behov for hjælp til udtrapning og særlige forhold vedrørende ældre patienter
Philip Hasselqvist, speciallæge i almen medicin, København

13.45-14.00: Pause

14.00-14.30: Uddelegering og håndtering af opgaver i forbindelse med udredning, behandling og monitorering af patienter med søvnforstyrrelser i almen praksis
– Hvordan skal vi bruge vores personale? Initial udredning, kontrol, kognitiv terapi
– Hvordan kan fornyelse af recepter på sovepiller ske? Bare en recept eller en del af en behandlingsstrategi?
Philip Hasselqvist, speciallæge i almen medicin, København

14.30-14.45: Implementering, opsummering af dagen og evaluering
Diskussion af, hvordan lægen får indarbejdet ny viden og nye erkendelser i forhold til egen praksis.
Philip Hasselqvist, speciallæge i almen medicin, København

14.45 – Tak for denne gang

Speakers

 • Philip Hasselqvist

 • Poul Jørgen Jennum

Systematisk efteruddannelse - Patienten med søvnforstyrrelse - Middelfart

Stadig ledige pladser