Systematisk efteruddannelse: Patienten med søvnforstyrrelse – Middelfart

1. december 2022, 08:15 - 15:30

 • Denne begivenhed er allerede afholdt.
Målgruppe:

Kurset er målrettet praktiserende læger, der ligeledes kan søge PLO om refusion.
Andre sundhedspersoner og andre med interesse for emnet, kan også deltage på kurset.

 

Dette kursus er godkendt til refusion fra Fonden for Almen praksis med aktivitetsnummer 2022-0385 og følgende takster:

Kurset er godkendt til 1 dags efteruddannelseshonorar á 4.500 kr., 1 dags kursusafgift á 2.800 kr. og transportudgift max 1.500 kr.

 

Program:

08.00-08.15: Registrering og morgenbuffet

08.15-08.25: Velkommen og introduktion til kurset
Kursusleder: Philip Hasselqvist, speciallæge i almen medicin, København
Underviser: Poul Jennum, professor, overlæge, dr.med., Rigshospitalet

Dagen vil veksle mellem oplæg, cases og diskussion med kursusdeltagerne

08.25-09.25: Jetlag – Søvncyklus og søvnens fysiologi
– Patientcase
– Søvncyklus og fysiologi
– Melatonin som behandling til voksne
Poul Jennum, professor, overlæge, dr.med., Rigshospitalet

09.25-10.15: Insomni – søvnforstyrrelse uden bagomliggende sygdom
– Patientcase
– Søvnbesvær (insomni)
– Non-farmakologisk behandling
Poul Jennum, professor, overlæge, dr.med., Rigshospitalet

10.15-10.30: Pause

10.30-11.20: Sovemedicin
– Patientcase
– Præparatvalg
– Særlige forhold vedr. ældre
– Bilkørsel/maskinebetjening
– Afhængighed og udtrapning
Poul Jennum, professor, overlæge, dr.med., Rigshospitalet

11.20-12.15: Børn med søvnproblemer
– Patientcase
– Narkolepsi
– Melatonin, promethazin (Phenergan) og anden sovemedicin til børn
Poul Jennum, professor, overlæge, dr.med., Rigshospitalet 

12.15-13.15: Frokostpause

13.15-14.05: Søvnapnø og snorken
– Patientcase
– Søvnapnø
– Snorken
Poul Jennum, professor, overlæge, dr.med., Rigshospitalet

14.05-14.20: Pause

14.20-15.10: Søvnforstyrrelser i almen praksis
– Udredning, behandling
– Håndtering af sovepillerecepter
– Samarbejdsflader i region og kommuner
– Personalets opgaver, implementering
Kursusdeltagerne og Philip Hasselqvist

15.10-15.30: Opsummering og evaluering 
Philip Hasselqvist

15.30: Tak for denne gang
Philip Hasselqvist

 

Pris:

Praktiserende læger og andre sundhedspersoner: 3.000 kr. ekskl. moms (3.750 kr. inkl. moms)

Andre: 5.000 kr. ekskl. moms (6.250 kr. inkl. moms)

OBS: Som betalende deltager er din tilmelding bindende 1 måned før afholdelse af kurset.

 

TILMELD DIG KURSET HER

 

Formål: 
Kurset vil opdatere din viden om forskellige typer af søvnforstyrrelser med relevans for almen praksis. Sygehistorie, eventuelle undersøgelser og diagnostik vil blive gennemgået. Vi vil se på håndtering af patienter med søvnforstyrrelser, hvor der ikke findes behandlingsmuligheder af bagomliggende sygdom, herunder rationel brug af non-farmakologisk og farmakologisk behandling af patienter med søvnløshed. Udtrapning af sovemedicin, sovemedicin og bilkørsel, samt organisation og uddelegering ved behandling af søvnforstyrrelser i almen praksis vil blive gennemgået.

Varighed: 
1 kursusdag med i alt 5 timers undervisning eksklusive pauser, i tidsrummet 8.00 – 18.00.

Emner som kurset skal omhandle

Medicinske færdigheder og viden
Aktiviteten skal beskæftige sig med:

 • Evidensbaseret  opdateret viden vedrørende sygdomme, relevante for almen praksis, hvor søvnforstyrrelser er et centralt symptom
 • Rationel udredning af patienter med søvnforstyrrelse, som symptomet præsenteres i almen praksis, herunder fokus på vigtige oplysninger fra sygehistorien, relevante laboratorium undersøgelser og eventuel anden relevant diagnostik
 • Håndtering patienter med søvnforstyrrelser, hvor der ikke findes behandlingsmuligheder af bagomliggende sygdom, herunder rationel brug af non-farmakologisk og farmakologisk behandling af patienter med søvnløshed
 • Viden om udtrapning af sovemedicin hos patienter, der er i uhensigtsmæssig behandling
 • Viden om sovemedicin i relation til bilkørsel/maskinbetjening

Forhold vedrørende kommunikation og samarbejde
Aktiviteten skal beskæftige sig med:

 • Sygehistoriens betydning ved udredning af patienter med søvnforstyrrelser
 • Styrke kendskab til kommunale og regionale samarbejdsflader og tilbud f.eks. ved behov for hjælp til udtrapning og særlige forhold vedrørende ældre patienter

Forhold omkring organisation
Aktiviteten skal beskæftige sig med:

 • Diskussion af uddelegering og håndtering af opgaver i forbindelse med udredning, behandling og monitorering af patienter med søvnforstyrrelser i almen praksis

Implementering
Aktiviteten skal beskæftige sig med:

 • Diskussion af, hvordan lægen får indarbejdet ny viden og nye erkendelser i forhold til egen praksis

Speakers

 • Philip Hasselqvist

 • Poul Jørgen Jennum

Systematisk efteruddannelse: Patienten med søvnforstyrrelse

Stadig ledige pladser