Systematisk efteruddannelse: Patienten med rygsmerter

30. november 2020, 08:00 - 15:15

 • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Dette kursus er godkendt til refusion fra Fonden for Almen praksis med aktivitetsnummer 2020-0419 og følgende takster: 

Refusion fra Efteruddannelsesfonden, Systematisk Efteruddannelse: Tabt arbejdsfortjeneste 4.500 kr. pr. dag. Kursusgebyr samt udgifter i forbindelse med ophold, 2.400 kr. pr. dag og maks. 1.500 kr. i transportudgifter (kilometergodtgørelse).

 

Formål:
For mange sygdomsgrupper er der sket store behandlingsfremskridt, men for ryg-/nakkesygdomme er det nærmest gået den anden vej. Dels fordi, det er tiltagende svært at acceptere disse smerter, når nu så mange andre sygdomme kan repareres. Og dels fordi vi har overtolket, hvad fysiske belastninger betyder for ryggen, så vi går og passer alt for meget på den med øget fokusering til følge. Men jf. adskillige behandlingsstudier må det konkluderes, at rygsygdom sjældent kan bedres ret meget mere end den spontane bedring, som naturen oftest skaber. Da desuden behandlings-kravene fra patienterne, og behandlingsgiveren hos mange forskellige behandlere er store, foreligger der en informations- og koordineringsopgave, som belyses på denne ryg-dag.

Varighed:
1 kursusdag med i alt 5 timers undervisning eksklusiv pauser, i tidsrummet 8.00-18.00.

Emner som kurset skal omhandle

Medicinske færdigheder og viden

 • Rationel udredning af patienter med rygsmerter som symptomet præsenteres i almen praksis, herunder fokus på vigtige oplysninger fra sygehistorien, klinisk undersøgelse, relevante laboratorieundersøgelser og billeddiagnostik
 • Gennemgang af relevant klinisk undersøgelsesteknik i almen praksis
 • Evidensbaseret opdateret viden vedrørende behandling af rygsygdomme
 • Kendskab til relevante kliniske retningslinjer og forløbsprogrammer
 • Håndtering af patienter med rygsmerter, hvor der ikke findes specifikke behandlingsmuligheder af en bagomliggende sygdom

Forhold vedrørende kommunikation og samarbejde
Aktiviteten skal beskæftige sig med:

 • Sygehistoriens betydning ved symptomer som rygsmerter
 • Evnen til at styrke patientens egenomsorg og mestringsstrategier herunder hensigtsmæssig kommunikation og undgåelse af sygeliggørende kommunikation
 • Lægens rolle i et tværsektorielt samarbejde omkring patienter med kroniske rygsmerter
 • Styrke kendskab til kommunale og regionale samarbejdsflader og tilbud
 • Hensigtsmæssig brug af sygemeldinger, attestarbejde og nødvendig viden om socialmedicinske aspekter ved kroniske rygsmerter

Forhold omkring organisation
Aktiviteten skal beskæftige sig med:

 • Eventuel en diskussion af uddelegering af opgaver i forbindelse med udredning af rygsmerter

Implementering
Aktiviteten skal beskæftige sig med:

 • Diskussion af, hvordan lægen får ny viden og erkendelser med hjem i egen praksis – gerne forslag til helt konkrete implementeringsstrategier, herunder potentiel inddragelse af personalet i opfølgning

Dagens status ved rygsmerter

For mange sygdomsgrupper er der sket store behandlingsfremskridt, men for ryg-/nakkesygdomme er det nærmest gået den anden vej. Dels fordi, det er tiltagende svært at acceptere disse smerter, når nu så mange andre sygdomme kan repareres. Og dels fordi vi har overtolket, hvad fysiske belastninger betyder for ryggen, så vi går og passer alt for meget på den med øget fokusering til følge. Men jvf. adskillige behandlingsstudier må det konkluderes, at rygsygdom sjældent kan bedres ret meget mere end den spontane bedring, som naturen oftest skaber. Da desuden behandlings-kravene fra patienterne, og behandlingsiveren hos mange forskellige behandlere er store, foreligger der en informations- og koordinerings-opgave, som belyses på denne ryg-dag.

 

Pris:

Praktiserende læger: 2.800 kr. ekskl. moms (3.500 kr. inkl. moms)

OBS: Som betalende deltager, er din tilmelding bindende en måned før afholdelse af konferencen.

 

TILMELD DIG KURSET HER

 

Program:

08.15-08.45: Registrering og morgenmad

08.45-09.00: Velkommen og introduktion til kurset
Kursusleder: Bjørn Perrild, praktiserende læge, Kgs. Lyngby
Underviser: Tom Bendix, professor emeritus, Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme, Rigshospitalet

Dagen vil veksle mellem oplæg, cases og gruppearbejde

09.00-10.00: Rationel udredning af patienter med rygsmerter
– Symptomer
– Sygehistorier
– Relevante laboratorieundersøgelser
– Billeddiagnostik

10.00-10.30: Gennemgang af relevant klinisk undersøgelsesteknik i almen praksis

10.30-10.45: Pause

10.45-11.45: Evidensbaseret opdateret viden vedrørende behandling af rygsygdomme

11.45-12.30: Kendskab til relevante kliniske retningslinjer og forløbsprogrammer

12.30-13.00: Frokostpause

13.00-13.45: Håndtering af patienter med rygsmerter, hvor der ikke findes specifikke behandlingsmuligheder af en bagomliggende sygdom

13.45-14.15: Kommunikation og samarbejde
– Sygehistoriens betydning ved symptomer som rygsmerter
– Evnen til at styrke patientens egenomsorg og mestringsstrategier herunder hensigtsmæssig kommunikation og undgåelse af sygeliggørende kommunikation
– Lægens rolle i et tværsektorielt samarbejde omkring patienter med kroniske rygsmerter
– Styrke kendskab til kommunale og regionale samarbejdsflader og tilbud
– Hensigtsmæssig brug af sygemeldinger, attestarbejde og nødvendig viden om socialmedicinske aspekter ved kroniske rygsmerter

14.15-14.30: Pause

14.30-14.45: Diskussion af uddelegering af opgaver i forbindelse med udredning af rygsmerter
– Hvad skal den praktiserende læge selv gøre?
– Hvad kan uddelegeres til sygeplejerskerne?
Bjørn Perrild

14.45-15.00: Implementering
– Hvordan får vi indarbejdet den nye viden og nye erkendelser i forhold til egen praksis?
Bjørn Perrild

15.00-15.15: Opsummering på dagen og evaluering
Bjørn Perrild

15.15 – Tak for denne gang

Speakers

 • Bjørn Perrild

 • Tom Bendix

Systematisk efteruddannelse: Patienten med rygsmerter

Stadig ledige pladser