Systematisk efteruddannelse: Patienten med rygsmerter – MiddelfartGodkendt til refusion

28 november, 08:45 - 15:45

Målgruppe:

Kurset er målrettet praktiserende læger, der ligeledes kan søge PLO om refusion.
Andre sundhedspersoner og andre med interesse for emnet, kan også deltage på kurset.

 

Dette kursus er godkendt til refusion fra Fonden for Almen praksis med aktivitetsnummer 2023-0376 og følgende takster:

Kurset er godkendt til 1 dags efteruddannelseshonorar á 4.500 kr., 1 dags kursusafgift á 2.800 kr. og transportudgift max 1.500 kr.

 

Program:

08.15 – 08.45: Registrering og morgenbuffet

08.45 – 09.00: Velkommen og introduktion til kurset
Kursusleder: Bjørn Perrild, praktiserende læge, Kgs. Lyngby
Underviser: Tom Bendix, professor emeritus, Videncenter for Reumatologi og rygsygdomme, Rigshospitalet

Dagen vil veksle mellem oplæg, cases og gruppearbejde

09.00 – 10.30: Specifikke/rimeligt afklarede diagnoser – gennemgang af relevant klinisk undersøgelsesteknik i almen praksis
– Symptomer
– Sygehistorier
– Billeddiagnostik
– Relevante laboratorieundersøgelser

10.30 – 10.45: Pause

10.45 – 11.45: Non specifikke/samspil: Ryg – muskler – hjerne
– Evidens
– Behandling – håndtering

11.45 – 12.30: Kendskab til relevante kliniske retningslinjer og forløbsprogrammer

12.30 – 13.30: Frokostpause

13.30 – 14.15: Whiplash – Praktisk undersøgelses-teknik
To deltagere undersøger hinanden. Ellers enten en video eller at Tom Bendix demonstrerer på en deltager.

14.15 – 14.45: Kommunikation og samarbejde
– Sygehistoriens betydning ved symptomer som rygsmerter
– Evnen til at styrke patientens egenomsorg og mestringsstrategier, herunder hensigtsmæssig kommunikation og undgåelse af sygeliggørende kommunikation. Den gode pt-konsultation.
– Lægens rolle i et tværsektorielt samarbejde omkring patienter med kroniske rygsmerter
– Styrke kendskab til kommunale og regionale samarbejdsflader og tilbud
– Hensigtsmæssig brug af sygemeldinger, attestarbejde og nødvendig viden om socialmedicinske aspekter ved kroniske rygsmerter

14.45 – 15.00: Pause

15.00 – 15.15: Diskussion af uddelegering af opgaver i forbindelse med udredning af rygsmerter
– Hvad skal den praktiserende læge selv gøre?
– Hvad kan uddelegeres til sygeplejerskerne?

15.15 – 15.30: Implementering 
– Hvordan får vi indarbejdet den nye viden og nye erkendelser i forhold til egen praksis?

15.30 – 15.45: Opsummering på dagen og evaluering 

15.45: Tak for denne gang

 

Pris:

Praktiserende læger og andre sundhedspersoner: 4.500 kr. ekskl. moms (5.625 kr. inkl. moms)

Særpris for konsultationssygeplejersker: 3.500 kr. ekskl. moms (4.375 kr. inkl. moms)

Andre: 6.000 kr. ekskl. moms (7.500 kr. inkl. moms)

Prisen er ekskl. middag om aftenen og overnatning.
Middag om aftenen kan vælges ved tilmelding og koster 515 kr. inkl. moms for 2 retter samt 2 glas vin.
Overnatning skal bookes direkte hos Hindsgavl Slot på Hindsgavl@hindsgavl.dk – husk venligst at oplyse hvilket kursus du deltager på.
Pris for overnatning i enkeltværelse/dobbeltværelse: 1.095 kr./1.295 kr. inkl. moms.

OBS: Som betalende deltager, er din tilmelding bindende 2 måneder før afholdelse af konferencen.

 

TILMELD DIG KURSET HER

 

Formål:
Aktiviteten skal styrke lægens viden og færdigheder i udredning og behandling af patienter med rygsmerter. Dette inkluderer triagering i dem med uspecifikke og specifikke rygsygdomme, herunder patienter med potentiel alvorlig sygdom og patienter med symptomer på rodpåvirkning.

Aktiviteten skal styrke relevant oplæring af patienten i behandling og viderehenvisning.

Varighed:
1 kursusdag med i alt 5 timers undervisning eksklusiv pauser, i tidsrummet 8.00-18.00.

Emner som kurset skal omhandle

Medicinske færdigheder og viden

 • Rationel udredning af patienter med rygsmerter som symptomet præsenteres i almen praksis, herunder fokus på vigtige oplysninger fra sygehistorien, klinisk undersøgelse, relevante laboratorieundersøgelser og billeddiagnostik
 • Gennemgang af relevant klinisk undersøgelsesteknik i almen praksis
 • Evidensbaseret opdateret viden vedrørende behandling af rygsygdomme
 • Kendskab til relevante kliniske retningslinjer og forløbsprogrammer
 • Håndtering af patienter med rygsmerter, hvor der ikke findes specifikke behandlingsmuligheder af en bagomliggende sygdom

Forhold vedrørende kommunikation og samarbejde
Aktiviteten skal beskæftige sig med:

 • Sygehistoriens betydning ved symptomer som rygsmerter
 • Evnen til at styrke patientens egenomsorg og mestringsstrategier herunder hensigtsmæssig kommunikation og undgåelse af sygeliggørende kommunikation
 • Lægens rolle i et tværsektorielt samarbejde omkring patienter med kroniske rygsmerter
 • Styrke kendskab til kommunale og regionale samarbejdsflader og tilbud
 • Hensigtsmæssig brug af sygemeldinger, attestarbejde og nødvendig viden om socialmedicinske aspekter ved kroniske rygsmerter

Forhold omkring organisation
Aktiviteten skal beskæftige sig med:

 • Eventuel en diskussion af uddelegering af opgaver i forbindelse med udredning af rygsmerter

Implementering
Aktiviteten skal beskæftige sig med:

 • Diskussion af, hvordan lægen får ny viden og erkendelser med hjem i egen praksis – gerne forslag til helt konkrete implementeringsstrategier, herunder potentiel inddragelse af personalet i opfølgning

Dagens status ved rygsmerter

For mange sygdomsgrupper er der sket store behandlingsfremskridt, men for ryg-/nakkesygdomme er det nærmest gået den anden vej. Dels fordi, det er tiltagende svært at acceptere disse smerter, når nu så mange andre sygdomme kan repareres. Og dels fordi vi har overtolket, hvad fysiske belastninger betyder for ryggen, så vi går og passer alt for meget på den med øget fokusering til følge. Men jvf. adskillige behandlingsstudier må det konkluderes, at rygsygdom sjældent kan bedres ret meget mere end den spontane bedring, som naturen oftest skaber. Da desuden behandlings-kravene fra patienterne, og behandlingsiveren hos mange forskellige behandlere er store, foreligger der en informations- og koordinerings-opgave, som belyses på denne ryg-dag.