Systematisk efteruddannelse: Patienten med kroniske smerter – MiddelfartGodkendt til refusion

24. maj 2023, 09:00 - 16:00

 • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Målgruppe:

Kurset er målrettet praktiserende læger, der ligeledes kan søge PLO om refusion.
Andre sundhedspersoner og andre med interesse for emnet, kan også deltage på kurset.

 

Dette kursus er godkendt til refusion fra Fonden for Almen praksis med aktivitetsnummer 2023-0381 og følgende takster:

Kurset er godkendt til 1 dags efteruddannelseshonorar á 4.500 kr., 1 dags kursusafgift á 2.800 kr. og transportudgift max 1.500 kr.

TILMELD DIG KURSET HER

 

Program:

08.30 – 09.00: Registrering og morgenmad

09.00 – 09.15: Velkommen og introduktion til kurset
Kursusleder: Philip Hasselqvist, speciallæge i almen medicin, København
Underviser: Thomas Peter Enggaard, specialeansvarlig overlæge, klinisk lektor, Sjællands Universitetshospital

09.15 – 09.45: Diagnostik af kroniske smertetyper

09.45 – 10.15: Anamnesen og udredning

10.15 – 10.45: Principper for smertebehandling, hvilke præparater skal anvendes og hvordan kombinerer vi de forskellige smertestillende midler?

10.45 – 11.00: Pause

11.00 – 12.00: Cases

12.00 – 12.30: Har cannabis en plads i smertebehandlingen?

12.30 – 13.30: Frokostpause

13.30 – 14.00: Hvad med bivirkninger og hvad med bilkørsel/arbejde ved udskrivelse af opioider eller anden medicin, der kan påvirke reaktionsevnen?

14.00 – 14.15: Hvad er LDN og hvad kan det anvendes til?

14.15 – 14.45: Udtrapning af opioider. Hvornår er der svært og hvornår skal man henvise til smerteklinik?

14.45 – 15.00: Pause

15.00 – 15.30: Eksempler på non-farmakologisk tværfaglig smertebehandling

15.30 – 15.45: Implementering 
Diskussion:
– Den gode henvisning og den gode epikrise
– Fokus på sektorovergang
Philip Hasselqvist og Thomas Peter Enggaard

15.45 – 16.00: Opsummering på dagen og evaluering
Philip Hasselqvist

16.00: Tak for denne gang
Philip Hasselqvist

 

Pris:

Praktiserende læger og andre sundhedspersoner: 4.500 kr. ekskl. moms (5.625 kr. inkl. moms)

Særpris for konsultationssygeplejersker: 3.500 kr. ekskl. moms (4.375 kr. inkl. moms)

Andre: 6.000 kr. ekskl. moms (7.500 kr. inkl. moms)

Prisen er ekskl. middag om aftenen og overnatning. Middag kan vælges ved tilmelding.
Overnatning skal bookes direkte hos Hindsgavl Slot på Hindsgavl@hindsgavl.dk – husk venligst at oplyse hvilket kursus du deltager på.
Pris for overnatning i enkeltværelse/dobbeltværelse: 1.095 kr./1.295 kr. inkl. moms.

OBS: Som betalende deltager er din tilmelding bindende 2 måneder før afholdelse af kurset.

 

TILMELD DIG KURSET HER

 

Formål:
Få en god opdatering på behandling af dine kroniske smertepatienter.
Læger finder det oftest let at behandle akutte smerter hvor årsagen er åbenlys. Det er sværere når smerten bliver kronisk eller hvis årsagen til smerten ikke er umiddelbart synlig.
Kurset vil omhandle diagnostik af smertetyper – hvilken viden får vi fra anamnesen, hvilken udredning bør foretages?
Principper for smertebehandling, hvilke præparater skal anvendes og hvordan kombinerer vi de forskellige smertestillende midler? Eksempler på interaktioner.

Varighed:
1 kursusdag med i alt 5 timers undervisning eksklusiv pauser, i tidsrummet 8.00-18.00

 

Emner som kurset skal omhandle

Medicinske færdigheder og viden
Aktiviteten skal beskæftige sig med:

 • Evidensbaseret opdateret viden om kroniske smerter, relevant for almen praksis
 • Viden om de psykiske og sociale implikationer ved kroniske smerter
 • Rationel udredning af patienter med kronisk smerte, som symptomet præsenteres i almen praksis, herunder fokus på vigtige oplysninger fra sygehistorien, relevante laboratorieundersøgelser og eventuel anden relevant diagnostik
 • Viden om individualiseret farmakologisk behandling med analgetika og andre medikamenter
 • Viden om andre behandlingsmuligheder herunder non farmakologiske behandlingsprincipper ved patienter med kroniske smerter
 • Viden om bivirkninger ved langvarig analgetika forbrug
 • Viden om rationel udtrapning af medicin hos patienter i uhensigtsmæssig behandling
 • Viden om smertestillende medicin i relation til bilkørsel og maskinbetjening
 • Håndtering af patienter med kroniske smerter, hvor der ikke findes behandlingsmuligheder af bagvedliggende sygdom

Forhold vedrørende kommunikation og samarbejde
Aktiviteten skal beskæftige sig med:

 • Sygehistoriens betydning ved udredning af patienter med kroniske smerter
 • Styrke kendskab til kommunale og regionale samarbejdsflader og tilbud f.eks. ved behov for hjælp til medicin udtrapning og særlige forhold vedrørende ældre patienter

Forhold omkring organisation 
Aktiviteten skal beskæftige sig med:

 • Diskussion af uddelegering og håndtering af opgaver i forbindelse med udredning, behandling og monitorering af patienter med kroniske smerter i almen praksis

Implementering
Aktiviteten skal beskæftige sig med:

 • Diskussion af, hvordan lægen får indarbejdet ny viden og nye erkendelser i forhold til egen praksis

Speakers

 • Philip Hasselqvist

 • Thomas Peter Enggaard

Systematisk efteruddannelse: Patienten med kroniske smerter

Stadig ledige pladser