Systematisk efteruddannelse: Patienten med hovedpine – Middelfart

3. december 2020, 08:30 - 15:30

 • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Dette kursus er godkendt til refusion fra Fonden for Almen praksis med aktivitetsnummer 2020-0425 og følgende takster:

Refusion fra Efteruddannelsesfonden, Systematisk Efteruddannelse: Tabt arbejdsfortjeneste 4.500 kr. pr. dag. Kursusgebyr samt udgifter i forbindelse med ophold 2.400 kr. pr. dag og maks. 1.500 kr. i transportudgifter (kilometergodtgørelse).

 

Formål: 
Aktiviteten skal styrke lægens viden om udredning og behandling af de forskellige typer af hovedpine med gennemgang af relevante undersøgelsesteknikker i almen praksis, laboratorietest, eventuel relevant billeddiagnostik samt behandling i almen praksis. Aktiviteten skal styrke lægens viden om relevant visitation til andre speciallægekollegaer.

Varighed: 
1 kursusdag med i alt 5 timers undervisning eksklusiv pauser, i tidsrummet 8.00-18.00.

 

Emner som kurset skal omhandle

Medicinske færdigheder og viden
Aktiviteten skal beskæftige sig med:

 • Rationel udredning af patienter med hovedpine som symptomerne præsenteres i almen praksis. Der ønskes fokus på vigtige oplysninger fra sygehistorien, relevante laboratorieundersøgelser og eventuel billeddiagnostik
 • Gennemgang af relevante undersøgelsesteknikker i almen praksis – herunder patienters brug af hovedpinedagbog
 • Gennemgang af de hyppigste hovedpineformer (spændingshovedpine, migræne og medicinoverforbrugshovedpine) – og behandlingen af disse – herunder forebyggende behandling. Der tænkes på såvel non-farmakologisk som farmakologisk behandling
 • Viden om brug af antikonception hos patienter med migræne
 • Viden om “advarselssymptomer” ved hovedpine

Forhold vedrørende kommunikation og samarbejde
Aktiviteten skal beskæftige sig med:

 • Sygehistoriens betydning ved hovedpine og ved uspecifikke symptomer som føleforstyrrelser
 • Styrke kendskab til kommunale og regionale samarbejdsflader og tilbud ved svær og invaliderende hovedpine og langvarige følgetilstande efter commotio cerebri

Forhold omkring organisation
Aktiviteten skal beskæftige sig med:

 • En eventuel diskussion af uddelegering af opgaver i forbindelse med udredning af hovedpine

Implementering
Aktiviteten skal beskæftige sig med:

 • Diskussion af, hvordan lægen får indarbejdet ny viden og nye erkendelser i forhold til egen praksis

 

Pris:

Praktiserende læger: 2.800 kr. ekskl. moms (3.500 kr. inkl. moms)

OBS: Som betalende deltager er din tilmelding bindende 1 måned før afholdelse af kurset.

 

TILMELD DIG KURSET HER

 

Program:

08.30-09.00: Registrering og morgenbuffet

09.00-09.15: Velkommen og introduktion til kurset
Kursusleder: Klaus Roslind, praktiserende læge, Aarup
Underviser: Agneta Snoer, afdelingslæge, Rigshospitalet

Dagen vil veksle mellem oplæg, cases og gruppearbejde

09.15-09.45: Rationel udredning af patienter med hovedpine
– Undersøgelsesteknikker
– Sygehistorie
– Brug af hovedpinedagbog og kalender
– Relevante laboratorieundersøgelser
– Billeddiagnostik

09.45-10.45: Diagnose, behandling og forebyggelse af de hyppigste hovedpineformer
– Spændingshovedpine
– Migræne

10.45-11.00: Pause

11.00-12.30: Diagnose, behandling og forebyggelse… fortsat
– Medicinoverforbrugshovedpine
– Sjældnere hovedpinetyper

12.30-13.00: Frokostpause

13.00-13.30: Non-farmakologiske behandlingsprincipper

13.30-14.00: Viden om “advarselssymptomer” ved hovedpine

14.00-14.15: Pause

14.15-14.45: Kommunikation og samarbejde 
– Sygehistoriens betydning ved hovedpine og ved uspecifikke symptomer som føleforstyrrelser
– Styrke kendskab til kommunale og regionale samarbejdsflader og tilbud ved svær og invaliderende hovedpine og langvarige følgetilstande efter commotio cerebri

14.45-15.00: Hvordan organiserer vi os
– Hvad skal den praktiserende læge selv gøre?
– Hvad kan uddelegeres til sygeplejerskerne?
Klaus Roslind

15.00-15.15: Implementering
– Hvordan får vi indarbejdet den nye viden og nye erkendelser i forhold til egen praksis?
Klaus Roslind

15.15-15.30: Opsummering på dagen og evaluering
Klaus Roslind

15.30- Tak for denne gang

Speakers

 • Klaus Roslind

 • Agneta Snoer

Systematisk efteruddannelse - Patienten med hovedpine - Middelfart

Stadig ledige pladser