Systematisk efteruddannelse: Patienten med hovedpine – Middelfart

29. november 2022, 08:30 - 16:00

 • Denne begivenhed er allerede afholdt.
Målgruppe:

Kurset er målrettet praktiserende læger, der ligeledes kan søge PLO om refusion.
Andre sundhedspersoner og andre med interesse for emnet, kan også deltage på kurset.

 

Dette kursus er godkendt til refusion fra Fonden for Almen praksis med aktivitetsnummer 2022-0438 og følgende takster:

Kurset er godkendt til 1 dags efteruddannelseshonorar á 4.500 kr., 1 dags kursusafgift á 2.800 kr. og transportudgift max 1.500 kr.

 

Program:

08.30-09.00: Registrering og morgenbuffet

09.00-09.15: Velkommen og introduktion til kurset
Kursusleder: Klaus Roslind, praktiserende læge, Aarup
Undervisere: Nunu Lund, læge og ph.d., Neurologisk afdeling, Rigshospitalet Glostrup og Signe Bruun Munksgaard, neurolog PhD, Hovedpineklinikken, Bispebjerg Hospital
Dagen vil veksle mellem oplæg, cases og gruppearbejde

09.15-09.45: Introduktion til hovedpine og rationel udredning
– Hovedpinebyrde i DK
– Sygehistorie
– Brug af hovedpinedagbog og kalender
– Relevante laboratorieundersøgelser og billeddiagnostik

09.45-10.45: Diagnose, behandling og forebyggelse af de hyppigste hovedpineformer
– Spændingshovedpine
– Migræne

10.45-11.00: Pause

11.00-12.00: Diagnose, behandling og forebyggelse.. fortsat
– Andre primære hovedpinesygdomme
– Sekundære hovedpine former og advarselssymptomer ved hovedpine
– Medicinoverforbrugshovedpine (MOH)

12.00-12.30: Den neurologiske undersøgelse
– Kort gennemgang af den neurologiske undersøgelse

12.30-13.30: Frokostpause

13.30-14.00: Behandling af hovedpinesygdomme hos særlige grupper
– Gravide og ammende
– Menstruationsrelateret migræne
– Børn

14.00-14.30: Non-farmakologisk behandling af hovedpine

14.30-14.45: Pause

14.45-15.15: Kommunikation og samarbejde
– Sygehistoriens betydning ved hovedpine og ved uspecifikke symptomer som føleforstyrrelser
– Styrke kendskab til kommunale og regionale samarbejdsflader og tilbud ved svær og invaliderende hovedpine og langvarige følgetilstande efter commotio cerebri

15.15-15.30: Hvordan organiserer vi os?
– Hvad skal den praktiserende læge selv gøre?
– Hvad kan uddelegeres til sygeplejerskerne?
Klaus Roslind

15.30-15.45: Implementering
– Hvordan får vi indarbejdet den nye viden og nye erkendelser i forhold til egen praksis?
Klaus Roslind

15.45-16.00: Opsummering på dagen og evaluering
Klaus Roslind

16.00: Tak for denne gang
Klaus Roslind

 

Pris:

Praktiserende læger og andre sundhedspersoner: 3.000 kr. ekskl. moms (3.750 kr. inkl. moms)

Andre: 5.000 kr. ekskl. moms (6.250 kr. inkl. moms)

Prisen er ekskl. middag om aftenen og overnatning. Middag kan vælges ved tilmelding.
Overnatning skal bookes direkte hos Hindsgavl Slot på Hindsgavl@hindsgavl.dk – husk venligst at oplyse hvilket kursus du deltager på.
Pris for overnatning i enkeltværelse/dobbeltværelse: 1.045 kr./1.245 kr. inkl. moms.

OBS: Som betalende deltager er din tilmelding bindende 1 måned før afholdelse af kurset.

 

TILMELD DIG KURSET HER

 

Formål: 
Aktiviteten skal styrke lægens viden om udredning og behandling af de forskellige typer af hovedpine med gennemgang af relevante undersøgelsesteknikker i almen praksis, laboratorietest, eventuel relevant billeddiagnostik samt behandling i almen praksis. Aktiviteten skal styrke lægens viden om relevant visitation til andre speciallægekollegaer.

Varighed: 
1 kursusdag med i alt 5 timers undervisning eksklusiv pauser, i tidsrummet 8.00-18.00.

 

Emner som kurset skal omhandle

Medicinske færdigheder og viden
Aktiviteten skal beskæftige sig med:

 • Rationel udredning af patienter med hovedpine som symptomerne præsenteres i almen praksis. Der ønskes fokus på vigtige oplysninger fra sygehistorien, relevante laboratorieundersøgelser og eventuel billeddiagnostik
 • Gennemgang af relevante undersøgelsesteknikker i almen praksis – herunder patienters brug af hovedpinedagbog
 • Gennemgang af de hyppigste hovedpineformer (spændingshovedpine, migræne og medicinoverforbrugshovedpine) – og behandlingen af disse – herunder forebyggende behandling. Der tænkes på såvel non-farmakologisk som farmakologisk behandling
 • Viden om brug af antikonception hos patienter med migræne
 • Viden om “advarselssymptomer” ved hovedpine

Forhold vedrørende kommunikation og samarbejde
Aktiviteten skal beskæftige sig med:

 • Sygehistoriens betydning ved hovedpine og ved uspecifikke symptomer som føleforstyrrelser
 • Styrke kendskab til kommunale og regionale samarbejdsflader og tilbud ved svær og invaliderende hovedpine og langvarige følgetilstande efter commotio cerebri

Forhold omkring organisation
Aktiviteten skal beskæftige sig med:

 • En eventuel diskussion af uddelegering af opgaver i forbindelse med udredning af hovedpine

Implementering
Aktiviteten skal beskæftige sig med:

 • Diskussion af, hvordan lægen får indarbejdet ny viden og nye erkendelser i forhold til egen praksis

Speakers

 • Klaus Roslind

 • Nunu Lund

 • Signe Bruun Munksgaard

Systematisk efteruddannelse: Patienten med hovedpine

Stadig ledige pladser