Systematisk efteruddannelse: Patienten med hovedpine – Middelfart

20. maj 2021, 08:30 - 16:00

 • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Dette kursus er godkendt til refusion fra Fonden for Almen praksis med aktivitetsnummer 2021-0254 og følgende takster: 

1 dags tabt arbejdsfortjeneste á 4.500 kr. og 1 dags kursusafgift á 2.400 kr. og maks. 1.500 kr. i transportgodtgørelse.

 

Program:

08.30-09.00: Registrering og morgenbuffet

09.00-09.15: Velkommen og introduktion til kurset
Kursusleder: Bo Gerdes, praktiserende læge, Hedehusene
Undervisere: Agneta Snoer, afdelingslæge, Neurocentret Rigshospitalet og Nunu Lund, læge og ph.d., Neurologisk afdeling, Rigshospitalet Glostrup
Dagen vil veksle mellem oplæg, cases og gruppearbejde

09.15-09.45: Introduktion til hovedpine og rationel udredning
– Hovedpinebyrde i DK
– Sygehistorie
– Brug af hovedpinedagbog og kalender
– Relevante laboratorieundersøgelser og billeddiagnostik

09.45-10.45: Diagnose, behandling og forebyggelse af de hyppigste hovedpineformer
– Spændingshovedpine
– Migræne

10.45-11.00: Pause

11.00-12.00: Diagnose, behandling og forebyggelse.. fortsat
– Andre primære hovedpinesygdomme
– Sekundære hovedpine former og advarselssymptomer ved hovedpine
– Medicinoverforbrugshovedpine (MOH)

12.00-12.30: Den neurologiske undersøgelse
– Kort gennemgang af den neurologiske undersøgelse

12.30-13.30: Frokostpause

13.30-14.00: Behandling af hovedpinesygdomme hos særlige grupper
– Gravide og ammende
– Menstruationsrelateret migræne
– Børn

14.00-14.30: Non-farmakologisk behandling af hovedpine

14.30-14.45: Pause

14.45-15.15: Kommunikation og samarbejde
– Sygehistoriens betydning ved hovedpine og ved uspecifikke symptomer som føleforstyrrelser
– Styrke kendskab til kommunale og regionale samarbejdsflader og tilbud ved svær og invaliderende hovedpine og langvarige følgetilstande efter commotio cerebri

15.15-15.30: Hvordan organiserer vi os?
– Hvad skal den praktiserende læge selv gøre?
– Hvad kan uddelegeres til sygeplejerskerne?
Bo Gerdes

15.30-15.45: Implementering
– Hvordan får vi indarbejdet den nye viden og nye erkendelser i forhold til egen praksis?
Bo Gerdes

15.45-16.00: Opsummering på dagen og evaluering
Bo Gerdes

16.00: Tak for denne gang
Bo Gerdes

 

Pris:

Praktiserende læger: 3.000 kr. ekskl. moms (3.750 kr. inkl. moms)

Prisen er ekskl. middag om aftenen og overnatning. Middag kan vælges ved tilmelding.
Overnatning skal bookes direkte hos Hindsgavl Slot på Hindsgavl@hindsgavl.dk – husk venligst at oplyse hvilket kursus du deltager på.
Pris for overnatning i enkeltværelse/dobbeltværelse: 995 kr./1.195 kr. inkl. moms.

OBS: Som betalende deltager er din tilmelding bindende 1 måned før afholdelse af kurset.

 

TILMELD DIG KURSET HER

 

Formål: 
Aktiviteten skal styrke lægens viden om udredning og behandling af de forskellige typer af hovedpine med gennemgang af relevante undersøgelsesteknikker i almen praksis, laboratorietest, eventuel relevant billeddiagnostik samt behandling i almen praksis. Aktiviteten skal styrke lægens viden om relevant visitation til andre speciallægekollegaer.

Varighed: 
1 kursusdag med i alt 5 timers undervisning eksklusiv pauser, i tidsrummet 8.00-18.00.

 

Emner som kurset skal omhandle

Medicinske færdigheder og viden
Aktiviteten skal beskæftige sig med:

 • Rationel udredning af patienter med hovedpine som symptomerne præsenteres i almen praksis. Der ønskes fokus på vigtige oplysninger fra sygehistorien, relevante laboratorieundersøgelser og eventuel billeddiagnostik
 • Gennemgang af relevante undersøgelsesteknikker i almen praksis – herunder patienters brug af hovedpinedagbog
 • Gennemgang af de hyppigste hovedpineformer (spændingshovedpine, migræne og medicinoverforbrugshovedpine) – og behandlingen af disse – herunder forebyggende behandling. Der tænkes på såvel non-farmakologisk som farmakologisk behandling
 • Viden om brug af antikonception hos patienter med migræne
 • Viden om “advarselssymptomer” ved hovedpine

Forhold vedrørende kommunikation og samarbejde
Aktiviteten skal beskæftige sig med:

 • Sygehistoriens betydning ved hovedpine og ved uspecifikke symptomer som føleforstyrrelser
 • Styrke kendskab til kommunale og regionale samarbejdsflader og tilbud ved svær og invaliderende hovedpine og langvarige følgetilstande efter commotio cerebri

Forhold omkring organisation
Aktiviteten skal beskæftige sig med:

 • En eventuel diskussion af uddelegering af opgaver i forbindelse med udredning af hovedpine

Implementering
Aktiviteten skal beskæftige sig med:

 • Diskussion af, hvordan lægen får indarbejdet ny viden og nye erkendelser i forhold til egen praksis

Speakers

 • Agneta Snoer

 • Nunu Lund

 • Bo Gerdes

Systematisk efteruddannelse: Patienten med hovedpine

Stadig ledige pladser