Systematisk efteruddannelse: Patienten med flere samtidige sygdomme – Middelfart

2. december 2020, 08:30 - 3. december 2020, 14:30

 • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Dette kursus er godkendt til refusion fra Fonden for Almen praksis med aktivitetsnummer 2020-0423 og følgende takster:

Refusion fra Efteruddannelsesfonden, Systematisk Efteruddannelse: Tabt arbejdsfortjeneste 4.500 kr. pr. dag. Kursusgebyr samt udgifter i forbindelse med ophold, 2.400 kr. pr. dag og maks. 1.500 kr. i transportudgifter (kilometergodtgørelse).

 

Formål: 
Kurset vil både opdatere din viden om flere kroniske sygdomme, bl.a. Diabetes 2, hjertesygdom og lungesygdomme, samt give bud på, hvordan du, som patientens læge, takler den multimorbide patient. Vi vil tale både om den multimorbide patient med et højt funktionsniveau og den svækkede kroniker med lavt funktionsniveau. Vi vil berøre behandling af den sårbare eller psykisk syge patient med flere samtidige sygdomme. Kurset vil både se på farmakologisk behandling, prioritering af patientens og din tid, organisation, motivation og samarbejde. Du vil møde tre intern medicinske speciallæger og en almen mediciner, der i løbet af de 2 kursusdage vil diskutere adskillige patientcases sammen med dig.

Varighed: 
2 kursusdage med i alt 10 timers undervisning eksklusiv pauser, i tidsrummet 8.00-18.00.

Emner der skal behandles på de to dage

Medicinske færdigheder og viden
Aktiviteten skal beskæftige sig med:

 • Evidensbaseret opdateret viden vedrørende kroniske sygdomme som diabetes mellitus, hjertesvigt, atrieflimren, og evt. andre for almen praksis relevante kroniske lidelser/sygdomme som f.eks. KOL og patienter der overlever initial cancerbehandling.
 • Håndtering, kontrol, monitorering og behandlingsjustering af patienten med flere kroniske sygdomme, herunder udfordringer ved anvendelse af kliniske vejledninger til disse patienter.
 • Håndtering af patienter med samtidig psykisk og somatiske sygdom samt andre særligt sårbare patientgrupper

Forhold vedrørende kommunikation og samarbejde
Aktiviteten skal beskæftige sig med:

 • Evnen til at styrke patientens egenomsorg og mestringsstrategier
 • Lægens rolle i et tværsektorielt samarbejde omkring patienter med kronisk sygdom
 • Styrke kendskab til kommunale og regionale samarbejdsflader og tilbud
 • Hensigtsmæssig brug af sygemeldinger, attestarbejde og nødvendig viden om socialmedicin og andet lægeligt samarbejde med kommuner

Forhold omkring organisation
Aktiviteten skal beskæftige sig med:

 • En særlig indsats for den interne organisation i egen praksis vedrørende patienter med flere samtidige kroniske sygdomme

Implementering
Aktiviteten skal beskæftige sig med:

 • Diskussion af, hvordan lægen får indarbejdet ny viden og nye erkendelser i forhold til egen praksis

 

Pris:

Praktiserende læger: 5.600 kr. ekskl. moms (7.000 kr. inkl. moms)

OBS: Som betalende deltager er din tilmelding bindende 1 måned før afholdelse af kurset.

 

TILMELD DIG KURSET HER

 

Program dag 1:

08.30-09.00: Registrering og morgenmad

09.00-09.15: Velkommen og introduktion til kursets første dag
Kursusleder: Philip Hasselqvist, speciallæge i almen medicin, København

Dagen vil veksle mellem oplæg, cases og gruppearbejde

09.15-11.00: Evidensbaseret opdateret viden vedrørende Diabetes Mellitus
– Hvor blæser vinden hen i disse år for behandling af Diabetes Mellitus, især type 2?
– Hvilke lægemidler vinder frem?
– Hvilke lægemidler kan vi bedst bruge til diabetespatienten, der også har flere samtidige sygdomme? Hvad skal vi undgå?
– Den sårbare diabetespatient og den psykisk syge diabetespatient: Hvad gør vi?
Thomas Flemming Dejgaard, 1. reservelæge, ph.d., Steno Diabetes Center Copenhagen, Region Hovedstaden

11.00-11.15: Pause

11.15-12.15: Patientcases
– Den yngre diabetespatient med flere samtidige sygdomme
– Den ældre diabetespatient med flere samtidige sygdomme
– Den kronisk svækkede patient med diabetes og flere samtidige sygdomme
– Den psykisk syge patient med diabetes og flere samtidige sygdomme
Thomas Flemming Dejgaard, 1. reservelæge, ph.d., Steno Diabetes Center Copenhagen, Region Hovedstaden
Philip Hasselqvist, speciallæge i almen medicin, København

12.15-12.45: Frokostpause

12.45-14.30: Evidensbaseret opdateret viden vedrørende hjertesygdomme
– Hjertesvigt, atrieflimren (inkl. AK-behandling), hypertension og arteriosclerotisk hjertesygdom – hvad er nyt?
– Hvilke lægemidler til hjertesygdomme vinder frem?
– Hvilke lægemidler kan vi bedst bruge til hjertepatienten, der også har flere samtidige sygdomme? Hvad skal vi undgå?
– Den sårbare hjertepatient og den psykisk syge hjertepatient: Hvad gør vi?
Peter Ejvin Weeke, MD, ph.d., Rigshospitalet

14.30-14.45: Pause

14.45-15.45: Patientcases
– Den yngre hjertepatient med flere samtidige sygdomme
– Den ældre hjertepatient med flere samtidige sygdomme
– Den kronisk svækkede hjertepatient med flere andre samtidige sygdomme
– Den psykisk syge hjertepatient med flere andre samtidige sygdomme
Peter Ejvin Weeke, MD, ph.d., Rigshospitalet
Philip Hasselqvist, speciallæge i almen medicin, København

15.45-16.00: Opsamling
Philip Hasselqvist

16.00 – Tak for i dag

 

Program dag 2

08.00-08.15: Registrering og morgenmad

08.15-08.30: Velkommen og introduktion til kursets anden dag
Kursusleder: Philip Hasselqvist, praktiserende læge, København

Dagen vil veksle mellem oplæg, cases og gruppearbejde

08.30-10.15: Evidensbaseret opdateret viden vedrørende lungesygdomme
– KOL, astma, allergi – hvad er nyt inden for diagnose, medicin og behandling?
– KOL-patienten med søvnapnø og hjertesygdom

Farmakologisk behandling og tilpasning til patienter med flere kroniske sygdomme
– Binyrebarkhormonbehandling – hvordan? Hvor længe? Hvorfor? Hvorfor ikke?
Svend Gundestrup, lungemediciner, Roskilde Sygehus

10.15-10.30: Pause

10.30-11.30: Patientcases
– Den yngre lungepatient med flere samtidige sygdomme
– Den ældre lungepatient med flere samtidige sygdomme
– Den kronisk svækkede lungepatient med flere andre samtidige sygdomme
Svend Gundestrup, lungemediciner, Roskilde Sygehus
Philip Hasselqvist, speciallæge i almen medicin, København

11.30-12.00: Frokostpause

12.00-12.30: Patienter med samtidig psykisk og somatiske sygdomme samt andre særligt sårbare patientgrupper
Den psykisk syge/sårbare lungepatient med flere andre samtidige sygdomme
Angst og lungesygdom
Svend Gundestrup, lungemediciner, Roskilde Sygehus

Patientcase: 
Philip Hasselqvist

12.30-13.00: Kommunikation og samarbejde
– Evnen til at styrke patientens egenomsorg og mestringsstrategier
– Lægens rolle i et tværsektorielt samarbejde omkring patienter med kronisk sygdom
– Styrke kendskab til kommunale og regionale samarbejdsflader og tilbud
– Hensigtsmæssig brug af sygemeldinger, attestarbejde og nødvendig viden om socialmedicin og andet lægeligt samarbejde med kommuner
Philip Hasselqvist

13.00-13.15: Pause

13.15-13.45: Hvordan organiserer vi os?
– Hvordan håndterer vi patienter med flere kroniske sygdomme i vores praksis?
– Hvilke opgaver skal lægen tage?
– Hvilke opgaver kan uddelegeres?
Deltagerne faciliteret af Philip Hasselqvist

13.45-14.15: Implementering
Hvordan får vi implementeret den nye viden i egen praksis?
Deltagerne faciliteret af Philip Hasselqvist

14.15-14.30: Opsummering på dagen og evaluering
Philip Hasselqvist

14.30- Tak for denne gang

 

Speakers

 • Philip Hasselqvist

 • Thomas Dejgaard

 • Peter Ejvin Weeke

 • Svend Gundestrup

Systematisk efteruddannelse: Patienter med flere samtidige sygdomme

Stadig ledige pladser