Systematisk efteruddannelse: Patienten med flere samtidige sygdomme – Middelfart

17. maj 2021, 08:30 - 18. maj 2021, 15:30

 • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Dette kursus er godkendt til refusion fra Fonden for Almen praksis med aktivitetsnummer 2021-0264 og følgende takster: 

2 dages tabt arbejdsfortjeneste á 4.500 kr. og 2 dages kursusafgift á 2.400 kr. og maks. 1.500 kr. i transportgodtgørelse.

 

Program:

08.30-09.00: Registrering og morgenbuffet

09.00-09.15: Velkommen og introduktion til kursets første dag
Kursusleder: Philip Hasselqvist, speciallæge i almen medicin, København
Dagen vil veksle mellem oplæg, cases og gruppearbejde

09.15-10.20: Hjertesygdomme: Patientcases
– Den yngre hjertepatient med flere samtidige sygdomme
– Den ældre hjertepatient med flere samtidige sygdomme
– Den kronisk svækkede hjertepatient med flere andre samtidige sygdomme
– Den psykisk syge hjertepatient med flere andre samtidige sygdomme
Peter Ejvin Weeke, MD, ph.d., Rigshospitalet
Philip Hasselqvist, speciallæge i almen medicin, København

10.20-10.30: Pause

10.30-11.20: Evidensbaseret opdateret viden vedrørende hjertesygdomme
– Iskæmisk hjertesygdom
– Hjertesvigt
Peter Ejvin Weeke, MD, ph.d., Rigshospitalet

11.20-11.30: Pause

11.30-12.15: Evidensbaseret opdateret viden vedrørende hjertesygdomme
– Atrieflimmer
– Spørgsmål fra kursusdeltagerne
– Medbragte patientcases
Peter Ejvin Weeke, MD, ph.d., Rigshospitalet

12.15-13.15: Frokostpause

13.15-14.15: Diabetes type 2: Patientcases
– Den yngre diabetespatient med flere samtidige sygdomme
– Den ældre diabetespatient med flere samtidige sygdomme
– Den kronisk svækkede patient med diabetes og flere samtidige sygdomme
– Den psykisk syge patient med diabetes og flere samtidige sygdomme
Thomas Fremming Dejgaard, 1. reservelæge, ph.d., Steno Diabetes Center Copenhagen, Region Hovedstaden
Philip Hasselqvist, speciallæge i almen medicin, København

14.15-15.05: Evidensbaseret opdateret viden vedrørende Diabetes Mellitus
– Hvor blæser vinden hen i disse år for behandling af Diabetes Mellitus, især type 2?
– Hvilke lægemidler vinder frem?
– Hvilke lægemidler kan vi bedst bruge til diabetespatienten, der også har flere samtidige sygdomme? Hvad skal vi undgå?
– Den sårbare diabetespatient og den psykisk syge diabetespatient: Hvad gør vi?
Thomas Fremming Dejgaard, 1. reservelæge, ph.d., Steno Diabetes Center Copenhagen, Region Hovedstaden

15.05-15.25: Pause

15.25-16.30: Diabetes Mellitus, fortsat
Thomas Fremming Dejgaard

16.30-16.45: Opsamling
– Medbragte patientcases vedr. diabetes
– Spørgsmål fra kursusdeltagerne
Thomas Fremming Dejgaard og Philip Hasselqvist

16.45: Tak for i dag
Philip Hasselqvist

 

Program dag 2

08.00-08.15: Registrering og morgenbuffet

08.15-08.30: Velkommen og introduktion til kursets anden dag
Kursusleder: Philip Hasselqvist, speciallæge i almen medicin, København
Dagen vil veksle mellem oplæg, cases og gruppearbejde

08.30-09.30: Patientcases
– Den yngre lungepatient med flere samtidige sygdomme
– Den ældre lungepatient med flere samtidige sygdomme
– Den kronisk svækkede lungepatient med flere samtidige sygdomme
Svend Gundestrup, lungemediciner, Roskilde Sygehus
Philip Hasselqvist

09.30-09.40: Pause

09.40-10.30: Evidensbaseret opdateret viden vedrørende lungesygdomme
– KOL, astma, allergi – hvad nyt indenfor diagnose, medicin og behandling?
– KOL-patienten med søvnapnø og hjertesygdom

Farmakologisk behandling og tilpasning til patienter med flere kroniske sygdomme
– Binyrebakhormonbehandling – hvordan? Hvor længe? Hvorfor? Hvorfor ikke?
Svend Gundestrup

10.30-10.40: Pause

10.40-11.30: Lungesygdomme fortsat
– Behandling af KOL og astma med medicin til inhalation
Svend Gundestrup

11.30-12.30: Frokostpause

12.30-13.30: Lungesyge patienter med samtidig psykisk og somatisk sygdom samt andre særligt sårbare patientgrupper
Den psykisk syge/sårbare lungepatient med flere andre samtidige sygdomme
Angst og lungesygdom
Patientcase
Svend Gundestrup og Philip Hasselqvist

13.30-13.45: Lungesygdomme – opsamling
– Medbragte patientcases vedr. lungesygdomme
– Spørgsmål fra kursusdeltagerne
Svend Gundestrup og Philip Hasselqvist

13.45-14.20: Kommunikation og samarbejde
– Evnen til at styrke patientens egenomsorg og mestringsstrategier
– Lægens rolle i et tværsektorielt samarbejde omkring patienter med kronisk sygdom
– Styrke kendskab til kommunale og regionale samarbejdsflader og tilbud
– Hensigtsmæssig brug af sygemeldinger, attestarbejde og nødvendig viden om socialmedicin og andet lægeligt samarbejde med kommuner
Philip Hasselqvist

14.20-14.40: Pause

14.40-15.00: Hvordan organiserer vi os?
– Hvordan håndterer vi patienter med flere kroniske sygdomme i vores praksis?
– Hvilke opgaver skal lægen tage?
– Hvilke opgaver kan uddelegeres?
Deltagerne faciliteret af Philip Hasselqvist

15.00-15.15: Implementering 
Hvordan får vi implementeret den nye viden i egen praksis?

15.15-15.30: Opsummering på dagen og evaluering
Philip Hasselqvist

15.30: Tak for denne gang
Philip Hasselqvist

 

Pris:

Praktiserende læger: 6.000 kr. ekskl. moms (7.500 kr. inkl. moms)

Prisen er ekskl. middag om aftenen og overnatning. Middag kan vælges ved tilmelding.
Overnatning skal bookes direkte hos Hindsgavl Slot på Hindsgavl@hindsgavl.dk – husk venligst at oplyse hvilket kursus du deltager på.
Pris for overnatning i enkeltværelse/dobbeltværelse: 995 kr./1.195 kr. inkl. moms.

OBS: Som betalende deltager er din tilmelding bindende 1 måned før afholdelse af kurset.

 

TILMELD DIG KURSET HER

 

Formål: 
Aktiviteten skal styrke de deltagende lægers evner til håndtering og behandling af patienter med kronisk sygdom og multimorbiditet., herunder at give et indblik i principper for, hvad kronisk sygdom og multisygdom er, og hvordan man organiserer sin indsats i praksis.

Aktiviteten skal styrke behandlingen af patienter med samtidig psykiatrisk og somatiske sygdom samt andre sårbare patientgrupper.

Varighed: 
2 kursusdage med i alt 10 timers undervisning eksklusiv pauser, i tidsrummet 8.00-18.00.

Emner der skal behandles på de to dage

Medicinske færdigheder og viden
Aktiviteten skal beskæftige sig med:

 • Evidensbaseret opdateret viden vedrørende kroniske sygdomme som diabetes mellitus, hjertesvigt, atrieflimren, og evt. andre for almen praksis relevante kroniske lidelser/sygdomme som f.eks. KOL og patienter der overlever initial cancerbehandling.
 • Håndtering, kontrol, monitorering og behandlingsjustering af patienten med flere kroniske sygdomme, herunder udfordringer ved anvendelse af kliniske vejledninger til disse patienter.
 • Håndtering af patienter med samtidig psykisk og somatiske sygdom samt andre særligt sårbare patientgrupper

Forhold vedrørende kommunikation og samarbejde
Aktiviteten skal beskæftige sig med:

 • Evnen til at styrke patientens egenomsorg og mestringsstrategier
 • Lægens rolle i et tværsektorielt samarbejde omkring patienter med kronisk sygdom
 • Styrke kendskab til kommunale og regionale samarbejdsflader og tilbud
 • Hensigtsmæssig brug af sygemeldinger, attestarbejde og nødvendig viden om socialmedicin og andet lægeligt samarbejde med kommuner

Forhold omkring organisation
Aktiviteten skal beskæftige sig med:

 • En særlig indsats for den interne organisation i egen praksis vedrørende patienter med flere samtidige kroniske sygdomme

Implementering
Aktiviteten skal beskæftige sig med:

 • Diskussion af, hvordan lægen får indarbejdet ny viden og nye erkendelser i forhold til egen praksis

Speakers

 • Philip Hasselqvist

 • Svend Gundestrup

 • Peter Ejvin Weeke

 • Thomas Dejgaard

Systematisk efteruddannelse: Patienten med flere samtidige sygdomme

Stadig ledige pladser