Systematisk efteruddannelse: Patienten med flere samtidige sygdomme – Middelfart

28. november 2022, 08:00 - 29. november 2022, 15:30

 • Denne begivenhed er allerede afholdt.
Målgruppe:

Kurset er målrettet praktiserende læger, der ligeledes kan søge PLO om refusion.
Andre sundhedspersoner og andre med interesse for emnet, kan også deltage på kurset.

 

Dette kursus er godkendt til refusion fra Fonden for Almen praksis med aktivitetsnummer 2022-0447 og følgende takster:

Kurset er godkendt til 2 dages efteruddannelseshonorar á 4.500 kr., 2 dages kursusafgift á 2.800 kr. og transportudgift max 1.500 kr.

 

Program dag 1:

08.00-08.15: Registrering og morgenbuffet

08.15-08.30: Velkommen og introduktion til kursets første dag
Kursusleder: Philip Hasselqvist, speciallæge i almen medicin, København
Dagen vil veksle mellem oplæg, cases og gruppearbejde

08.30-09.35: Hjertesygdomme: Patientcases
– Den yngre hjertepatient med flere samtidige sygdomme
– Den ældre hjertepatient med flere samtidige sygdomme
– Den kronisk svækkede hjertepatient med flere andre samtidige sygdomme
– Den psykisk syge hjertepatient med flere andre samtidige sygdomme
Lise Zeuthen, uddannelsesansvarlig overlæge, Hjerteafdelingen, Kolding Sygehus
Philip Hasselqvist, speciallæge i almen medicin, København

09.35-10.25: Evidensbaseret opdateret viden vedrørende hjertesygdomme
– Iskæmisk hjertesygdom
– Atrieflimmer
Lise Zeuthen

10.25-10.35: Pause

10.35-11.30: Evidensbaseret opdateret viden vedrørende hjertesygdomme
– Atrieflimmer
– Hjertesvigt
Lise Zeuthen

11.30-12.30: Frokostpause

12.30-13.30: Patientcases
– Den yngre lungepatient med flere samtidige sygdomme
– Den ældre lungepatient med flere samtidige sygdomme
– Den kronisk svækkede lungepatient med flere samtidige sygdomme
Jørgen Vestbo, professor i lungemedicin
Philip Hasselqvist, speciallæge i almen medicin, København

13.30-13.40: Pause

13.40-14.40: Evidensbaseret opdateret viden vedrørende lungesygdomme
– KOL, bronkiektasi, astma, lungefibrose – hvad nyt indenfor diagnose, medicin og behandling?
– KOL-patienten med søvnapnø og hjertesygdom
Jørgen Vestbo, professor i lungemedicin

14.40-14.55: Pause

14.55-15.45: Patientcase og oplæg
– Den psykisk syge/sårbare lungepatient med flere samtidige sygdomme
– Angst og lungesygdom
– Binyrebarkhormonbehandling – hvordan? Hvor længe? Hvorfor? Hvorfor ikke?

Gruppearbejde om patientcases, efterfulgt af drøftelse i plenum og oplæg.
Jørgen Vestbo, professor i lungemedicin
Philip Hasselqvist, speciallæge i almen medicin, København

15.45-16.00: Opsamling
– Spørgsmål fra kursusdeltagerne
– Walk and share: Hvad har du fået med hjem i dag?
Jørgen Vestbo og Philip Hasselqvist

16.00: Tak for i dag
Philip Hasselqvist

 

Program dag 2

08.00-08.15: Registrering og morgenbuffet

08.15-08.30: Velkommen og introduktion til kursets anden dag
Kursusleder: Philip Hasselqvist, speciallæge i almen medicin, København
Dagen vil veksle mellem oplæg, cases og gruppearbejde

08.30-09.30: Diabetes type 2: Patientcases
– Den yngre diabetespatient med flere samtidige sygdomme
– Den ældre diabetespatient med flere samtidige sygdomme
– Den kronisk svækkede patient med diabetes og flere samtidige sygdomme
Jonatan Ising Bagger, afdelingslæge, ph.d., Steno Diabetes Center Copenhagen
Philip Hasselqvist

09.30-09.40: Pause

09.40-10.30: Evidensbaseret opdateret viden vedrørende diabetes type 2
– Nye lægemidler og nye behandlingsprincipper
Jonas Ising Bagger

10.30-10.40: Pause

10.40-11.30: Diabetes Mellitus, fortsat
– Hvilke lægemidler kan vi bedst bruge til diabetespatienten, der har flere samtidige sygdomme?
– Hvilke lægemidler bør vi undgå?
Jonatan Ising Bagger

11.30-12.30: Frokostpause

12.30-13.30: Patientcases og oplæg: Diabetes type 2 og hjertesygdom og KOL
– Patienter med både diabetes og/eller hjertesygdom og/eller KOL
– Hvordan håndteres disse patienter i almen praksis? Årskontroller
– Konsultationssygeplejerskens rolle
Jonatan Ising Bagger og Philip Hasselqvist

13.30-13.45: Pause

13.45-14.45: Patientcases og oplæg: Den psykisk syge patient og andre sårbare patienter
– Den psykisk syge patient og andre sårbare patienter med diabetes og flere samtidige sygdomme
– Håndtering, kontrol, monitorering og behandlingsjustering i almen praksis
– Tværsektorielt samarbejde, især med kommunen
Jonatan Ising Bagger og Philip Hasselqvist

14.45-15.00: Pause

15.00-15.20: Kommunikation, organisation og implementering
Philip Hasselqvist

15.20-15.30: Opsummering på dagen og evaluering
Philip Hasselqvist

15.30: Tak for denne gang
Philip Hasselqvist

 

Pris:

Praktiserende læger og andre sundhedspersoner: 6.000 kr. ekskl. moms (7.500 kr. inkl. moms)

Andre: 10.000 kr. ekskl. moms (12.500 kr. inkl. moms)

Prisen er ekskl. middag om aftenen og overnatning. Middag kan vælges ved tilmelding.
Overnatning skal bookes direkte hos Hindsgavl Slot på Hindsgavl@hindsgavl.dk – husk venligst at oplyse hvilket kursus du deltager på.
Pris for overnatning i enkeltværelse/dobbeltværelse: 1.045 kr./1.245 kr. inkl. moms.

OBS: Som betalende deltager er din tilmelding bindende 1 måned før afholdelse af kurset.

 

TILMELD DIG KURSET HER

 

Formål: 
Aktiviteten skal styrke de deltagende lægers evner til håndtering og behandling af patienter med kronisk sygdom og multimorbiditet., herunder at give et indblik i principper for, hvad kronisk sygdom og multisygdom er, og hvordan man organiserer sin indsats i praksis.

Aktiviteten skal styrke behandlingen af patienter med samtidig psykiatrisk og somatiske sygdom samt andre sårbare patientgrupper.

Varighed: 
2 kursusdage med i alt 10 timers undervisning eksklusiv pauser, i tidsrummet 8.00-18.00.

Emner der skal behandles på de to dage

Medicinske færdigheder og viden
Aktiviteten skal beskæftige sig med:

 • Evidensbaseret opdateret viden vedrørende kroniske sygdomme som diabetes mellitus, hjertesvigt, atrieflimren, og evt. andre for almen praksis relevante kroniske lidelser/sygdomme som f.eks. KOL og patienter der overlever initial cancerbehandling.
 • Håndtering, kontrol, monitorering og behandlingsjustering af patienten med flere kroniske sygdomme, herunder udfordringer ved anvendelse af kliniske vejledninger til disse patienter.
 • Håndtering af patienter med samtidig psykisk og somatiske sygdom samt andre særligt sårbare patientgrupper

Forhold vedrørende kommunikation og samarbejde
Aktiviteten skal beskæftige sig med:

 • Evnen til at styrke patientens egenomsorg og mestringsstrategier
 • Lægens rolle i et tværsektorielt samarbejde omkring patienter med kronisk sygdom
 • Styrke kendskab til kommunale og regionale samarbejdsflader og tilbud
 • Hensigtsmæssig brug af sygemeldinger, attestarbejde og nødvendig viden om socialmedicin og andet lægeligt samarbejde med kommuner

Forhold omkring organisation
Aktiviteten skal beskæftige sig med:

 • En særlig indsats for den interne organisation i egen praksis vedrørende patienter med flere samtidige kroniske sygdomme

Implementering
Aktiviteten skal beskæftige sig med:

 • Diskussion af, hvordan lægen får indarbejdet ny viden og nye erkendelser i forhold til egen praksis

Speakers

 • Philip Hasselqvist

 • Jonatan Ising Bagger

Systematisk efteruddannelse: Patienten med flere samtidige sygdomme

Stadig ledige pladser